Darbalaukio arba programos bendrinimas programoje „Lync“

Visiems „Lync“ susitikimo, skambučio ar tiesioginių pranešimų (IM) pokalbio dalyviams galite rodyti visą darbalaukį arba tik programą.

  • Darbalaukio bendrinimas – kai norite perjungti vieną programą į kitą ar dirbti su failais skirtingomis programomis.
  • Programos bendrinimas – kai norite pateikti konkrečias programas ar failus, tačiau nenorite, kad kiti žmonės dar ką nors matytų jūsų kompiuteryje.

Darbalaukio arba programos bendrinimas

  1. Pokalbio lango apačioje nukreipkite pelės žymiklį į pateikties (monitoriaus) piktogramą ir skirtuke Pateikti atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.
  • Norėdami bendrinti darbalaukio turinį, spustelėkite Darbalaukis.

 Svarbu    Kai bendrinate darbalaukį, visi susitikimo dalyviai mato jūsų programas, failus ir pranešimus. Jei turite slaptos informacijos ar failų, kurių nenorite rodyti kitiems žmonėms, uždarykite juos arba naudokite programų bendrinimą.

  • Norėdami bendrinti vieną arba daugiau programų arba failų, spustelėkite Programa, tada pasirinkite konkrečią (-ias) programą (-as) arba failą (-us).

Pateikties piktogramos ir darbalaukio arba programos bendrinimo parinkties ekrano nuotrauka

  1. Norėdami sustabdyti bendrinimą arba perleisti valdymą dalyviams, naudokite ekrano viršuje esančią bendrinimo įrankių juostą. Išsami informacija pateikta kitame skyriuje.

 Pastaba    Bendrinimo metu jūsų „Lync“ būsena bus pakeista į Praneša ir negausite tiesioginių pranešimų arba skambučių.

Pirminių, antrinių arba visų monitorių bendrinimas

Jei turite daugiau nei vieną monitorių, jie visi rodomi skirtuke Dalyvauja ir galite pasirinkti, kurį iš jų bendrinti.

Skirtuko Dalyvauja, kuriame rodomi pirminiai, antriniai ir visi monitoriai, ekrano nuotrauka

Bendrinant programas arba darbalaukį su keliais monitoriais, pirminiame monitoriuje atodaroma bendrinimo įrankių juosta, išskyrus atvejus, kai pasirinksite bendrinti antrinį monitorių.

Bendrinimo seanso valdymo suteikimas ir priėmimas

Jei norite, kad kitas susitikimo dalyvis keistų failą, padėtų jums pristatyti arba demonstruoti, galite suteikti jam valdymo teises. Jūs abu valdysite bendrinimą, tačiau galėsite bet kada atimti suteiktas teises.

  1. Bendrinimo įrankių juostoje spustelėkite Suteikti valdymą .
  2. Pažymėkite asmens, kuriam norite suteikti valdymą, vardą.

„Lync“ išsiunčia pranešimą tam asmeniui, kad žinotų, jog bendrinate valdymą.

  1. Norėdami susigrąžinti valdymą, dar kartą spustelėkite Suteikti valdymą, tada spustelėkite Susigrąžinti valdymą.

 Patarimas    Galite leisti žmonėms automatiškai perimti bendrinimo seanso valdymą bet kuriuo metu bendrinimo įrankių juostoje spustelėdami Suteikti kontrolę automatiškai. Rekomenduojame rinktis šią parinktį tik mažuose įprastuose susitikimuose. Norėdami atsiimti automatines teises, spustelėkite Suteikti valdymą ir išvalykite žymės langelį Automatiškai leisti valdyti.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administratoriams, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, „Office 365 Midsize Business“ administratoriams, „Office 365 Small Business“ administratorius