kas naujo „Excel 2013“ ir „SharePoint Server“ priede „Power View“

 Svarbu    Šios funkcijos „Windows RT“ kompiuteryje esančiame „Office“ nėra. „Power View“ ir „ „Power Pivot“ “ yra tik „Office Professional Plus“ ir „Office 365 Professional Plus“ leidimuose ir atskirame „Excel 2013“ leidime. Skaitykite „Excel 2010“ darbaknygės su „„Power Pivot““ kai kuriose „Excel 2013“ versijose neveikia . Norite sužinoti, kurią „Office“ versiją naudojate?

Tiek programos „Excel 2013“, tiek programos „SharePoint Server“ priedas „Power View“ suteikia įvairių lygių vartotojams galimybę interaktyviai analizuoti, vizualizuoti ir pateikti duomenis. Interaktyvūs lentelių, matricų, žemėlapių ir įvairių diagramų rodiniai leidžia gyvai ir vaizdžiai pateikti duomenis. Daugelis dabartinių „Excel 2013“ priedo „Power View“ funkcijų jau buvo „SharePoint 2010“ priede „Power View“, bet dabar į abu priedus įtraukta ir naujų funkcijų.

Dabar galite kurti „SharePoint Server“ papildinio „Power View“ ataskaitas, pagrįstas SQL serverio analizės tarnybų kelių dimensijų modeliais.

 Patarimas    Naudodami „Power BI for Office 365“ , dabar galite:

Šiame straipsnyje


„Excel 2013“ priedas „Power View“: naujos funkcijos

Kelių „Power View“ lapų prijungimas prie kelių duomenų modelių naudojant vieną darbaknygę

Kiekvienoje programos „Excel 2013“ darbaknygėje gali būti vidinis Data Model (Duomenų modelis: lentelių ir jų ryšių rinkinys, parodantis tikruosius ryšius tarp verslo funkcijų ir procesų, pvz., kaip produktai yra susiję su atsargomis ir pardavimu.), kurį galima modifikuoti „Excel“, „„Power Pivot““ ir net „Excel“ papildinio „Power View“ lape. Darbaknygėje gali būti tik vienas vidinis duomenų modelis – „Power View“ lapą galima pagrįsti tos darbaknygės arba išorinio duomenų šaltinio duomenų modeliu. Vienoje „Excel“ darbaknygėje gali būti keli „Power View“ lapai, o kiekvienas lapas gali būti pagrįstas skirtingu duomenų modeliu.

Kiekvienas „Power View“ lapas turi savo diagramas, lenteles ir kitas vizualizacijas. Diagramą arba kitą vizualizaciją galima kopijuoti iš vieno lapo ir įklijuoti į kitą, bet tik tada, jei abu lapai pagrįsti tuo pačiu duomenų modeliu.

Daugiau informacijos žr. „Power View“ lapo, sujungto su išoriniu „Excel“ duomenų modeliu, kūrimas.

Vidinio duomenų modelio modifikavimas neišeinant iš „Power View“ lapo

Dabar „Power View“ lapus ir vidinį duomenų modelį galite kurti „Excel 2013“ darbaknygėje, jei kaip „Power View“ lapo pagrindą naudosite vidinį duomenų modelį, todėl tam tikrus duomenų modelio pakeitimus galėsite atlikti būdami „Power View“ lape. Pavyzdžiui:

„Power View“ naudojimas „Excel Services“, „Excel Online“ ir „Office 365“

Kai „Power View“ lapus sukuriate programoje „Excel“, galite juos peržiūrėti ir su jais dirbti vietiniame kompiuteryje naudodami „Excel Services“ ir „Office 365“. Programoje „Excel 2013“ priedo „Power View“ lapus galima redaguoti tik kliento kompiuteryje.

Naudodami „Office 365“, „Power View“ lapus peržiūrite su „Excel Online“ duomenų centre, kuris yra „SharePoint Online“ dalis, o ne su „Excel Services“.

„Power View“ programose „Excel“ („SharePoint Server“) arba „SharePoint Online“ („Office 365“)


 Pastabos 

  • „Power View“ lapų negalima peržiūrėti naudojant „ OneDrive “.
  • Jei „Excel“ darbaknygę su „Power View“ lapais įrašote į „„Power Pivot““ galeriją, darbaknygės „Power View“ lapai galerijoje nebus rodomi, bet vis tiek išliks faile. Juos matysite atidarę darbaknygę.

