Naujos „Excel 2013“ funkcijos

 Svarbu   Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Norėdami matyti išsamų funkcijos žinyną, spustelėkite jos pavadinimą toliau pateiktame sąraše.

Funkcijos pavadinimas Tipas ir aprašas
Funkcija ACOT Matematinė ir trigonometrinė:   Grąžina skaičiaus arkkotangentą
Funkcija ACOTH Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą
Funkcija ARABIC Matematinė ir trigonometrinė:   Romėnišką skaitmenį konvertuoja į arabišką kaip skaičių
Funkcija BASE Matematinė ir trigonometrinė:    skaičių paverčia į tekstinę išraišką su suteiktu pagrindu („radix“)
Funkcija BINOM.DIST.RANGE Statistinė:    naudodama binominį skirstinį, pateikia bandymo rezultato tikimybę
Funkcija BITAND Gamybos proceso:   pateikia dviejų skaičių reikšmę 'AND' bitais
Funkcija BITLSHIFT Gamybos proceso:   pateikia skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus
Funkcija BITOR Gamybos proceso:   pateikia dviejų skaičių reikšmę OR
Funkcija BITRSHIFT Gamybos proceso:   pateikia skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus
Funkcija BITXOR Gamybos proceso:   pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais
Funkcija CEILING.MATH Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba artimiausio didesnio reikšmingumo kartotinio
Funkcija COMBINA Matematinė ir trigonometrinė:   
pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų su pasikartojimais skaičių
Funkcija COT Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą
Funkcija COTH Matematinė ir trigonometrinė:   pateikia kampo kotangentą
Funkcija CSC Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia kampo kosekantą
CSCH funkcija Matematinė ir trigonometrinė:   pateikia hiperbolinį kampo kosekantą
Funkcija DAYS Data ir laikas   Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų
DEŠIMTAINĖ funkcija Matematinė ir trigonometrinė:   Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių
Funkcija ENCODEURL Žiniatinklis:   pateikia URL užkoduotą eilutę
Funkcija FILTERXML Žiniatinklis:   pateikia konkrečius duomenis iš XML turinio, naudojant nustatytą XPath
Funkcija FLOOR.MATH Matematinė ir trigonometrinė:   Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio
FORMULATEXT funkcija Peržvalgos ir nuorodų:   Duotoje nuorodoje pateikia formulę kaip tekstą
GAMMA funkcija Statistinė:   Pateikia funkcijos Gamma reikšmę
GAUSS funkcija Statistinė:    pateikia reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį
Funkcija IFNA Loginė:   Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, pateikia reikšmę, kurią nurodote. Kitu atveju pateikiamas išraiškos rezultatas
Funkcija IMCOSH Gamybos proceso:    pateikia hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosinusą
Funkcija IMCOT Gamybos proceso:   pateikia sudėtinio skaičiaus kotangentą
Funkcija IMCSC Gamybos proceso:   Pateikia sudėtinio skaičiaus kosekantą
Funkcija IMCSCH Gamybos proceso:   Pateikia hiperbolinį sudėtinio skaičiaus kosekantą
Funkcija IMSEC Gamybos proceso:   pateikia sudėtinio skaičiaus sekantą
Funkcija IMSECH Gamybos proceso:   pateikia hiperbolinį sudėtinio skaičiaus sekantą
Funkcija IMSINH Gamybos proceso:   pateikia sudėtinio skaičiaus hiperbolinį sinusą
Funkcija IMTAN Gamybos proceso:   pateikia sudėtinio skaičiaus tangentą
Funkcija ISFORMULA Informacija:   Pateikia reikšmę TRUE, jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė
Funkcija ISOWEEKNUM Data ir laikas:   Pateikia nurodytos datos metų ISO savaitės numerį
Funkcija MUNIT Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia vieneto matricą arba nurodytą dimensiją
Funkcija NUMBERVALUE Tekstas:    konvertuoja tekstą į skaičius nuo lokalės nepriklausomu būdu
Funkcija PDURATION Finansinė:   Pateikia laikotarpių, būtinų, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę, skaičių
Funkcija PERMUTATIONA Statistinė:   pateikia duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio
Funkcija PHI Statistinė:   Pateikia standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę
Funkcija RRI Finansinė:   Pateikia investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą
Funkcija SEC Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia kampo sekantą
Funkcija SECH Matematinė ir trigonometrinė:   Pateikia kampo hiperbolinį sekantą
Funkcija SHEET Informacija:   Pateikia nuorodos lape esančių lapų skaičių.
Funkcija SHEETS Informacija:   Pateikia nuorodos lapų skaičių
Funkcija SKEW.P Statistinė:   Pateikia skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas
Funkcija UNICHAR Tekstas:   Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė
Funkcija UNICODE Tekstas:   Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį
Funkcija WEBSERVICE Žiniatinklis:   pateikia duomenis iš žiniatinklio paslaugos
Funkcija XOR Loginė:   Pateikia visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Excel 2013