Apskaičiuokite procentus

Procentai apskaičiuojami pagal tokią formulę:

suma/iš viso = procentai

Procentai pateikiami dešimtainiu formatu. Dirbant programa „Excel“ šiuos kintamuosius galima lengvai apskaičiuoti. Taip pat galima greitai parodyti procentines rezultatų išraiškas Formatavimo (Formatting) įrankių juostoje Mygtuko vaizdas spustelint mygtuką Procentinė išraiška (Percent Style).

RodytiApskaičiuokite sumą, kai žinote bendrą sumą ir procentus

Tarkime, įsigijote kompiuterį už 800 Lt ir sumokėjote 8,9% pardavimo mokesčių, kiek turite sumokėti pardavimo mokesčių? Čia apskaičiuosime, kiek yra 8,9% nuo 800.

Norėdami tai apskaičiuoti, darbalapį nustatykite, kaip nurodyta, arba pavyzdį nusikopijuokite į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę ar darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temos pavyzdį. Nežymėkite eilutės ar stulpelio antraščių.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite CTRL+C.
 2. Darbalapyje pasirinkite langelį A1 ir paspauskite CTRL+V.
 3. Persijungti tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros galite klavišais CTRL+` (kairinis kirtis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai (Tools) pasirinktį Formulės tikrinimas (Formula Auditing) ir spustelėdami Formulės tikrinimo režimas (Formula Auditing Mode).
 
1
2
A B
Pirkimo kaina Pardavimo mokestis (dešimtaine forma)
800 0,089
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=A2*B2 800 dauginama iš 0,089 ir sužinoma mokamų pardavimo mokesčių suma (71,20 Lt)

 Pastaba   Skaičių procentais norėdami paversti dešimtainiu formatu, padalykite jį iš 100. Taigi šio pavyzdžio pardavimų mokesčius (8,9) padaliję iš 100 gauname 0,089.

RodytiApskaičiuokite procentus, kai žinote bendrą sumą ir sumą

Tarkime, jei iš 50 klausimų teisingai atsakėte į 42, koks bus teisingų atsakymų procentas?

Norėdami tai apskaičiuoti, darbalapį nustatykite, kaip nurodyta, arba pavyzdį nusikopijuokite į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę ar darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temos pavyzdį. Nežymėkite eilutės ar stulpelio antraščių.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite CTRL+C.
 2. Darbalapyje pasirinkite langelį A1 ir paspauskite CTRL+V.
 3. Persijungti tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros galite klavišais CTRL+` (kairinis kirtis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai (Tools) pasirinktį Formulės tikrinimas (Formula Auditing) ir spustelėdami Formulės tikrinimo režimas (Formula Auditing Mode).
 
1
2
A B
Teisingų atsakymų skaičius Klausimų skaičius
42 50
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=A2/B2 42 padalijami iš 50 ir randamas teisingų atsakymų skaičius (0,84 arba 84%)

 Pastaba   Norėdami matyti skaičiaus procentinę išraišką, pažymėkite langelį ir Formatavimo (Formatting) įrankių juostoje Mygtuko vaizdas spustelėkite Procentinė išraiška (Percent Style).

RodytiApskaičiuokite bendrą sumą, kai žinote sumą ir procentus

Tarkime, marškinėlių pardavimo kaina yra 15 Lt, o tai 25% mažiau už pradinę kainą. Kokia buvo pradinė kaina? Čia apskaičiuosime, kokio skaičiaus 75% yra skaičius 15.

Norėdami tai apskaičiuoti, darbalapį nustatykite, kaip nurodyta, arba pavyzdį nusikopijuokite į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę ar darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temos pavyzdį. Nežymėkite eilutės ar stulpelio antraščių.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite CTRL+C.
 2. Darbalapyje pasirinkite langelį A1 ir paspauskite CTRL+V.
 3. Persijungti tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros galite klavišais CTRL+` (kairinis kirtis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai (Tools) pasirinktį Formulės tikrinimas (Formula Auditing) ir spustelėdami Formulės tikrinimo režimas (Formula Auditing Mode).
 
