„SharePoint Online Management Shell“ įžanga

Jei esate „SharePoint Online“ administratorius, galite naudoti „SharePoint Online Management Shell“ administracinėms komandoms komandų eilutėje vykdyti. Tai gali padėti efektyviau valdyti vartotojus, svetaines ir organizacijas.

Šiame straipsnyje


Kas yra „SharePoint Online Management Shell“?

„SharePoint Online Management Shell“ yra „Windows PowerShell“ modulis. Galite jį naudoti „SharePoint Online“ vartotojams, svetainėms, svetainių rinkiniams ir organizacijoms valdyti naudodami komandų eilutę, užuot naudoję „SharePoint“ administravimo centro vartotojo sąsają. „Windows PowerShell“ leidžia atlikti komandų eilutės operacijas naudojant pasirinktinę komandą, vadinamą „cmdlet“. „Cmdlet“ („command-let“) sudaro veiksmažodžio ir daiktavardžio pora, pvz., Get-Command. „Cmdlet“ dalys atskirtos brūkšneliu (-), be tarpų. Veiksmažodis žymi veiksmą, kurį atlieka „cmdlet“. Daiktavardis žymi objektą, su kuriuo atliekamas veiksmas. Komandos „cmdlet“ ypač efektyvios atliekant paketines operacijas – pvz., pridedant kelis šimtus naujų „SharePoint Online“ vartotojų.

 Pastaba    Galite naudoti „cmdlet“ Get-Command, kad būtų pateiktas visų komandų „cmdlet“ sąrašas, taip pat „cmdlet“ Get-Help, jei norite apie kurią nors komandą „cmdlet“ sužinoti daugiau. Daugiau informacijos žr. „Get-Command“ ir „Get-Help“.

Kaip naudoti „Windows PowerShell“ komandų daryklę?

„Windows PowerShell“ komandų daryklės įrankis padės greitai suprasti ir naudoti „Windows PowerShell“ komandas „cmdlet“, skirtas „SharePoint Online“. Tarkime, kad norite sukurti svetainę. Naudodami komandų daryklę komandai „cmdlet“ sukurti, galėsite sukurti svetainę naudodami komandų eilutę, tam nereikės pereiti keleto vartotojo sąsajos puslapių. Norint naudotis šiuo įrankiu, tereikia pasirinkti veiksmažodį – pvz., „Add“. Įrankis ras komandas „cmdlet“, prasidedančias nurodytu veiksmažodžiu, ir parodys galimus naudoti daiktavardžius (pvz., „Site“).

Galite atsisiųsti komandų daryklę ir įdiegti ją savo darbalaukyje. Daugiau informacijos žr. „Windows PowerShell“ komandų daryklės darbo pradžios vadovas.

Kuo skiriasi „SharePoint Online“ komandos „cmdlet“ ir „Office 365“ komandos „cmdlet“?

„SharePoint Online Management Shell“ komandų „cmdlet“ rinkinys skiriasi nuo šių komandų rinkinio „Office 365“ profesionalams ir smulkiajam verslui. „SharePoint Online Management Shell“ komandos „cmdlet“ valdo SharePoint Online“ vartotojus ir svetaines, o „Office 365“ komandos „cmdlet“ valdo „Office 365“ lygmens užduotis, susijusias su domenu, licencijomis, organizacijos informacija ir paslaugomis. Abiem atvejais valdomi vartotojai ir grupės, tačiau „Office 365“ vartotojai ir grupės taikomos ne tik „SharePoint Online“ paslaugoms, bet ir „Exchange Online“ ir „Lync Online Services“ paslaugoms.

Ar geriau naudotis „SharePoint Online“ administravimo centru, ar komandomis „cmdlet“?

Jei prieš pradėdami administruoti „SharePoint Online“ nenaudojote „Office 365“ ir „SharePoint Online“, geriausia pradėti nuo „SharePoint Online“ administravimo centro. Daugiau informacijos apie „SharePoint Online“ administravimo centrą žr.: „SharePoint“ administravimo centro žinyną.

Susipažinę su „SharePoint Online“ funkcijomis ir technologijomis, tiesiog naudokite „Windows PowerShell“ komandas „cmdlet“. „SharePoint Online Management Shell“ komandos „cmdlet“ yra geriausias pasirinkimas ypač tais atvejais, kai norite valdyti daug „SharePoint Online“ vartotojų, svetainių ar svetainių rinkinių.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Kaip gauti teises ir nustatyti aplinką?

Teisių gavimas

Kad galėtumėte vykdyti „SharePoint Online Management Shell“ komandas „cmdlet“, turite būti „SharePoint Online“ visuotinis administratorius.

 Pastaba    Kad galėtų naudoti komandas „cmdlet“, „SharePoint Online“ svetainės administratorius turi būti visuotinis „Office 365“ administratorius..

Aplinkos nustatymas

Vykdyti komandas „cmdlet“ galėsite tik nustatę „SharePoint Online Management Shell“ aplinką ir prisijungę prie paslaugos. Daugiau informacijos žr. dalyje „SharePoint Online Management Shell“ aplinkos nustatymas.

