Bendrai naudojamų formulių pavyzdžiai

Bendrosios sąlyginės formulės

Tikrinti, ar skaičius yra didesnis ar mažesnis už kitą skaičių

Kurti sąlygines formules naudojantis funkcija IF

Rodyti arba slėpti nulines reikšmes

Ieškoti sąraše reikšmių

Bendrosios datos ir laiko formulės

Pridėti datas

Pridėti laiką

Apskaičiuoti dviejų datų skirtumą

Apskaičiuoti dviejų laikų skirtumą

Konvertuoti laiką

Apskaičiuoti dienas, likusias iki nustatytos datos

Įvesti Julijaus kalendoriaus datas

Įterpti dabartinius duomenis ir laiką į langelį

Rodyti datas savaitės dienomis

Bendrosios finansinės formulės

Apskaičiuoti balansą

Kurti daugybos lentelę

Bendrosios matematinės formulės

Sudėti skaičius

Apskaičiuoti skaičių vidurkį

Apskaičiuoti skaičių grupės medianą

Apskaičiuoti mažiausią arba didžiausią diapazono skaičių

Konvertuoti matus

Suskaičiuoti langelius, kuriuose yra skaičiai

Suskaičiuoti skaičius, didesnius ar mažesnius už nurodytąjį

Dalyti skaičius

Slėpti klaidingas reikšmes ir klaidų indikatorius langelyje

Dauginti skaičius

Kelti skaičius laipsniu

Apvalinti skaičius

Atimti skaičius

Bendrosios tekstinės formulės

Keisti didžiąsias raides mažosiomis ir atvirkščiai

Tikrinti, ar langelyje yra teksto

Sujungti vardą ir pavardę

Sujungti tekstą ir skaičius

Sujungti tekstą su data ar laiku

Palyginti langelių turinį

Suskaičiuoti netuščius langelius

Naikinti simbolius iš teksto

Naikinti langelių pradžios ir pabaigos tarpus

Kartoti simbolį langelyje

Suskaičiuoti unikalius sąrašo įrašus

 
 
Taikoma:
Excel 2003