1
2
A B
Pardavimo kaina 100% atėmus nuolaidą (dešimtaine forma)
15 0,75
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=A2/B2 15 padalijama iš 0,75 ir randama pradinė kaina (20)

RodytiApskaičiuokite skirtumą tarp dviejų skaičių procentais

Tarkime, lapkričio mėnesį uždirbote 2342 Lt, o gruodį – 2500 Lt. Kiek procentų pasikeitė uždarbis per šiuos du mėnesius? Užduočiai atlikti naudokite ABS funkciją ir atimties (-) bei dalybos (/) ženklus.

Norėdami tai apskaičiuoti, darbalapį nustatykite, kaip nurodyta, arba pavyzdį nusikopijuokite į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę ar darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temos pavyzdį. Nežymėkite eilutės ar stulpelio antraščių.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite CTRL+C.
 2. Darbalapyje pasirinkite langelį A1 ir paspauskite CTRL+V.
 3. Persijungti tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros galite klavišais CTRL+` (kairinis kirtis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai (Tools) pasirinktį Formulės tikrinimas (Formula Auditing) ir spustelėdami Formulės tikrinimo režimas (Formula Auditing Mode).
 
1
2
A B
Lapkričio uždarbis Gruodžio uždarbis
2342 2500
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=(B2-A2)/ABS(A2) Padalijamas skirtumas tarp antrojo ir pirmojo skaičiaus absoliučia pirmojo skaičiaus reikšme, kad būtų gaunamas procentinis pokytis (0,06746 arba 6,75%)

 Pastaba   Norėdami matyti skaičiaus procentinę išraišką, pažymėkite langelį ir Formatavimo (Formatting) įrankių juostoje Mygtuko vaizdas spustelėkite Procentinė išraiška (Percent Style).

Funkcijos duomenys

Plačiau apie tai rasite, kur rašoma apie ABS funkciją.

RodytiPadidinkite arba sumažinkite skaičių procentais

Tarkime, vidutiniškai maistui per savaitę išleidžiate 25 Lt, bet savaitines išlaidas maistui norite sumažinti 25%. Kiek galite išleisti? Arba jei savaitines išlaidas maistui nuo 25 Lt norite padidinti 25%, kiek tokiu atveju galite išleisti per savaitę?

Norėdami apskaičiuoti rezultatą, darbalapį nustatykite pagal pavyzdį arba nukopijuokite pavyzdį į tuščią darbalapį.

RodytiKaip?

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę ar darbalapį.
 2. Pažymėkite Žinyno temos pavyzdį. Nežymėkite eilutės ar stulpelio antraščių.

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas

Pavyzdžio iš Žinyno žymėjimas
 1. Paspauskite CTRL+C.
 2. Darbalapyje pasirinkite langelį A1 ir paspauskite CTRL+V.
 3. Persijungti tarp formulių ir jų pateikiamų rezultatų peržiūros galite klavišais CTRL+` (kairinis kirtis) arba nukreipdami žymeklį į meniu Įrankiai (Tools) pasirinktį Formulės tikrinimas (Formula Auditing) ir spustelėdami Formulės tikrinimo režimas (Formula Auditing Mode).
 
1
2
A B
Skaičius Procentai
25 25%
Formulė Aprašas (Rezultatas)
=A2*(1-B2) 25 sumažina 25% (18,75)
=A2*(1+B2) 25 padidina 25% (31,75)
=A2*(1+35%) 25 padidina 35% (33,75)

 Pastaba   Kai įvedate skaičių su procentų ženklu (%), skaičius suprantamas kaip jo vertės dešimtoji dalis. Pavyzdžiui, 5% suprantamas kaip 0,05.

 
 
Taikoma:
Excel 2003