Skaičių rodymas procentais

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip programoje „Excel“ skaičius pateikti procentais, ir siūlomi keli pagrindiniai būdai, kaip apskaičiuoti procentus darbaknygėje.

Šiame straipsnyje


Kaip „Excel“ apdoroja procentus

Nors skaičius formatuoti procentais nesudėtinga, rezultatai pritaikius tokį formatą gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar skaičiai jau yra jūsų darbaknygėje.

  • Langelių, kuriuose jau yra skaičiai, formatavimas    Jei darbaknygėje esantiems skaičiams taikote procentų formatą, „Excel“ padaugina tuos skaičius iš 100, kad juos galėtų konvertuoti į procentus. Pavyzdžiui, jei langelyje yra skaičius 10, „Excel“ padaugina šį skaičių iš 100, taigi pritaikę procentų formatą matysite 1000.00 %. Tai gali būti ne tai, ko pageidaujate. Jei norite, kad procentai būtų tiksliai rodomi, prieš skaičius formatuodami kaip procentus įsitikinkite, kad jie buvo apskaičiuoti kaip procentai ir rodomi dešimtainiu formatu. Procentinės reikšmės apskaičiuojamos naudojant lygtį suma / bendroji suma = procentinė reikšmė. Pavyzdžiui, jei langelyje yra formulė =10/100, tokio skaičiavimo rezultatas bus 0,1. Jei 0,1 formatuosite kaip procentinę reikšmę, šis skaičius bus teisingai rodomas kaip 10 %. Jei norite daugiau sužinoti apie procentų skaičiavimą, žr. Procentų skaičiavimo pavyzdžiai.
  • Tuščių stulpelių formatavimas    Jei taikysite procentų formatą langeliams ir tada į juos įvesite skaičius, tai veiks kitaip. Lygūs ir didesni už 1 skaičiai yra verčiami į procentus pagal numatytąją reikšmę; mažesni už 1 skaičiai yra dauginami iš 100 tam, kad būtų paversti procentais. Pavyzdžiui, įvedus 10 arba 0.1, abiem atvejais rezultatas bus 10.00 %. (Jei nenorite, kad po dešimtainės trupmenos taško būtų rodomi du nuliai, galite jų lengvai atsikratyti, kaip paaiškinta tolesnėje procedūroje.)

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Skaičių rodymas procentais

Jei norite pasirinktiems langeliams greitai pritaikyti procentų formatavimą, spustelėkite Procentinė išraiška Mygtuko paveikslėlis grupėje Skaičius, skirtuke Pagrindinis arba paspauskite CTRL+SHIFT+%. Jei norite labiau kontroliuoti formatą arba norite keisti kitus pažymėtos srities formatavimo aspektus, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

  1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite formatuoti.

RodytiKaip pasirinkti langelius, diapazonus, eilutes ar stulpelius

Kad pažymėtumėte Atlikite šį veiksmą
Vieną langelį Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.
Langelių diapazoną

Spustelėkite pirmą diapazono langelį, tada vilkite iki paskutinio langelio arba laikydami nuspaudę klavišą SHIFT rodyklių klavišais išplėskite norimą pažymėti vietą.

Taip pat galite pasirinkti pirmą diapazono langelį ir paspausti F8, kad galėtumėte išplėsti pasirinktą sritį rodyklių klavišais. Jei nebenorite tęsti žymėjimo, vėl spustelėkite klavišą F8.

Didelį langelių diapazoną Spustelėkite pirmą diapazono langelį, tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Kad matytumėte paskutinį langelį, slinkite iki jo.
Visus darbalapio langelius

Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

Mygtukas Žymėti viską

Jei norite pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišų kombinaciją CTRL+A.

 Pastaba   Jei darbalapyje yra duomenų, klavišų kombinacija CTRL+A pažymi šią sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL+A pažymimas visas darbalapis.

Ne vienas šalia kito esančius langelius ar langelių diapazoną

Pažymėkite pirmą langelį arba langelių diapazoną, tada laikydami nuspaudę klavišą CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

Galite taip pat pažymėti pirmą langelį arba langelių diapazoną, paspausti SHIFT+F8 ir pridėti prie parinkties negretimą langelį arba diapazoną. Jei nebenorite pažymėti daugiau langelių arba diapazonų, vėl spustelėkite klavišus SHIFT+F8.

 Pastaba   Negalima atšaukti negretimų langelių arba langelių diapazonų žymėjimo neatšaukiant viso žymėjimo.

