Juostelės tinkinimas

Naudokite tinkinimus, kad geriausiai pritaikytumėte juostelę asmeniniams poreikiams. Pavyzdžiui, galite kurti pasirinktinius skirtukus ir grupes, į kurias galite įtraukti dažnai naudojamas komandas.

 Svarbu   Juostelės tinkinimas taikomas konkrečiai „Microsoft Office“ programai, su kuria šiuo metu dirbate. Juostelės tinkinimas netaikomas visoms „Office“ programoms.

Galite pervardyti ir keisti numatytųjų skirtukų ir grupių, kurios įtaisytos „Microsoft Office 2010“, išdėstymo tvarką. Tačiau negalite pervardyti numatytųjų komandų, keisti su šiomis komandomis susietų numatytųjų piktogramų ar keisti šių komandų išdėstymo tvarkos. Numatytosios komandos rodomos pilkai.

Norėdami įtraukti komandų į grupę, turite įtraukti pasirinktinę grupę į numatytąjį skirtuką ar naują pasirinktinį skirtuką. Siekiant padėti identifikuoti pasirinktinį skirtuką arba grupę ir atskirti nuo numatytojo skirtuko arba grupės, prie pasirinktinių skirtukų ir grupių sąraše Juostelės tinkinimas po pavadinimo pridėta (pasirinktinis), tačiau juostelėje žodis (pasirinktinis) nerodomas.

Numatytajame skirtuke į naują grupę įtrauktos komandos

1 paaiškinimas Numatytasis skirtukas ir grupė, kurioje yra komandų, kurių negalima keisti.
2 paaiškinimas Pasirinktinė grupė, į kurią įtraukta naujų komandų, numatytajame skirtuke. Šias naujas komandas galima keisti.

Norėdami pradėti tinkinti juostelę, žr. toliau pateiktus veiksmus.

Ką norite daryti?


Vaizdo įrašų, kuriuose rodoma, kaip tinkinti juostelę, peržiūra

Peržiūrėkite seriją vaizdo įrašų, kuriuose rodoma, kaip tinkinti juostelę: Vaizdo įrašas: juostelės tinkinimas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Perėjimas į langą Tinkinti juostelę

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.
 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.
 3. Spustelėkite Tinkinti juostelę.

 Patarimas    Be to, į langą Tinkinti juostelę galite pereiti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję bet kurį juostelės skirtuką, o tada spustelėję Tinkinti juostelę.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Darbas su skirtukais

Pasirinktinio skirtuko įtraukimas

Spustelėję Naujas skirtukas, įtraukiate pasirinktinį skirtuką ir pasirinktinę grupę. Komandas galima įtraukti tik į pasirinktines grupes.

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite Naujas skirtukas.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Jei norite įtraukti komandų į pasirinktinę grupę, žr. skyrių Komandų įtraukimas į pasirinktinę grupę.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytojo arba pasirinktinio skirtuko pervardijimas

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką, kurį norite pervardyti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Pervardyti ir įveskite naują pavadinimą.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytojo arba pasirinktinio skirtuko slėpimas

Galite slėpti numatytuosius ir pasirinktinius skirtukus, tačiau galite šalinti tik pasirinktinius skirtukus.

 Pastaba   Sąraše Tinkinti juostelę po pasirinktinių skirtukų ir grupių pavadinimų rašoma „(pasirinktinis)“, tačiau žodis „(pasirinktinis)“ nėra rodomas juostelėje.

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę išvalykite šalia numatytojo ar pasirinktinio skirtuko, kurį norite paslėpti, esantį žymės langelį.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytųjų arba pasirinktinių skirtukų tvarkos keitimas

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką, kurį norite perkelti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite rodyklę Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn, kol nustatysite norimą tvarką.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Pasirinktinio skirtuko šalinimas

Galite slėpti numatytuosius ir pasirinktinius skirtukus, tačiau galite šalinti tik pasirinktinius skirtukus.

 Pastaba   Sąraše Tinkinti juostelę po pasirinktinių skirtukų ir grupių pavadinimų rašoma „(pasirinktinis)“, tačiau žodis „(pasirinktinis)“ nėra rodomas juostelėje.

