Langelių kraštinių taikymas bei šalinimas

 1. Įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) Formatavimas spustelėkite rodyklę šalia Kraštinės Mygtuko vaizdas, ir paletėje spustelėkite Piešti kraštines Mygtuko vaizdas.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

RodytiTaikykite langelių kraštines

 1. Įrankių juostoje Kraštinės spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Piešti kraštinę Mygtuko vaizdas arba Piešti kraštinės tinklelįMygtuko vaizdas ir tuomet paletėje spustelėkite Piešti kraštinę vaizdas.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Pieškite langeliuose kraštinės liniją     Kraštinės piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas pasirinkite liniją, kurią norite naudoti kaip kraštinę, arba spustelėkite liniją ir nuvilkite ją ant linijų, kurias norite naudoti kaip kraštines.

Pieškite išorinę liniją aplink eilutę      Spustelėkite langelio vidurį kraštinių piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas ir nuvilkite ant eilutės.

Pieškite išorinę liniją aplink stulpelį      Spustelėkite langelio vidurį kraštinių piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas ir nuvilkite ant stulpelio.

RodytiTaikykite kraštinės tinklelį

 1. Įrankių juostoje Kraštinės spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Piešti kraštinę Mygtuko vaizdas arba Piešti kraštinės tinklelįMygtuko vaizdas ir tuomet paletėje spustelėkite Piešti kraštinės tinklelį vaizdas.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Pieškite langeliuose kraštinės liniją     Kraštinės tinklelio piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas pasirinkite liniją, kurią norite naudoti kaip kraštinę, arba spustelėkite liniją ir nuvilkite ją ant linijų, kurias norite naudoti kaip kraštines.

Pieškite kraštines aplink kiekvieną langelį eilutėje     Spustelėkite langelio vidurį kraštinių tinklelio piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas ir nuvilkite ant eilutės.

Pieškite kraštines aplink kiekvieną langelį stulpelyje     Spustelėkite langelio vidurį kraštinių tinklelio piešimo įrankiu Mygtuko vaizdas ir nuvilkite ant stulpelio.

Pastabos

 • Norėdami taikyti kitokį kraštinės linijos stilių, spustelėkite rodyklę šalia Linijų stilius Mygtuko vaizdas ir tada paletėje spustelėkite linijos stilių.
 • Norėdami taikyti kitokią kraštinės linijos spalvą, spustelėkite Linijos spalva Mygtuko vaizdas ir tada paletėje pasirinkite spalvą.
 • Kraštinės taikomos langelių, kurie yra pasukti tokiu pačiu laipsniu kaip ir pasuktas tekstas, kraštams.
 • Nuspaudus klavišą CTRL laikinai persijungiama tarp režimo Piešti kraštinę ir režimo Piešti kraštinių tinklelį ir taip pat perjungia režimą Trinti kraštinę tarp kraštinių trynimo ir kraštinių tinklelio trynimo.

RodytiŠalinti kraštines

 1. Įrankių juostoje (įrankių juosta: juosta su mygtukais ir parinktimis, naudojamomis komandoms vykdyti. Norėdami pamatyti įrankių juostą paspauskite klavišą ALT, po to paspauskite klavišų kombinaciją SHIFT+F10.) Kraštinės paletėje spustelėkite Trinti kraštines Mygtuko vaizdas.
 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Trinkite vieną kraštinę     Trynimo įrankiu Mygtuko vaizdas spustelėkite kraštinę, kurią norite ištinti.

Trinkite daugiau nei vieną kraštinę     Nuvilkite trynimo įrankį Mygtuko vaizdas ant kraštinių, kurias norite trinti.

 Pastaba   Nuspaudus klavišą CTRL režimas Kraštinių trynimas laikinai perjungiamas tarp kraštinių trynimo ir kraštinių tinklelio trynimo.

 
 
Taikoma:
Excel 2003