„Excel 2013“ ir „SharePoint Server“ priedas „Power View“: naujos funkcijos

Skritulinės diagramos

Priede „Power View“ skritulinės diagramos yra paprastosios arba sudėtingosios. Galima sukurti skritulinę diagramą, kuri dukart spustelėjus išpjovą detalizuotų duomenis arba parodytų sudėtines išpjovas didesnėse spalvotose išpjovose. Skritulinę diagramą galima kryžmiškai filtruoti naudojant kitą diagramą. Tarkime spustelite juostą juostinėje diagramoje. Tai juostai taikoma skritulinės diagramos dalis paryškinama, o likusi skritulinės diagramos dalis papilkinama.

„Power View“ skritulinė diagrama, vaizduojanti pardavimą pagal kontinentą pasirinkus 2007 m. duomenis

Daugiau informacijos žr. „Power View“ skritulinės diagramos.

Žemėlapiai

Priedo „Power View“ žemėlapiuose naudojamos „Bing“ žemėlapių išklotinės, todėl galite keisti rodinio mastelį ir slinkti rodinį taip pat, kaip bet kuriame „Bing“ žemėlapyje. Žemėlapyje vietos ir laukai žymimi taškais: kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis taškas. Įtraukus kelių reikšmių seką žemėlapyje rodomos skritulinės diagramos.

JAV „Power View“ žemėlapis su skritulinėmis diagramomis

Daugiau informacijos žr. Žemėlapiai priede „Power View“.

Pagrindiniai efektyvumo indikatoriai (KPI)

Jei duomenų modelyje, kuris naudojamas kaip „Power View“ ataskaitos pagrindas, yra KPI, į „Power View“ ataskaitą galite įtraukti pagrindinių efektyvumo indikatorių (KPI) (pagrindinis efektyvumo indikatorius (KPI): kiekybinis matas, skirtas verslo uždaviniams įvertinti. KPI matuoja reikšmės efektyvumą, kuris yra apibrėžtas pagrindiniu matu atsižvelgiant į tikslo reikšmę, taip pat apibrėžtą matu arba absoliučiąja reikšme.), kurie rodytų tikslų siekimo progresą.

„Power View“ su KPI, rodančiais informaciją apie skrydžių vėlavimą

Daugiau informacijos žr. Pagrindiniai efektyvumo indikatoriai (KPI) priede „Power View“.

Hierarchijos

Jei duomenų modelyje yra hierarchija, ją galite naudoti „Power View“. Pavyzdžiui, duomenų modelyje gali būti hierarchija, vadinama Vieta, kurią sudaro laukai Žemynas > Šalis / regionas > Rajonas / apskritis > Miestas. Naudojant „Power View“ kiekvieną lauką galima įtraukti į projektavimo sritį po vieną arba galima įtraukti vietą ir iš karto gauti visus laukus hierarchijoje.

Jei duomenų modelyje hierarchijos nėra, ją taip pat galima sukurti naudojant „Power View“. Hierarchijoje laukus galima išdėstyti bet kokia tvarka.

Be to, galite naudoti hierarchijas iš SQL serverio analizės tarnybų lentelių modelių.

Daugiau informacijos žr. „Power View“ hierarchijos.

Perėjimas prie bendresnio lygio ir detalizavimas

Įtraukite bendresnį ar detalizuotą vaizdą į „Power View“ diagramą arba matricą, kad vienu metu būtų rodomas tik vienas lygis. Ataskaitos naudotojai detalizuoja norėdami išsamesnių duomenų arba pereina prie bendresnio vaizdo norėdami suvestinių duomenų.

Jei matricos eilutėse arba stulpeliuose yra keletas laukų, galite nustatyti, kad būtų rodomi lygiai: matrica sutraukiama ir rodomas tik viršutinis arba tolimiausias lygis. Dukart spustelėjus tame lygyje esančią reikšmę, jis išplečiamas ir rodomos to hierarchijos lygio reikšmės. Norint grįžti prie bendresnio vaizdo reikia spustelėti rodyklę aukštyn.

Juostinės, stulpelinės ir skritulinės diagramos veikia taip pat. Jei diagramos laukelyje Ašis yra keletas laukų, galima nustatyti, kad būtų rodomi lygiai, tada vienu metu matysite tik vieną lygį, pradedant nuo viršutinio. Kampe esanti rodyklė aukštyn grąžina į ankstesnį lygį.