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką, kurį norite pašalinti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Šalinti.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Darbas su grupėmis

Pasirinktinės grupės įtraukimas į skirtuką

Į pasirinktinį arba numatytąjį skirtuką galite įtraukti pasirinktinę grupę.

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką, į kurį norite įtraukti grupę.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Nauja grupė.
 2. Jei norite pervardyti grupę Nauja grupė (pasirinktinė), dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, spustelėkite Pervardyti ir įveskite naują pavadinimą.

 Pastaba   Taip pat galite įtraukti piktogramą, kuri nurodys pasirinktinę grupę, spustelėdami pasirinktinę grupę ir spustelėdami Pervardyti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kam naudojama piktograma, žr. Kodėl juostelėje rodomas žalias rutulys?.

 1. Norėdami paslėpti komandų, kurias įtraukiate į šią pasirinktinę grupę, žymas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę ir spustelėkite Slėpti komandų žymas.

 Pastaba   Norėdami pamatyti pasirinktinėje grupėje esančių komandų žymas po to, kai jas paslėpėte, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę ir spustelėkite Slėpti komandų žymas.

 1. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Jei norite įtraukti komandų į pasirinktinę grupę, žr. skyrių Komandų įtraukimas į pasirinktinę grupę.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytosios arba pasirinktinės grupės pervardijimas

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką arba grupę, kurią norite pervardyti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Pervardyti ir įveskite naują pavadinimą.

 Pastaba    Kai pervardijate pasirinktinę grupę, taip pat galite spustelėti piktogramą, kurį nurodys tą grupę keičiant juostelės dydį.

 1. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytųjų ir pasirinktinių grupių tvarkos keitimas

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite grupę, kurią norite perkelti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite rodyklę Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn, kol nustatysite norimą tvarką.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytosios arba pasirinktinės grupės šalinimas

 1. Sąraše Juostelės tinkinimas esančiame lange Juostelės tinkinimas spustelėkite grupę, kurią norite pašalinti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Šalinti.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Numatytosios grupės keitimas pasirinktine grupe

Galite pašalinti komandą iš numatytosios, „Microsoft Office“ įtaisytosios grupės. Tačiau galite sudaryti pasirinktinę grupę tik iš komandų, kurias norite pakeisti numatytoje grupėje.

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite numatytąjį skirtuką, į kurį norite įtraukti pasirinktinę grupę.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Nauja grupė.
 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naują grupę, tada spustelėkite Pervardyti.
 3. Įveskite naujos grupės pavadinimą ir pasirinkite naujos grupės piktogramą, rodomą keičiant juostelės dydį.
 4. Sąraše Pasirinkti komandas iš spustelėkite Pagrindiniai skirtukai.
 5. Spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį šalia numatytojo skirtuko, kuriame yra norima tinkinti grupė.
 6. Spustelėkite pliuso ženklą (+), esantį šalia numatytosios grupės, kurią norite tinkinti.
 7. Spustelėkite komandą, kurią norite įtraukti į pasirinktinę grupę, tada spustelėkite Įtraukti.

 Pastaba    Nebūtina įtraukti visų komandų. Galite įtraukti tik norimas komandas.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite numatytąją grupę, tada spustelėkite Šalinti.

 Pastaba    Norėdami grąžinti numatytąją grupę, galite nustatyti juostelę iš naujo, tačiau, jei vėl norėsite naudoti juostelės tinkinimus, pirmiausia turėtumėte juos eksportuoti.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Darbas su komandomis

Galite įtraukti komandų tik į pasirinktiniame ar numatytajame skirtuke esančią pasirinktinę grupę. Negalite įtraukti komandų į numatytąją grupę. Galima pervardyti tik į pasirinktines grupes įtrauktas komandas. Norėdami sužinoti, kaip atnaujinti numatytąją grupę, žr. skyrių „Numatytosios grupės keitimas pasirinktine grupe“.

Komandų įtraukimas į pasirinktinę grupę

 Pastaba   Sąraše Tinkinti juostelę po pasirinktinių skirtukų ir grupių pavadinimų rašoma „(pasirinktinis)“, tačiau žodis „(pasirinktinis)“ nėra rodomas juostelėje.

