„OneNote 2010“ spartieji klavišai

Šiame žinyno straipsnyje aprašomi spartieji klavišai, skirti įprastoms užduotims programoje „Microsoft OneNote 2010“ atlikti. Šie spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kituose klaviatūros išdėstymuose esantys klavišai gali nevisiškai sutapti su JAV klaviatūros klavišais.

Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia vienu metu paspausti du ar kelis klavišus, klavišai yra atskirti pliuso ženklu (+). Sparčiųjų klavišų kombinacijose, kuriose reikia paspausti vieną klavišą po kito, klavišai yra atskirti kableliu ( , ).

 Pastaba   Gali būti, kad matote ne pačią naujausią šio straipsnio versiją. Jei šio lango apačioje esančioje būsenos juostoje nurodyta, kad būsena yra Neprisijungęs, prijunkite kompiuterį prie interneto, spustelėkite žinyno peržiūros priemonėje esantį mygtuką Neprisijungęs ir kontekstiniame meniu spustelėkite Rodyti turinį iš Office.com. Taip pat galite apsilankyti Office.com ir „Microsoft OneNote 2010“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ puslapyje ieškoti naujausios dokumentacijos.

Spartieji saitai


Pastabų fiksavimas ir formatavimas

Pastabų įvedimas ir redagavimas

Jei norite Paspauskite
Atidaryti naują programos „OneNote“ langą. CTRL+M
Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje. CTRL+SHIFT+M
Prijungti „OneNote“ langą. CTRL+ALT+D
Anuliuoti paskutinį veiksmą. CTRL+Z
Perdaryti paskutinį veiksmą. CTRL+Y

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

 Pastaba   Paspauskite CTRL+A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A
Iškirpti pažymėtą tekstą ar elementą. CTRL+X
Kopijuoti pažymėtą tekstą ar elementą į mainų sritį. CTRL+C
Įklijuoti turinį į mainų sritį. CTRL+V
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti vienu simboliu į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti vienu simboliu į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti per vieną žodį į kairę. CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti per vieną žodį į dešinę. CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN
Ištrinti vieną simbolį kairėn. BACKSPACE
Ištrinti vieną simbolį dešinėn. DELETE
Ištrinti vieną žodį kairėn. CTRL+BACKSPACE
Ištrinti vieną žodį dešinėn. CTRL+DELETE
Įterpti eilutės lūžį, nepradedant naujos pastraipos. SHIFT+ENTER
Tikrinti rašybą. F7
Atidaryti pažymėto žodžio tezaurą. SHIFT+F7
Rodyti bet kokios suaktyvintos pastabos, skirtuko ar kito objekto kontekstinį meniu. SHIFT+F10
Vykdyti informacijos juostoje siūlomą veiksmą, jei ji rodoma puslapio viršuje. CTRL+SHIFT+W

Pastabų formatavimas

Jei norite Paspauskite
Pažymėti pažymėtą tekstą geltonai. CTRL+SHIFT+H
arba CTRL+ALT+H
Įterpti hipersaitą. CTRL+K
Kopijuoti pažymėto teksto formatavimą (formato kopijavimo priemonė). CTRL+SHIFT+C
Taikyti formatavimą pažymėtam tekstui (formato kopijavimo priemonė). CTRL+SHIFT+V

Atidaryti hipersaitą.

 Pastaba   Žymiklis turi būti perkeltas į bet kurią suformatuoto hipersaito teksto vietą.

ENTER
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto paryškintąjį formatavimą. CTRL+B
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pasvirąjį formatavimą. CTRL+I
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto pabraukimą. CTRL+U
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto perbraukimą. CTRL+BRŪKŠNELIS
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto viršutinio indekso formatą. CTRL+SHIFT+=
Taikyti arba pašalinti pažymėto teksto apatinio indekso formatavimą. CTRL+=
Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sąrašo su ženkleliais formatavimą. CTRL+TAŠKAS
Taikyti arba pašalinti pažymėtos pastraipos sunumeruoto sąrašo formatavimą. CTRL+PASVIRASIS BRŪKŠNYS
Dabartinei pastabai taikyti 1 antraštės stilių. CTRL+ALT+1
Dabartinei pastabai taikyti 2 antraštės stilių. CTRL+ALT+2
Dabartinei pastabai taikyti 3 antraštės stilių. CTRL+ALT+3
Dabartinei pastabai taikyti 4 antraštės stilių. CTRL+ALT+4
Dabartinei pastabai taikyti 5 antraštės stilių. CTRL+ALT+5
Dabartinei pastabai taikyti 6 antraštės stilių. CTRL+ALT+6
Dabartinei antraštei taikyti įprastąjį stilių. CTRL+SHIFT+N
Įtraukti pastraipą iš kairės. ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pašalinti pastraipos įtrauką iš kairės. ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Lygiuoti pažymėtą pastraipą dešinėje. CTRL+R
Lygiuoti pažymėtą pastraipą kairėje. CTRL+L
Padidinti pažymėto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+>
Sumažinti pažymėto teksto šrifto dydį. CTRL+SHIFT+<
Valyti visą pažymėto teksto formatavimą. CTRL+SHIFT+N
Rodyti arba slėpti liniuotės eilutes dabartiniame puslapyje. CTRL+SHIFT+R