Detalizuota „Power View“ stulpelinė diagrama, rodanti Europos šalis / regionus

 Pastaba    Diagramos arba matricos detalizavimas veikia kaip to objekto filtras. Filtro srityje matyti, kad detalizuojant objekto reikšmės filtruojamos, o pereinant prie bendresnio vaizdo filtras pašalinamas.

Daugiau informacijos žr. Perėjimas prie „Power View“ diagramos arba matricos bendresnio vaizdo / detalizavimas.

Ataskaitų stilių, temų ir teksto dydžio keitimo formatavimas

Priede „Power View“ yra naujų ataskaitų temų. Pakeitus temą naujoji tema taikoma visiems ataskaitoje arba darbaknygės lapuose esantiems „Power View“ rodiniams.

„SharePoint Server 2010“ priede „Power View“ buvo aštuonios pagrindinės temos, nuo kurių priklausė diagramos spalvos.

„Excel 2013“ ir „SharePoint Server 2013“ priede „Power View“ yra 39 papildomos temos, pasižyminčios įvairesnėmis diagramų spalvų paletėmis, taip pat šriftais ir fono spalvomis.

Taip pat galite keisti visų ataskaitos elementų teksto dydį.

Daugiau inforamcijos žr. „Power View“ ataskaitų formatavimas.

Fonai ir fono vaizdai

Kiekvieno rodinio fono spalvą galima pakeisti iš baltos į juodą, be to, yra nemažai fono perėjimo parinkčių. Tamsesniame fone teksto spalva iš juodos pakeičiama į baltą, kad tekstas aiškiau matytųsi.

Į kiekvieną lapą arba rodinį taip pat galite įtraukti fono vaizdų. Vietiniame įrenginyje ar kitoje vietoje raskite norimą vaizdo failą ir pritaikykite jį kaip lapo arba rodinio fono vaizdą. Tada vaizdą galite pritaikyti, ištempti, išdėstyti kaip išklotinę arba nustatyti centre, taip pat nustatyti vaizdo skaidrumą nuo 0 % (nematomas) iki 100 % (visiškai neskaidrus). Darbaknygėje arba ataskaitoje išsaugoma vaizdo kopija.

Derindami foną ir vaizdą galite išgauti įvairių efektų.

Skaitykite daugiau apie vaizdų naudojimą „Power View“.

Hipersaitai

Įtraukite hipersaitą į lapo arba rodinio teksto laukelį. Jeigu jūsų duomenų modelio lauke yra hipersaitas, įtraukite lauką į lapą arba į rodinį. Jis gali susieti su bet kokiu interneto arba el. pašto adresu

Dirbdami „Excel“ priede „Power View“ ir „SharePoint“ esančios „Power View“ ataskaitos redagavimo režimu hipersaitą galite atidaryti laikydami paspaustą klavišą CTRL ir spustelėdami jį.

Tiesiog spustelite „Excel“ darbaknygės saitą „Excel Services“ ar „Office 365“ arba „Power View“ saitą „SharePoint“ ataskaitoje skaitymo ir viso ekrano režimais.

Spausdinimas

Galima išspausdinti programos „Excel“ „Power View“ lapus ir „SharePoint“ rodinius. Abiem atvejais spausdinama tai, ką matote lape arba rodinyje, kai siunčiate jį į spausdintuvą. Jei lape arba rodinyje yra sritis su slinkties juosta, išspausdintame lape yra ta srities dalis, kuri matoma ekrane. Jei lape arba rodinyje yra sritis su išklotinėmis, tada spausdinama ta išklotinė, kuri yra pasirinkta.

Iš dešinės į kairę rašomų kalbų palaikymas

Dabar „Power View“ ir programoje „Excel“, ir „SharePoint“ palaiko kalbas, kuriose rašoma iš dešinės į kairę.

„SharePoint“ papildinys „Power View“   dabar yra parinkčių, leidžiančių nustatyti numatytąją kryptį naujuose rodiniuose ir konkrečiame esamame rodinyje. Jei krypties nepakeisite, taikoma „SharePoint“ naudojama kryptis.

„Excel“ priedas „Power View“   taikomas numatytosios krypties parametras, nustatytas programoje „Excel“. Šiuos parametrus galite keisti. Programoje „Excel“ eikite į Failas > Parinktys > Išsamiau ir ieškokite Numatytoji kryptis. Tame pačiame dialogo lange taip pat galite pakeisti konkretaus lapo kryptį nekeisdami numatytosios krypties.

Daugiau informacijos skaitykite apie iš dešinės į kairę rašomų kalbų palaikymą programose „Excel“ ir „Office 2013“.

