Tendencijų ir duomenų analizavimas naudojant miniatiūrines diagramas

Pateikiant duomenis darbalapyje patogu naudoti tendencijas. Jos ypač praverčia tuo atveju, jeigu duomenis bendrai naudojate su kitais asmenimis. Norėdami vaizdiškai pateikti duomenų tendenciją, naudokite miniatiūrines diagramas viename darbalapio langelyje. Miniatiūrinės diagramos patraukia dėmesį į tokius dalykus kaip sezoninis padidėjimas arba sumažėjimas, ekonominiai ciklai, be to, jose skirtingomis spalvomis paryškinamos didžiausios bei mažiausios vertės.

Darbalapis su miniatiūrinėmis diagramomis

 1. Šalia duomenų, kuriuos norite pateikti miniatiūrinėje diagramoje, pasirinkite tuščią langelį.
 2. Spustelėkite Įterpimas, > Eilutė, Stulpelis arba Pelnas / nuostolis.

Miniatiūrinės diagramos komandos skirtuke Įterpimas

 1. Lauke Duomenų diapazonas įveskite langelių, kuriuose esančius duomenis norite pateikti miniatiūrinėje diagramoje, diapazoną. Jeigu duomenys yra 2 eilutės langeliuose A, B, C ir D, įveskite A2:D2.

Dialogo langas Sukurti miniatiūrines diagramas

Jeigu pasirinksite langelių diapazoną darbalapyje, spustelėkite Mygtuko vaizdas, kad laikinai sutrauktumėte dialogo langą, pasirinkite darbalapio langelius, tada spustelėkite Mygtuko vaizdas, kad būtų rodomas visas dialogo langas.

 1. Spustelėkite Gerai.

Juostelėje rodomi miniatiūrinės diagramos įrankiai. Naudodami skirtuko Dizainas komandas galite tinkinti miniatiūrines diagramas.

Juostelės miniatiūrinės diagramos įrankiai

Patarimai

   
 • Miniatiūrinė diagrama įdedama langelyje, todėl ji naudojama kaip langelyje įvedamo teksto fonas:

Langelis, kuriame yra miniatiūrinė diagrama ir tekstas

 • Pasirinkus vieną langelį, galima kopijuoti miniatiūrinę diagramą į kitus stulpelio ar eilutės langelius ją velkant arba naudojant funkciją Užpildyti žemyn (Ctrl + D).

Miniatiūrinių diagramų tinkinimas

Sukūrus miniatiūrines diagramas galima keisti jų tipą, stilių ir formatą.

 1. Pasirinkite miniatiūrines diagramas, kurias norite tinkinti, kad juostelėje būtų rodomi Miniatiūrinės diagramos įrankiai.

Juostelėje esantys Miniatiūrinės diagramos įrankiai

 1. Skirtuke Dizainas pasirinkite norimas parinktis.
 • Žymeklių rodymas, kad būtų galima pažymėti atskiras eilutės reikšmes.

Miniatiūrinės diagramos įrankių skirtuko Dizainas funkcija Rodyti grupę

 • Miniatiūrinių diagramų stiliaus arba formato keitimas

Miniatiūrinės diagramos įrankių skirtuko Dizainas parinktis Stiliai

 • Ašies parametrų rodymas ir keitimas

Miniatiūrinės diagramos įrankių skirtuko Dizainas mygtukas Ašis

 • Duomenų pateikimo keitimas

Grupės Miniatiūrinė diagrama mygtukas Redaguoti duomenis

 
 
Taikoma:
Excel 2013