Elementų įtraukimas į puslapį

Jei norite Paspauskite
Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą arba failą. ALT+N, F
Dabartiniame puslapyje įterpti dokumentą ar failą kaip spaudinį. ALT+N, O
Dabartiniame puslapyje rodyti arba slėpti dokumento spaudinius (paleidus programą „OneNote“ didelio kontrasto režimu). ALT+SHIFT+P
Įterpti paveikslėlį iš failo. ALT+N, P
Įterpti paveikslėlį iš skaitytuvo ar fotoaparato. ALT+N, S

Įterpti ekrano iškarpą.

 Pastaba   „OneNote“ piktograma turi būti aktyvi „Windows“ užduočių juostos dešinėje pusėje esančioje informacinių pranešimų srityje.

„Windows“ logotipo klavišas+S
Įterpti dabartinę datą. ALT+SHIFT+D
Įterpti dabartinę datą ir laiką. ALT+SHIFT+F
Įterpti dabartinį laiką. ALT+SHIFT+T
Įterpti eilutės lūžį. SHIFT+ENTER
Pradėti matematinę lygtį arba konvertuoti pažymėtą tekstą į matematinę lygtį. ALT+=
Kurti lentelę, įtraukdami antrą stulpelį į įvestą tekstą. TAB
Lentelėje, kurioje yra tik viena eilutė, sukurti kitą stulpelį. TAB

Kurti kitą eilutę, esant lentelės paskutiniame langelyje.

 Pastaba   Paspauskite klavišą ENTER antrą kartą, kad užbaigtumėte lentelę.

ENTER
Kurti eilutę po dabartine lentelės eilute. CTRL+ENTER
Kurti kitą pastraipą tame pačiame lentelės langelyje. ALT+ENTER
Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio dešinėje. CTRL+ALT+R
Kurti stulpelį dabartinio lentelės stulpelio kairėje. CTRL+ALT+E
Kurti eilutę virš dabartinės lentelės eilutės (kai žymiklis yra bet kokios eilutės pradžioje). ENTER
Naikinti dabartinę tuščią lentelės eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje). DEL (paspauskite du kartus)

Pastabų ir objektų žymėjimas

Jei norite Paspauskite

Pažymėti visus dabartiniame puslapyje esančius elementus.

 Pastaba   Paspauskite CTRL+A keletą kartų, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A
Pažymėti iki eilutės pabaigos. SHIFT+END
Pažymėti visą eilutę (kai žymiklis yra eilutės pradžioje). SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Peršokti į puslapio pavadinimą ir jį pažymėti. CTRL+SHIFT+T
Atšaukti pažymėtą struktūrą arba puslapį. ESC
Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų aukštyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pažymėtų pastraipų žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų kairėn (sumažinant įtrauką). ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti dabartinę pastraipą ar keletą pastraipų dešinėn (padidinant įtrauką). ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pažymėti dabartinę pastraipą ir jai priklausančias pastraipas. CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS
Panaikinti pažymėtą pastabą arba objektą. DELETE
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti vienu simboliu į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti vienu simboliu į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį. ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti į kitą aplankytą puslapį. ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą. CTRL+ALT+P
Paleisti pažymėtą garso ar vaizdo įrašą. CTRL+ALT+S
Atsukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis. CTRL+ALT+Y
Sukti dabartinį garso ar vaizdo įrašą keliomis sekundėmis į priekį. CTRL+ALT+U

Pastabų žymėjimas

Jei norite Paspauskite
Taikyti, žymėti arba išvalyti žymę Darbas. CTRL+1
Taikyti arba išvalyti žymę Svarbu. CTRL+2
Taikyti arba išvalyti žymę Klausimas. CTRL+3
Taikyti arba išvalyti žymę Įsiminti. CTRL+4
Taikyti arba išvalyti žymę Aprašas. CTRL+5
Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę. CTRL+6
Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę. CTRL+7
Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę. CTRL+8
Taikyti arba išvalyti pasirinktinę žymę. CTRL+9
Iš pažymėtų pastabų pašalinti visas pastabų žymes. CTRL+0