Visa eilutė arba stulpelis

Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

Darbalapis, kuriame rodoma eilutės ir stulpelio antraštė

 Eilutės antraštė
 Stulpelio antraštė

Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmą langelį ir paspausdami klavišų kombinaciją CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS (DEŠINĖS arba KAIRĖS RODYKLĖS klavišas – eilutėms, RODYKLĖS AUKŠTYN arba ŽEMYN klavišas – stulpeliams).

 Pastaba   Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, klavišų kombinacija CTRL+SHIFT+RODYKLĖ pažymi eilutę arba stulpelį iki paskutinio naudoto langelio. Antrą kartą paspaudus klavišus CTRL+SHIFT+RODYKLĖS pažymima visa eilutė arba stulpelis.

Vienas šalia kito esančius stulpelius ar eilutes Vilkite per eilučių ar stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį; tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT pažymėkite paskutinę eilutę arba stulpelį.
Ne vienas šalia kito esančias eilutes ar stulpelius Žymėdami spustelėkite pirmojo stulpelio arba eilutės antraštę; tada laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite kitų eilučių arba stulpelių, kuriuos norite pažymėti, antraštes.
Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį Pažymėkite eilutės arba stulpelio langelį ir spustelėkite klavišus CTRL+RODYKLĖ (žymėdami eilutes  – RODYKLĘ DEŠINĖN arba RODYKLĘ KAIRĖN, žymėdami stulpelius – RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN).
Pirmas arba paskutinis darbalapio arba „Microsoft Office Excel“ lentelės langelis

Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Visus langelius iki paskutinio darbalapyje naudojamo langelio (apatiniame dešiniajame kampe) Pažymėkite pirmąjį langelį ir spustelėkite klavišus CTRL+SHIFT+END – tokiu būdu išplėsite žymėjimo sritį iki paskutinio darbalapyje panaudoto langelio (dešinysis apatinis kampas).
Langeliai iki darbalapio pradžios Pažymėkite pirmąjį langelį ir po to spustelėkite klavišus CTRL+SHIFT+HOME  –šitaip langelių žymėjimo sritį išplėsite iki darbalapio pradžios.
Daugiau arba mažiau langelių nei pažymėta Laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Stačiakampis diapazonas tarp aktyvaus langelio (aktyvus langas: pasirinktas langelis, kuriame, pradėjus rinkti tekstą, yra įvedami duomenys. Vienu metu gali būti aktyvus tik vienas langelis. Aktyvus langelis apribojamas storesne kraštine.) ir langelio, kurį spustelėjote, tampa nauju pasirinkimu.

 Patarimas   Jei norite atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite parinktį „Dialogo lango vykdyklė“, esančią šalia elemento Skaičius.

Juostelės paveikslėlis

  1. Dialogo lange Langelių formatavimas, sąraše Kategorija spustelėkite Procentai.

Procentų kategorija dialogo lange Langelių formatavimas

  1. Lauke Dešimtainio skyriklio vieta įveskite, kiek skaičių po kablelio norite rodyti. Pavyzdžiui, jei norite matyti 10%, o ne 10.00%, įveskite 0 lauke Dešimtainio skyriklio vieta.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Procentų rodymo patarimai

  • Norėdami pažymėtiems langeliams iš naujo nustatyti skaitinį formatą, spustelėkite Bendrasis sąraše Kategorija. Formatu Bendrasis suformatuoti langeliai neturi konkretaus skaičių formato.
  • Jei norite, kad neigiami procentai išsiskirtų, pvz., būtų rodomi raudonai, galite sukurti pasirinktinį skaičių formatą (dialogo langas Langelių formatavimas, skirtukas Skaičius, kategorija Pasirinktinis). Formatas turi būti maždaug toks: 0.00%;[Red]-0.00%. Šį formatą pritaikius stulpeliams, teigiami procentai bus rodomi numatytąja teksto spalva, o neigiami procentai – raudonai. Po kabliataškio esanti dalis reiškia neigiamai reikšmei taikomą formatą.

Pasirinktinis skaičių formatas

Taip pat galite neigiamus procentus pateikti skliausteliuose, sukurdami pasirinktinį formatą, panašų į šį: 0.00%_);(0.00%). Daugiau informacijos apie tai, kaip kurti pasirinktinius formatus ieškokite Pasirinktinio skaičių formato kūrimas arba naikinimas.

  • Taip pat galite naudoti sąlyginį formatavimą (skirtukas Pagrindinis, grupė StiliaiSąlyginis formatavimas) norėdami tinkinti neigiamų procentų rodymo darbaknygėje būdą. Jūsų sukurta sąlyginio formatavimo taisyklė turi būti panaši į parodytą tolesniame pavyzdyje. Ši konkreti taisyklė nurodo „Excel“ taikyti formatą (raudoną tekstą) langeliui, jei langelio reikšmė yra mažesnė už nulį. Daugiau informacijos apie sąlyginį formatavimą žr. straipsnyje Sąlyginių formatų įtraukimas, keitimas, radimas arba valymas.