Pasikeitęs „Power View“ sveikųjų skaičių apdorojimo būdas

Naudojant „Power View“ ir norint lentelę konvertuoti į diagramą reikia sutelkti bent vieną duomenų stulpelį.

Pagal numatytuosius nustatymus programos „SharePoint 2010“ papildinyje „Power View“ dešimtainiai skaičiai buvo agreguojami, o sveikieji skaičiai buvo laikomi kategorijomis ir nebuvo agreguojami. Tiek „„Power Pivot““, tiek „SQL Server Data Tools“ duomenų modelio dizaino įrankis galėjo keisti sveikųjų skaičių parametrus į numatytuosius, tačiau tokia buvo numatytoji veiksena.

Pagal numatytuosius nustatymus „Excel 2013“ ir „SharePoint Server“ priedas „Power View“ agreguoja ir dešimtainius, ir sveikuosius skaičius. Duomenų modelio kūrėjas vis tiek gali nustatyti kitą numatytąją veikseną, bet numatytasis parametras yra būtent toks.

Daugiau informacijos skaitykite apie skaitinius ir neskaitinius laukus priede „Power View“.

„Power View“ suderinamumas su ankstesnėmis ir naujesnėmis versijomis

„SharePoint“ priedo „Power View“ RDLX failai yra suderinami su ankstesnėmis versijomis. Tai reiškia, kad jei „Power View“ failą įrašysite naudodami „SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybų priedą, failą galėsite atidaryti ir įrašyti priede „Power View“ naudodami „SharePoint 2010“ arba „SharePoint 2013“, kurioje yra „SQL Server 2012“ 1 pakeitimų paketo (SP 1) ataskaitų tarnybų priedas. Tačiau naujesnės versijos „Power View“ RDLX failo negalima atidaryti naudojant „SharePoint“ ir senesnę „SQL Server“ ataskaitų tarnybų priedo versiją.

„Power View“ ir duomenų modeliai

„Power View“ ir „SQL Server“ analizės tarnybų duomenų modeliai tarpusavyje suderinami ir su ankstesnėmis, ir su naujesnėmis versijomis.

Programoje „SharePoint 2010“, kurioje yra „SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybų priedas, kaip „Power View“ failo pagrindą galite naudoti „Excel 2013“ duomenų modelį arba „SQL Server 2012“ SP 1 analizės tarnybų lentelinį modelį ir atvirkščiai. Tačiau kai kurias funkcijas, pvz., hierarchijas ir KPI, galima naudoti tik tada, jei programoje „SharePoint Server“, kurioje yra „SQL Server 2012“ SP 1 ataskaitų tarnybų priedas, kaip „Power View“ ataskaitos pagrindą naudojate „Excel 2013“ duomenų modelį arba „SQL Server 2012“ SP 1 analizės tarnybų lentelinį modelį.

„Power View“ ir „Excel Services“

„Power View“ ir „Excel Services“ suderinami tik su ankstesnėmis versijomis.

  • „SharePoint 2013“ suderinama su „Excel 2010“ papildinio „„Power Pivot““ darbaknygėmis. Jei „Excel 2010“ papildinio „„Power Pivot““ darbaknygę nusiųsite į „SharePoint 2013“, galėsite ją atidaryti per „Excel“ tarnybas ir naudoti kaip „Power View“ ataskaitos pagrindą.
  • „SharePoint 2010“ nėra suderinama su naujesniais „Excel 2013“ darbaknygės duomenų modeliais. Jei „Excel 2013“ darbaknygę su duomenų modeliu nusiųsite į „SharePoint 2010“, ji gali netinkamai veikti naudojant „Excel Services“, be to, jos negalima naudoti kaip „Power View“ ataskaitos pagrindo.

Daugiau informacijos rasite straipsnyje „„Power Pivot““ duomenų modelių versijų naujinimas iš ankstesnės versijos.

„SharePoint Server“ papildinys „Power View“

„Power View“ ataskaitos, pagrįstos kelių dimensijų modeliais

Dabar galite naudodami „SharePoint Server“ papildinį „Power View“ interaktyviai peržiūrėti duomenis ir kurti dinamiškas vizualizacijas, pagrįstas analizės tarnybų kelių dimensijų modeliais.

Kelių dimensijų modelio objektų, esančių „Power View“, supratimas

„Adventure Works“ kelių dimensijų modelis naudojant „Power View“

 
 
Taikoma:
Excel 2013, „Excel 2013“ papildinys „Power View“, „SharePoint Server 2013“ papildinys „Power View“