Struktūrų naudojimas

Jei norite Paspauskite
Rodyti 1 lygį. ALT+SHIFT+1
Išplėsti iki 2 lygio. ALT+SHIFT+2
Išplėsti iki 3 lygio. ALT+SHIFT+3
Išplėsti iki 4 lygio. ALT+SHIFT+4
Išplėsti iki 5 lygio. ALT+SHIFT+5
Išplėsti iki 6 lygio. ALT+SHIFT+6
Išplėsti iki 7 lygio. ALT+SHIFT+7
Išplėsti iki 8 lygio. ALT+SHIFT+8
Išplėsti iki 9 lygio. ALT+SHIFT+9
Išplėsti visus lygius. ALT+SHIFT+0
Didinti įtrauką vienu lygiu. TAB
Mažinti įtrauką vienu lygiu. SHIFT+TAB
Išplėsti sutrauktą struktūrą. ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Sutraukti išplėstą struktūrą. ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Kalbos parametrų nustatymas

 Pastaba   Norėdami keisti pastabų rašymo kryptį, pirmiausia įrankyje „Microsoft Office 2010“ kalbos nuostatos turite įgalinti iš dešinės į kairę rašomų kalbų parinktį.

Jei norite Paspauskite
Nustatyti rašymo kryptį iš kairės į dešinę. CTRL+KAIRYSIS SHIFT
Nustatyti rašymo kryptį iš dešinės į kairę. CTRL+DEŠINYSIS SHIFT
Didinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu. TAB
Mažinti iš dešinės į kairę rašomo teksto įtrauką vienu lygiu. SHIFT+TAB

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Bloknoto tvarkymas ir valdymas

Darbas su puslapiais ir pastabomis paraštėse

Jei norite Paspauskite
Įjungti arba išjungti viso puslapio rodinį. F11
Atidaryti naują programos „OneNote“ langą. CTRL+M
Atidaryti mažą programos „OneNote“ langą, kad galėtumėte kurti pastabą paraštėje. CTRL+SHIFT+M
Išplėsti arba sutraukti puslapių grupės skirtukus. CTRL+SHIFT+*
Spausdinti dabartinį puslapį. CTRL+P
Pažymėto skyriaus pabaigoje įtraukti naują puslapį. CTRL+N
Padidinti puslapio skirtukų juostos plotį. CTRL+SHIFT+[
Sumažinti puslapio skirtukų juostos plotį. CTRL+SHIFT+]
Kurti naują puslapį po dabartinio puslapio skirtuku tame pačiame lygyje. CTRL+ALT+N
Sumažinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką. CTRL+ALT+[
Padidinti dabartinio puslapio skirtuko žymos įtrauką. CTRL+ALT+]
Kurti naują antrinį puslapį po dabartiniu puslapiu. CTRL+SHIFT+ALT+N

Pažymėti visus elementus.

 Pastaba   Paspauskite CTRL+A kelis kartus, kad padidintumėte žymėjimo aprėptį.

CTRL+A
Pažymėti dabartinį puslapį. CTRL+SHIFT+A
Jei pažymėtas puslapis yra grupės dalis, paspauskite CTRL+A, kad pažymėtumėte visus grupės puslapius.
Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką aukštyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti pažymėtą puslapio skirtuką žemyn. ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti įterpimo vietą į puslapio pavadinimą. CTRL+SHIFT+T
Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį. ALT+PAGE UP
Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį. ALT+PAGE DOWN
Dabartiniame puslapyje slinkti į viršų. PAGE UP
Dabartiniame puslapyje slinkti į apačią. PAGE DOWN
Slinkti į dabartinio puslapio viršų. CTRL+HOME
Slinkti į dabartinio puslapio apačią. CTRL+END
Pereiti į kitą pastraipą. CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į ankstesnę pastraipą. CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio viršų arba išplėsti puslapį į viršų. CTRL+ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN
Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio apačią arba išplėsti puslapį į apačią. CTRL+ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio kairiąją pusę arba išplėsti puslapį į kairę. CTRL+ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Perkelti įterpimo vietą į dabartinio puslapio dešiniąją pusę arba išplėsti puslapį į dešinę. CTRL+ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Pereiti prie kito pastabų konteinerio. ALT+RODYKLĖ ŽEMYN
Pereiti į eilutės pradžią. HOME
Pereiti į eilutės pabaigą. END
Pereiti vienu simboliu į kairę. RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti vienu simboliu į dešinę. RODYKLĖ DEŠINĖN
Grįžti į paskutinį aplankytą puslapį. ALT+RODYKLĖ KAIRĖN
Pereiti į kitą aplankytą puslapį. ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN
Didinti mastelį. ALT+CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS
Mažinti mastelį. ALT+CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)
arba
ALT+CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Įrašyti pakeitimus.