Sąlyginio formatavimo taisyklė, pagal kurią už 0 mažesni skaičiai rodomi raudonu tekstu

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Procentų skaičiavimo pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami keli paprasti procentų skaičiavimo būdai.

1 pavyzdys: skaičiaus padidinimas ar sumažinimas tam tikru procentiniu dydžiu

Scenarijus    Jei kiekvieną savaitę maistui išleidžiate vidutiniškai 25 Lt ir norite sumažinti savaitines maisto išlaidas 25 %, kiek galite išleisti? Arba, jei norite padidinti savo 25 Lt savaitinių maistpinigių 25 %, kokia bus nauja savaitinė suma?

Jei B2 yra jūsų maistui išleidžiama suma, o C2 yra procentas, kiek norite sumažinti tą sumą, galite į D2 įvesti =B2*(1-C2), kad sužinotumėte rezultatą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Šioje formulėje 1 reiškia 100 %. Taigi, jei norėtumėte padidinti sumą tam tikru procentu, turėtumėte į D2 įvesti =B2*(1+C2):

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

2 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal procentus

Scenarijus    Jei pirkote kompiuterį už 800 Lt, o PVM yra 8,9 %, kiek PVM reikia mokėti? Šiame pavyzdyje norite apskaičiuoti 8,9 % nuo 800.

Jei B2 yra kaina, o C2 – pardavimo mokestis, į D2 galite įvesti formulę =B2*C2, kaip parodyta čia:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė 800 padaugina iš 0,089 (procentą dešimtaine forma), kad sužinotumėte mokamą pardavimo mokestį.

3 pavyzdys: procentų skaičiavimas pagal dvi sumas

Scenarijus    Pvz., jei studentas gavo 42 teisingus testo taškus iš 50, koks yra teisingų atsakymų procentas?

Šiame scenarijuje, jei B2 esantis skaičius yra teisingai atsakytų taškų skaičius, o C2 skaičius – visi galimi taškai, į D2 galite galite įvesti formulę =B2/C2, kad sužinotumėte pažymį.

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė 42 padalina iš 50 ir taip sužinomas teisingų atsakymų procentas. (Čia pateiktame pavyzdyje įvertinimas suformatuotas procentais ir nerodomi dešimtainiai skaičiai.)

4 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal kitą sumą ir procentus

Scenarijus    Pvz., marškinių pardavimo kaina yra 15 Lt, t. y. 25 % mažesnė už pradinę kainą. Kokia yra pradinė kaina? Šiame pavyzdyje norite apskaičiuoti 75 %, kurių skaičius lygus 15.

Jei B2 yra pardavimo kaina, o C2 yra 0,75, o tai yra 100 % su 25 % nuolaida (dešimtaine forma), į D2 galite įvesti formulę =B2/C2, kad sužinotumėte pradinę kainą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė pardavimo kainą padalina iš sumokėto procento, kad sužinotumėte pradinę kainą.

5 pavyzdys: skirtumo tarp dviejų skaičių apskaičiavimas ir jo rodymas procentais

Scenarijus    Pvz., jūsų skyriaus uždarbis lapkričio mėnesį buvo 2342 Lt, o gruodžio mėnesį – 2500 Lt. Koks procentinis uždarbio pokytis per šiuos du mėnesius? Norėdami atlikti šią užduotį, vienoje formulėje naudokite funkciją ABS ir atimties (-) bei dalybos (/) operatorius.

Jei B2 yra lapkričio uždarbis, o C2 – gruodžio uždarbis, D2 galite naudoti formulę =(C2-B2)/ABS(B2), kad sužinotumėte skirtumą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė padalina antro ir pirmo skaičių skirtumą iš absoliučiosios pirmo skaičiaus reikšmės, kas sužinotumėte procentinį pokytį. (Čia pateiktame pavyzdyje skirtumas suformatuotas procentais su dviem dešimtainio skyriklio vietomis.) Šioje formulėje svarbu naudoti pirmojo skaičiaus absoliučiąją reikšmę. Kitu atveju gali būti netinkamai pateiktas neigiamas procentas. Pavyzdžiui, jei jūsų skyriaus pajamos lapkritį buvo neigiamos ir teigiamos gruodį, naudojant ABS funkciją užtikrinama, kad skirtumo stulpelio reikšmė bus teigiamas procentas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010