Kad galėtumėte valdyti vartotojus ir svetainių rinkinius, nustatę aplinką turite įvykdyti komandą Connect-SPOService. Jei komandos Connect-SPOService dar neįvykdėte, gausite klaidos pranešimą, kuriuo informuojama, kad ryšys negalimas. Tarkime, kad norite prisijungti prie Contoso.com „SharePoint Online“ administravimo centre ir jūsų vartotojo vardas yra admin@contoso.com. Kad prisijungtumėte, tereikia įvykdyti šią komandą:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Puslapio viršus Puslapio viršus

„SharePoint Online Management Shell“ komandų „cmdlet“ reikšmė

Šiuose straipsniuose aptariamos „SharePoint Online“ komandos „cmdlet“ pagal funkcijas.


Vartotojų valdymo „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Add-SPOUser Įtraukia į „SharePoint“ grupę esamą „Office 365“ vartotoją arba „Office 365“ saugos grupę
Get-SPOUser Grąžina „SharePoint Online“ vartotojo ar saugos grupės abonementus pagal nurodytus ieškos kriterijus
Remove-SPOUser Pašalina vartotoją ar saugos grupę iš svetainių rinkinio ar grupės
Set-SPOUser Konfigūruoja esamo vartotojo ypatybes
Get-SPOExternalUser Grąžina išorinius vartotojus, esančius nuomininko aplanke, atsižvelgiant į nurodytus kriterijus.
Remove-SPOExternalUser Visam laikui pašalina išorinių vartotojų rinkinį iš nuomininko aplanko.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Vartotojų grupės valdymo „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Get-SPOSiteGroup Randa visas nurodyto svetainių rinkinio grupes
New-SPOSiteGroup Sukuria naują grupę „SharePoint Online“ svetainių rinkinyje
Remove-SPOSiteGroup Pašalina „SharePoint Online“ grupę iš svetainių rinkinio
Set-SPOSiteGroup Naujina svetainių rinkinyje esančios grupės „SharePoint Online“ savininko ir teisių lygmenis

Puslapio viršus Puslapio viršus

Versijos naujinimo „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Upgrade-SPOSite Pradeda svetainių rinkinio versijos naujinimo procesą
Request-SPOUpgradeEvaluationSite Reikalauja sukurti esamo svetainių rinkinio kopiją, kad būtų galima patikrinti versijos naujinimo poveikį nekeičiant pirminės svetainės

Puslapio viršus Puslapio viršus

Svetainių rinkinio valdymo „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Get-SPODeletedSite Grąžina iš šiukšlinės visus panaikintus svetainių rinkinius.
Get-SPOSite Grąžina vieną ar daugiau svetainių rinkinių
New-SPOSite Sukuria naują įmonės „SharePoint Online“ svetainių rinkinį
Remove-SPODeletedSite Pašalina iš šiukšlinės panaikintą „SharePoint Online“ svetainių rinkinį.
Remove-SPOSite Siunčia „SharePoint Online“ svetainių rinkinį į „SharePoint Online“ šiukšlinę.
Repair-SPOSite Tikrina ir taiso svetainių rinkinį ir jo turinį.
Restore-SPODeletedSite Atkuria panaikintą šiukšlinėje esantį „SharePoint Online“ svetainių rinkinį.
Set-SPOSite Nustato arba atnaujina vieną ar daugiau svetainių rinkinio ypatybių reikšmių.
Test-SPOSite Tikrina „SharePoint Online“ svetainių rinkinį.

Puslapio viršus Puslapio viršus

Paslaugos prijungimo ir atjungimo „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Connect-SPOService Prijungia visuotinį „SharePoint Online“ administratorių prie „SharePoint Online“ ryšio; kitaip tariant, prijungia administratorių prie „SharePoint Online“ administravimo centro.

Šią komandą „cmdlet“ būtina įvykdyti, kad būtų galima vykdyti visas kitas „SharePoint Online“ komandas „cmdlet“.
Disconnect-SPOService Atjungia nuo „SharePoint Online“ paslaugos.

Organizacijos stebėjimo ir valdymo komandos „cmdlet“

„cmdlet“ komanda Aprašas
Get-SPOAppErrors Grąžina taikomosios programos klaidas
Get-SPOAppInfo Grąžina visas įdiegtas taikomąsias programas.
Get-SPOTenant Grąžina „SharePoint Online“ organizacijos ypatybes
Get-SPOTenantLogEntry Gauna „SharePoint Online“ įmonės žurnalus
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc Grąžina „SharePoint Online“ organizacijos žurnalų surinkimo laiką.
Get-SPOWebTemplate Rodo visus svetainių šablonus, atitinkančius nurodytą tapatybę
Set-SPOTenant Nustato „SharePoint Online“ organizacijos ypatybes

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
SharePoint Online Enterprise (E1 ir E2), SharePoint Online Enterprise (E3 ir E4), SharePoint Online Midsized Business, „SharePoint“ administravimo centras