Balanso apskaičiavimas

  1. Pagal pateiktą pavyzdį nustatykite darbalapį arba nusikopijuokite jį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

  1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbapalį.
  2. Pažymėkite Žinyno temoje duotą pavyzdį. Eilučių ir stulpelių antraščių nepažymėkite.

Pavyzdžio iš Žynino žymėjimas

Pavyzdžio iš Žynino žymėjimas
  1. Paspauskite klavišus CTRL+C.
  2. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.
  3. Tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros persijungti galite paspausdami klavišus CTRL+` (gravis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai pasirinktį Formulės tikrinimas ir tada spustelėkite Formulės tikrinimo režimas.

Pavyzdys

 
1
2
3
A B C
Depozitai Atskaitymai Balansas
1 000 $ 625 $ =SUM(A2,-B2)
1000 740 =SUM(C2,A3,-B3)
  1. Spustelėkite bet kur už langelio C3 ribų, kad galėtumėte apskaičiuoti bendrą sumą.
  2. Norėdami išlaikyti balansą, prie kiekvieno įrašo pridėkite eilutę.

RodytiKaip?

  1. Įrašykite depozitų ir atskaitymų sumas į prie duomenų paliktas tuščias eilutes.

Pvz., jei jūs peržiūrėjote aukščiau pateiktą pavyzdį, jūs įrašykite depozitus į A4, A5 ir kitus langelius, o atskaitymus - į B4, B5 ir langelius.

  1. Išplėsti balanso formulę naujose eilutėse, pasirinkus paskutinį balanso stulpelio langelį ir du kartus spustelėjus auselę (užpildymo rankenėlė: mažas juodas kvadratas pažymėtos srities apatiniame dešiniajame kampe. Perkėlus žymeklį ant užpildo rankenėlės, jis pavirsta juodu kryželiu.).

Pvz., jei jūs peržiūrėjote aukščiau pateiktą pavyzdį, jūs pažymėsite langelį C3 ir du kartus spustelėsite auselę formulei visuose naujuose depozitų ir atskaitymų langeliuose įrašyti.

 
 
Taikoma:
Excel 2003