Darbalaukio arba programos bendrinimas programoje „Lync“

Visiems „Lync“ susitikimo, skambučio ar tiesioginių pranešimų (IM) pokalbio dalyviams galite rodyti visą darbalaukį arba tik programą.

Atminkite, kad jums reikia būti pranešėju „Lync“ susitikime, kad galėtumėte bendrinti ekraną. Jei parinktis papilkinta, paprašykite vieno iš pranešėjų suteikti jums pranešėjo prieiga (Susitikimo lango apačioje spustelėkite žmonių piktogramą. Tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite dalyvio vardą ir spustelėkite Padaryti pranešėju.).

 • Darbalaukio bendrinimas – kai norite perjungti vieną programą į kitą ar dirbti su failais skirtingomis programomis.
 • Programos bendrinimas – kai norite pateikti konkrečias programas ar failus, tačiau nenorite, kad kiti žmonės dar ką nors matytų jūsų kompiuteryje.

Darbalaukio arba programos bendrinimas

 1. Pokalbių lango apačioje nukreipkite pelės žymiklį į pateikties (monitoriaus) piktogramą.

Parinktys skirtuke Pateikti

 1. Skirtuke Pateikti atlikite vieną iš šių veiksmų:
 • Norėdami bendrinti darbalaukio turinį, spustelėkite Darbalaukis.

 Svarbu    Kai bendrinate darbalaukį, visi susitikimo dalyviai mato jūsų programas, failus ir pranešimus. Jei turite slaptos informacijos ar failų, kurių nenorite rodyti kitiems žmonėms, uždarykite juos arba naudokite programų bendrinimą.

 • Norėdami bendrinti vieną arba daugiau programų arba failų, spustelėkite Programa, tada pasirinkite konkrečią (-ias) programą (-as) arba failą (-us).
 1. Ekrano viršuje esančioje bendrinimo įrankių juostoje naudokite vieną iš šių parinkčių:
 • Norėdami baigti bendrinti ekraną, spustelėkite Stabdyti pateikties demonstravimą.
 • Spustelėkite Suteikti valdymą, jei norite bendrai su kitais dalyviais valdyti darbalaukį arba programą. Išsamiau žr. Bendrinimo seanso valdymo suteikimas ir priėmimas.

Bendrinimo įrankių juostos ekrano kopija

 • Spustelėkite mėlyną smeigtuką, kad slėptumėte įrankių juostą ir turėtumėte daugiau vietos. Jei nenorite slėpti įrankių juostos, perkelkite pelę į ekrano viršų. Pasirodžius bendrinimo įrankių juostai, naudokite norimus valdiklius arba spustelėkite smeigtuką dar kartą norėdami išlaikyti įrankių juostą matomą.

 Pastaba    Bendrinimo metu jūsų „Lync“ būsena bus pakeista į Pateikia ir negausite tiesioginių pranešimų arba skambučių.

Jei norite bendrinti ekraną su susitikimo dalyviu, suteikite jiems pranešėjo prieiga (Susitikimo lango apačioje spustelėkite žmonių piktogramą. Tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite dalyvio vardą ir spustelėkite Padaryti pranešėju.), kad jie galėtų naudoti valdiklius. Jei jie nenaudoja „Lync“, jie vis dar gali naudoti Lync Web App pateiktims. Daugiau informacijos ieškokite temoje Darbalaukio arba programų bendrinimas „Lync Web App“.

Pirminių, antrinių arba visų monitorių bendrinimas

Jeigu turite daugiau nei vieną monitorių, jie visi rodomi skirtuke Pateikti, ir jūs galėsite pasirinkti, kurį bendrinti. Kai bendrinate Visi monitoriai, bendrinimo įrankių juosta atidaroma pirminiame monitoriuje.

Skirtuko Pateikti, kuriame rodomi pirminiai, antriniai ir visi monitoriai, ekrano kopija

Bendrinimo seanso valdymo suteikimas ir priėmimas

Jei norite, kad kitas susitikimo dalyvis keistų failą, padėtų jums pristatyti arba demonstruoti, galite suteikti jam valdymo teises. Jūs abu valdysite bendrinimą, tačiau galėsite bet kada atimti suteiktas teises.

 1. Bendrinimo įrankių juostoje spustelėkite Suteikti valdymą .
 2. Pažymėkite asmens, kuriam norite suteikti valdymą, vardą.

„Lync“ išsiunčia pranešimą tam asmeniui, kad žinotų, jog bendrinate valdymą.

 1. Norėdami susigrąžinti valdymą, dar kartą spustelėkite Suteikti valdymą, tada spustelėkite Susigrąžinti valdymą.

 Patarimas    Galite leisti žmonėms automatiškai perimti bendrinimo seanso valdymą bet kuriuo metu bendrinimo įrankių juostoje spustelėdamiSuteikti kontrolę automatiškai. Rekomenduojame rinktis šią parinktį tik mažuose įprastuose susitikimuose. Norėdami atsiimti automatines teises, spustelėkite Suteikti valdymą ir išvalykite žymės langelį Automatiškai leisti valdyti.

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise administratoriams, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, „Office 365 Midsize Business“ administratoriams, „Office 365 Small Business“ administratorius