Esamo balanso apskaičiavimas

Tarkime, norite pamatyti nupirktų prekių esamą balansą, kad neviršytumėte išlaidų ribos. Naudodami esamą balansą, galite matyti, kaip didėja prekių vertė langeliuose, kai įvedate naujų prekių ir verčių. Norėdami apskaičiuoti esamą balansą, naudokite šią procedūrą.

  1. Nustatykite darbalapį, kaip nurodyta šiame pavyzdyje.

Pavyzdys

Pavyzdį bus lengviau suprasti, jei jį nukopijuosite į tuščią darbalapį.

RodytiKaip nukopijuoti pavyzdį?

  1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.
  2. Pažymėkite žinyno temos pavyzdį.

 Pastaba   Nežymėkite eilučių arba stulpelių antraščių.

Pavyzdžio žymėjimas žinyne

Pavyzdžio žymėjimas žinyne
  1. Paspauskite CTRL+C.
  2. Spustelėkite darbalapio langelį A1 ir paspauskite sparčiuosius klavišus CTRL+V.
  3. Jei norite persijungti tarp formulių rezultatų ir pačių rezultatus generuojančių formulių, spustelėkite CTRL+` (gravis) arba spustelėkite skirtuko Formulės grupėje Formulės tikrinimas esantį mygtuką Rodyti formules.
 
1
2
3
A B C
Depozitai Atskaitymai Balansas
1 000 Lt 625 Lt =SUM(A2,-B2)
1 000 740 =SUM(C2,A3,-B3)
  1. Spustelėkite bet kur už langelio C3 ribų norėdami pamatyti apskaičiuotą sumą.
  2. Norėdami išlaikyti esamą balansą, prie kiekvieno naujo įrašo pridėkite eilutę tokiu būdu:
  1. Įrašykite depozitų ir atskaitymų sumas į po esamais duomenimis paliktas tuščias eilutes.

Pvz., jei naudojotės aukščiau pateiktu pavyzdžiu, įrašykite depozitus į A4, A5 ir kitus langelius, o atskaitymus – į B4, B5 ir t. t.

  1. Išplėskite esamo balanso formulę naujose eilutėse, pažymėję paskutinį balanso stulpelio langelį ir du kartus spustelėję užpildo rankenėlę (užpildymo rankenėlė: mažas juodas kvadratas pažymėtos srities apatiniame dešiniajame kampe. Perkėlus žymeklį ant užpildo rankenėlės, jis pavirsta juodu kryželiu.).

Pvz., jei naudojotės aukščiau pateiktu pavyzdžiu, pažymėkite langelį C3 ir du kartus spustelėkite rankenėlę, kad įrašytumėte formulę visuose naujuose depozitų ir atskaitymų langeliuose.

 Pastaba   Esamas balansas skiriasi nuo skaičiuojamosios sumos (taip pat vadinamos vykdomu skaičiavimu), pagal kurią matote prekių skaičiaus darbalapyje didėjimą, kai įvedate naujų prekių. Daugiau informacijos rasite Einamosios sumos skaičiavimas.

 
 
Taikoma:
Excel 2007