 1. Sąrašo Juostelės tinkinimas lange Juostelės tinkinimas spustelėkite pasirinktinę grupę, į kurią norite įtraukti komandą.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Sąraše Pasirinkti komandas iš spustelėkite sąrašą, kurio komandas norite įtraukti, pvz., Populiarios komandos ar Visos komandos.

Sąrašas Pasirinkti komandas iš

 1. Sąraše spustelėkite pasirinktą komandą.
 2. Spustelėkite Įtraukti.
 3. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

 Pastaba   Taip pat galite pervardyti komandą ir įtraukti piktogramą, kuri nurodys komandą, spustelėdami komandą ir spustelėdami Pervardyti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kam naudojama piktograma, žr. skyrių Kodėl juostelėje rodomas žalias rutulys?.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Komandos šalinimas iš pasirinktinės grupės

Komandas galite šalinti tik iš pasirinktinės grupės.

 1. Sąraše Juostelės tinkinimas esančiame lange Juostelės tinkinimas spustelėkite komandą, kurią norite pašalinti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Šalinti.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Į pasirinktinę grupę įtrauktos komandos šalinimas

 1. Sąraše Juostelės tinkinimas esančiame lange Juostelės tinkinimas spustelėkite komandą, kurią norite pervardyti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Pervardyti ir įveskite naują pavadinimą.

 Pastaba   Kol pervardijate į pasirinktinę grupę įtrauktą komandą, taip pat galite spustelėti piktogramą, kurį nurodo tą komandą.

 1. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Pasirinktinės grupės komandų tvarkos keitimas

 1. Sąraše Tinkinti juostelę esančiame lange Tinkinti juostelę spustelėkite komandą, kurią norite perkelti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite rodyklę Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn, kol nustatysite norimą tvarką.
 2. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Juostelės nustatymas iš naujo

Galite pasirinkti iš naujo nustatyti visų juostelės skirtukų arba tik pažymėtų skirtukų pradinę būseną. Iš naujo nustačius visus juostelės skirtukus, iš naujo nustatoma ir sparčiosios prieigos įrankių juosta, kad būtų rodomos tik numatytosios komandos.

Juostelės numatytųjų parametrų nustatymas iš naujo

 Svarbu   Spustelėję Iš naujo nustatyti visus tinkinimus, iš naujo nustatote ir juostelės, ir sparčiosios prieigos įrankių juostos numatytuosius parametrus.

 1. Lange Juostelės tinkinimas spustelėkite Nustatyti iš naujo.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Iš naujo nustatyti visus tinkinimus.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Tik pažymėto skirtuko nustatymas iš naujo

Galima iš naujo nustatyti tik numatytųjų skirtukų numatytuosius parametrus.

 1. Lange Juostelės tinkinimas pažymėkite numatytąjį skirtuką, kurio numatytuosius parametrus norite nustatyti iš naujo.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Nustatyti iš naujo, tada spustelėkite Nustatyti iš naujo tik pažymėtą juostelės skirtuką.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Tinkintos juostelės eksportavimas

Juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimus galima eksportuoti į failą, kurį jūs arba jūsų bendradarbis gali importuoti į kitą kompiuterį ir naudoti.

 1. Lange Tinkinti juostelę spustelėkite Importuoti / Eksportuoti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Eksportuoti visus tinkinimus.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Tinkintos juostelės importavimas

Galima importuoti tinkinimų failus ir jais pakeisti esamą juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos maketą. Turėdami galimybę importuoti tinkinimą, galite suvienodinti „Microsoft Office“ programų išvaizdą savo ir savo bendradarbių kompiuteriuose.

 Svarbu   Importavus juostelės tinkinimų failą, prarandami visi ankstesni juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimai. Jei manote, kad vėliau norėtumėte atkurti šiuo metu turimus tinkinimus, eksportuokite juos prieš importuodami naujus tinkinimus.

 1. Lange Tinkinti juostelę spustelėkite Importuoti / Eksportuoti.

 Pastaba    Norėdami pereiti į langą Tinkinti juostelę, žr. skyrių „Perėjimas į langą Tinkinti juostelę“.

 1. Spustelėkite Importuoti tinkinimų failą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010