Skaičių daugyba

įrašius =5*10 langelyje rodomas rezultatas 50.

RodytiDiapazono skaičių dauginimas kiekvieną iš kiekvieno

Svarbu Šiuo veiksmu langelyje skaičių keičia dauginimo rezultatas.

 1. Tuščiame langelyje įveskite norimą dauginti iš skaičių.
 2. Pasirinkite langelį ir meniu Redagavimas spustelėkite Kopijuoti.
 3. Pasirinkite norimų sudauginti skaičių diapazoną.
 4. Meniu Redagavimas spustelėkite Specialus įklijavimas.
 5. Spustelėkite pasirinkties Operacija ir Dauginti.
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Panaikinkite pirmame žingsnyje įvestą langelio turinį.

RodytiSkirtingų langelių skaičių dauginimas naudojantis formule

Šiai užduočiai atlikti naudokite daugybos operatorių (*) arba funkciją PRODUKT.

Darbalapio pavyzdys

Pavyzdį suprasite lengviau, nukopijavę jį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temoje duotą pavyzdį. Eilučių ir stulpelių antraščių nepažymėkite.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite klavišus CTRL+C.
 2. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.
 3. Tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros persijungti galite paspausdami klavišus CTRL+` (gravis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai pasirinktį Formulės tikrinimas ir tada spustelėkite Formulės tikrinimo režimas.
 
1
2
3
4
A
Duomenys
5
15
30
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=A2*A3 Sudaugina pirmųjų dviejų langelių skaičius (75)
=PRODUCT(A2:A4) Sudaugina visus diapazono skaičius (2250)
=PRODUCT(A2:A4,2) Sudaugina visus diapazono skaičius ir dar iš dviejų (4500)

Informacija apie funkciją

PRODUCT

 
 
Taikoma:
Excel 2003