Aplanko Gauta rūšiavimas pagal kelis stulpelius

Kai peržiūrite aplanką Gauta vienos ar kelių eilučių maketo rodinyje (rodinys: rodiniai yra skirtingi tos pačios informacijos aplanke rodymo režimai, kai informacija išskleidžiama skirtingais maketais ir formatais. Kiekvienas aplankas turi standartinius rodinius. Taip pat galite kurti vartotojo rodinius.), laiškus galite lengvai ir greitai surūšiuoti spustelėję stulpelio antraštę (stulpelio antraštė: horizontali juosta kurio nors lentelės stulpelio viršuje. Stulpelių antraščių eilutėje būna kelių stulpelių antraštės.). Tačiau laiškus galima rūšiuoti ir pagal kelis stulpelius. Pvz., galite juos rūšiuoti pagal siuntėją ir pagal laiško žymėjimą.

 Pastaba   Jei įjungėte Skaitymo sritį (Skaitymo sritis: programos „Outlook“ langas, kuriame galite peržiūrėti neatidarytą elementą. Jei elementą norite pamatyti skaitymo srityje, pakanka jį spustelėti.), gali tekti padidinti „Microsoft Outlook“ langą ir nuvilkti skaidymo juostą, kad platesniame aplanke Gauta būtų matomi visi stulpeliai.

Norėdami rūšiuoti aplanką Gauta pagal kelis stulpelius, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Rūšiavimas pagal stulpelių antraštes

  1. Spustelėkite pirmojo rūšiavimo kriterijaus stulpelio antraštę.
  2. Laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite kito rūšiavimo kriterijaus stulpelio antraštę.

Galite toliau rūšiuoti pagal papildomus stulpelius, o kiekvienas papildomas kriterijus rūšiuos pagal ankstesnį kriterijų.

 Pastaba   Taip pat galite tokiu pat būdu rūšiuoti stulpelius kituose pašto aplanko rodiniuose.

  Rūšiavimas sukuriant pasirinktinį rūšiavimą

 Pastaba   Lentelės rodiniuose, pvz., aplanke Gauta ir kituose laiškų sąrašuose, stulpeliai taip pat laikomi laukais.

 1. Meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Šis rodinys, tada spustelėkite rodinį, kuris elementus pateikia lentelės, kortelės ar piktogramos rodinyje.
 2. Meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Rūšiuoti pagal, tada spustelėkite Pasirinktinis.
 3. Spustelėkite Rūšiuoti.
 4. Sąraše Rūšiuoti pagal spustelėkite lauką, pagal kurį norite rūšiuoti. Jei norimo lauko nėra sąraše Rūšiuoti pagal, sąraše Pasirinkti galimus laukus iš spustelėkite kitą laukų rinkinį.

Jei lauko, pagal kurį rūšiuojate, elementai sugrupuoti (grupė: elementų rinkinys, kuriuos vienija vienas bendras atributas, pvz., pirmenybė arba būsena. Grupuoti reiškia jungti elementus, turinčius bendrą atributą ir priklausantiems tai pačiai antraštei lentelėje arba darbų atlikimo grafike.), programa Outlook rūšiuoja grupės antraštes, o ne kiekvienos grupės elementus. Norėdami rūšiuoti pavienius grupės elementus, spustelėkite lauką sąraše Rūšiuoti pagal, tas laukas skirsis nuo pasirinkto sąraše Grupuoti pagal.

 1. Norėdami pasirinkti rūšiavimo tvarką, spustelėkite Didėjimo tvarka arba Mažėjimo tvarka.
 2. Norėdami rūšiuoti pagal papildomą lauką, spustelėkite lauką sąraše Po to pagal.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Outlook 2007