IF

Grąžina vieną reikšmę, jei jūsų nurodyta sąlyga įvertinama kaip TRUE ir kitą reikšmę, jei - FALSE.

Naudokite funkciją IF, jei norite atlikti sąlyginius bandymus su reikšmėmis ir formulėmis.

Sintaksė

IF(loginis_bandymas,reikšmė_jei_teisinga,reikšmė_jei_neteisinga)

Loginis_bandymas     yra bet kokia reikšmė ar išraiška, kurią galima įvertinti kaip TRUE arba FALSE. Pvz., A10=100 yra loginė išraiška; jei langelio A10 reikšmė yra 100, išraiška įvertinama kaip TRUE. Priešingu atveju, išraiška įvertinama kaip FALSE. Šis argumentas gali naudoti bet kurį palyginimų skaičiavimo operatorių.

Reikšmė_jei_teisinga     tay yra grąžinama reikšmė, jei loginis_bandymas yra TRUE. Pvz., jei šis argumentas yra teksto eilutė Biudžete numatytos išlaidos ir loginio_bandymo argumentas yra įvertinamas kaip TRUE, funkcija IF rodo tekstą Biudžete numatytos išlaidos. Jei loginis_bandymas yra TRUE ir reikšmė_jei_teisinga yra tuščias, argumentas grąžina 0 (nulį). Jei norite parodyti žodį TRUE, naudokite šio argumento loginę reikšmę. Reikšmė_jei_teisinga gali būti kita formulė.

Reikšmė_jei_neteisinga     tai yra grąžinama reikšmė, jei loginis_bandymas yra FALSE. Pvz., jei šis argumentas yra Biudžete numatytų išlaidų viršijimas ir loginio_bandymo argumentas yra įvertinamas kaip FALSE, funkcija IF rodo tekstą Biudžete numatytų išlaidų viršijimas. Jei loginis_bandymas yra FALSE ir reikšmė_jei_neteisinga yra nenurodyta (t.y. po reikšmė_jei_neteisinga nėra kablelio), yra grąžinama loginė reikšmė FALSE.

Pastabos

1 pavyzdys

Pavyzdį suprasite lengviau, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temoje duotą pavyzdį. Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite klavišus CTRL+C.
 2. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.
 3. Tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros persijungti galite paspausdami klavišus CTRL+` (gravis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai pasirinktį Formulės tikrinimas ir tada spustelėdami Formulės tikrinimo režimas.
 
1
2
A
Duomenys
50
Formulė Aprašas (rezultatas)
=IF(A2<=100,"Biudžete numatytos išlaidos","Biudžete numatytų išlaidų viršijimas") Jei nurodytas aukščiau skaičius yra mažesnis arba lygus 100, formulė rodo tekstą Biudžete numatytos išlaidos. Priešingu atveju, formulė rodys tekstą Biudžete numatytų išlaidų viršijimas (Biudžete numatytos išlaidos)
=IF(A2=100,SUM(B5:B15),"") Jei nurodytas aukščiau skaičius yra didesnis už 100, yra apskaičiuojamas diapazonas B5:B15. Priešingu atveju, tuščias tekstas ("") yra grąžinamas ()

2 pavyzdys

Pavyzdį suprasite lengviau, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temoje duotą pavyzdį. Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite klavišus CTRL+C.
 2. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.
 3. Tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros persijungti galite paspausdami klavišus CTRL+` (gravis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai pasirinktį Formulės tikrinimas ir tada spustelėdami Formulės tikrinimo režimas.
 
1
2
3
4
A B
Faktinės išlaidos Numatytos išlaidos
1500 900
500 900
500 925
Formulė Aprašas (rezultatas)
=IF(A2>B2,Biudžete numatytų išlaidų viršijimas,GERAI) Įsitikinkite, kad pirmoje eilutėje būtų parašyta: biudžete numatytų išlaidų viršijimas (Biudžete numatytų išlaidų viršijimas)
=IF(A2>B2,Biudžete numatytų išlaidų viršijimas,GERAI) Įsitikinkite, kad antroje eilutėje būtų parašyta: biudžete numatytų išlaidų viršijimas (GERAI)

3 pavyzdys

Pavyzdį suprasite lengviau, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temoje duotą pavyzdį. Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite klavišus CTRL+C.
 2. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.
 3. Tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros persijungti galite paspausdami klavišus CTRL+` (gravis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai pasirinktį Formulės tikrinimas ir tada spustelėdami Formulės tikrinimo režimas.
 
1
2
3
4
A
Rezultatas
45
90
78
Formulė Aprašas (rezultatas)
=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F")))) Pirmas rezultatas yra įvertinamas kaip raidė (F)
=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F")))) Antras rezultatas yra įvertinamas kaip raidė (A)
=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F")))) Trečias rezultatas yra įvertinamas kaip raidė (C)

Pastarajame pavyzdyje antras IF teiginys yra taip pat pirmojo IF teiginio reikšmė_jei_neteisinga argumentas. Panašiai, trečias IF teiginys yra antrojo IF teiginio reikšmė_jei_neteisinga argumentas. Pvz., jei pirmas loginis_bandymas (Average>89) yra TRUE, yra grąžinama "A". Jei pirmas loginis_bandymas yra FALSE, yra įvertinamas antras IF teiginys ir t.t.

Skaičiai yra įvertinami raidėmis šiuo būdu:

Jei rezultatas yra Tada grąžinti
Daugiau negu 89 A
Nuo 80 iki 89 B
Nuo 70 iki 79 C
Nuo 60 iki 69 D
Mažiau negu 60 F
 
 
Taikoma:
Excel 2003