 Pastaba   Kai programa „OneNote“ yra paleista, jūsų pastabos yra automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Nebūtina įrašyti pastabas rankiniu būdu.

CTRL+S

Darbas su bloknotais ir skyriais

Jei norite Paspauskite
Kurti naują skyrių. CTRL+T
Atidaryti bloknotą. CTRL+O
Atidaryti skyrių. CTRL+ALT+SHIFT+O
Pereiti į kitą skyrių. CTRL+TAB
Pereiti į ankstesnį skyrių. CTRL+SHIFT+TAB
Pereiti į kitą skyriaus puslapį. CTRL+PAGE DOWN
Pereiti į ankstesnį skyriaus puslapį. CTRL+PAGE UP
Pereiti į pirmą skyriaus puslapį. ALT+HOME
Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį. ALT+END
Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio pirmą puslapį. ALT+PAGE UP
Pereiti į šiuo metu matomo puslapių skirtukų rinkinio paskutinį puslapį. ALT+PAGE DOWN
Perkelti arba kopijuoti dabartinį puslapį. CTRL+ALT+M
Suaktyvinti dabartinio puslapio skirtuką. CTRL+ALT+G
Pažymėti dabartinio puslapio skirtuką. CTRL+SHFT+A
Suaktyvinti dabartinio skyriaus skirtuką. CTRL+SHIFT+G
Perkelti dabartinį skyrių. CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
Naršymo juostoje perjungti į kitą bloknotą. CTRL+G, tada paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN, norėdami pažymėti kitą bloknotą, ir paspauskite ENTER

Pastabų ieška

Jei norite Paspauskite
Perkelti įterpimo vietą į lauką Ieška, kad galėtumėte ieškoti visuose bloknotuose. CTRL+E
Peržiūrėti kitą rezultatą, kol ieškoma visuose bloknotuose. RODYKLĖ ŽEMYN
Eiti į pažymėtą rezultatą ir atšaukti iešką, kol ieškoma visuose bloknotuose. ENTER
Keisti ieškos aprėptį. CTRL+E, TAB, TARPAS
Atidaryti ieškos rezultatų sritį. ALT+O po ieškos

Ieškoti tik dabartiniame puslapyje.

 Pastaba   Paspausdami CRTL+E arba CTRL+F galite bet kada perjungti iešką visuose bloknotuose į iešką dabartiniame puslapyje.

CTRL+F
Pereiti prie kito rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje. ENTER arba F3
Pereiti prie ankstesnio rezultato, kol ieškoma dabartiniame puslapyje. SHFT+F3
Atšaukti iešką ir grįžti į puslapį. ESC

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Pastabų bendrinimas

Pastabų bendrinimas su kitais žmonėmis

Jei norite Paspauskite
Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku. CTRL+SHIFT+E

Pastabų bendrinimas su kitomis programomis

Jei norite Paspauskite
Siųsti pažymėtus puslapius el. laišku. CTRL+SHIFT+E
Kurti „Outlook“ užduotį Šiandien iš dabartinės pažymėtos pastabos. CTRL+SHIFT+1
Kurti „Outlook“ užduotį Rytoj iš dabartinės pažymėtos pastabos. CTRL+SHIFT+2
Kurti „Outlook“ užduotį Šią savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos. CTRL+SHIFT+3
Kurti „Outlook“ užduotį Kitą savaitę iš dabartinės pažymėtos pastabos. CTRL+SHIFT+4
Kurti „Outlook“ užduotį Be datos iš dabartinės pažymėtos pastabos. CTRL+SHIFT+5
Atidaryti pažymėtą „Outlook“ užduotį. CTRL+SHIFT+K
Pažymėti pasirinktą „Outlook“ užduotį kaip baigtą. CTRL+SHIFT+9
Panaikinti pažymėtą „Outlook“ užduotį. CTRL+SHIFT+0
Sinchronizuoti dabartinio bendrinamo bloknoto pakeitimus. SHIFT+F9
Sinchronizuoti visų bendrinamų bloknotų pakeitimus. F9
Žymėti dabartinį puslapį kaip neskaitytą. CTRL+Q

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Pastabų apsauga

Skyrių apsauga slaptažodžiu

Jei norite Paspauskite
Užrakinti visus slaptažodžiu apsaugotus skyrius. CTRL+ALT+L

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
OneNote 2010