„PivotTable“ kūrimas siekiant analizuoti duomenis keliose lentelėse

 Svarbu    Šios funkcijos „Windows RT“ kompiuteryje esančiame „Office“ nėra. Norite sužinoti, kurią „Office“ versiją naudojate?

Jeigu svarbūs verslo duomenys laikomi sąryšinėse duomenų bazėse, tikriausiai jie yra reguliariai analizuojami ir kuriamos jų ataskaitos. Jeigu duomenys yra sąryšiniai, galima greitai kurti panašias „PivotTable“ lenteles:

„PivotTable“, kurią sudaro kelios lentelės

Kuo ypatinga ši „PivotTable“? Atkreipkite dėmesį, kad laukų sąraše rodomas lentelių rinkinys, kurių kiekvieną sudaro laukai, kuriuos galima derinti vienoje „PivotTable“, kad būtų galima įvairiai filtruoti duomenis. Nereikia formatuoti ar rengti duomenų neautomatiniu būdu. Jeigu turite sąryšinių duomenų, importavę duomenis galite kurti „PivotTable“ atsižvelgdami į susijusias lenteles.

Kaip į „PivotTable“ laukų sąrašą įtraukti kelias lenteles? Galimi du būdai. Importuodami sąryšinę duomenų bazę galite vienu metu importuoti kelias lenteles. Taip pat galite importuoti atskiras lenteles iš to paties ar kito duomenų šaltinio, įtraukti jas į „Excel“ duomenų modelį, kurti ryšius, o tada naudoti tą duomenų modelį „PivotTable“.

Pažiūrėkime, kaip importuojamos kelios lentelės iš „SQL Server“.

 1. Įsitikinkite, kad žinote serverio vardą, duomenų bazės pavadinimą ir kredencialus, būtinus prisijungiant prie „SQL Server“. Reikiamą informaciją gali pateikti duomenų bazės administratorius.
 2. Spustelėkite Duomenys > Gauti išorinių duomenų > Iš kitų šaltinių > Iš „SQL Server“ .
 3. Srityje Serverio vardas įveskite tinklo kompiuterio, kuriame veikia „SQL Server“, vardą.
 4. Srityje Įėjimo kredencialai spustelėkite Naudoti „Windows“ autentifikavimą, jeigu bandote prisijungti patys. Kitu atveju naudokite duomenų bazės administratoriaus pateiktą vartotojo vardą ir slaptažodį.
 5. Srityje Pasirinkti duomenų bazę ir lentelę pasirinkite duomenų bazę, tada spustelėkite Įgalinti kelių lentelių pasirinkimą.

Žymės langelis Įgalinti kelių lentelių pasirinkimą

 1. Neautomatiniu būdu pasirinkite lenteles, kurias norėsite naudoti. Pasirinkite vieną arba dvi ir spustelėkite Pasirinkti susijusias lenteles, kad būtų automatiškai parinktos lentelės, susijusios su pasirinktosiomis lentelėmis.
 2. Jeigu pažymėta parinktis Importuoti pasirinktų lentelių ryšius, palikite ją pažymėtą, kad „Excel“ galėtų sukurti atitinkamus lentelių ryšius darbaknygėje.
 3. Spustelėkite Baigti.
 4. Dialogo lange Duomenų importavimas pasirinkite „PivotTable“ ataskaita.

Importavimo parinkčių dialogo langas

 1. Spustelėkite Gerai, kad būtų pradėtas importavimas ir sukurtas laukų sąrašas.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad laukų sąraše yra kelios lentelės. Visas šias lenteles pasirinkote importuodami. Galima išplėsti ir sutraukti lenteles bei peržiūrėti jų turinį. Jeigu lentelės yra susietos, galima kurti „PivotTable“ diagramą velkant laukus iš kitos lentelės į sritį REIKŠMĖS, EILUTĖS arba STULPELIAI.

„PivotTable“ laukų sąrašas

 1. Skaitinius laukus vilkite į sritį REIKŠMĖS. Jeigu naudojate „Adventure Works“ duomenų bazės pavyzdį, PardavimoKiekis galite vilkti iš lentelės FaktinisPardavimasInternetu.
 2. Datų ar vietovių laukus vilkite į sritį EILUTĖS arba STULPELIAI, kad būtų galima analizuoti pardavimą pagal datas arba vietoves.
 3. Kartais reikia sukurti ryšį tarp dviejų lentelių prieš naudojant jas „PivotTable“. Jeigu rodomas pranešimas, kad būtina sukurti ryšį, spustelėkite Kurti , kad galėtumėte jį sukurti.

Prireikus ryšio rodomas mygtukas Kurti


 Pastabos 

Kiti kelių lentelių analizavimo būdai

Sąryšinės duomenų bazės yra net tik duomenų šaltiniai, kuriuos naudojant galima dirbti su keliomis lentelėmis „PivotTable“ laukų sąraše. Galima naudoti visoje darbaknygėje esančias lenteles arba importuoti duomenų informacijos santraukas, kurias galima integruoti su kitais darbaknygės lentelėse esančiais duomenimis. Jeigu norite, kad būtų galima naudoti šiuos nesusietus duomenis, būtina kiekvieną lentelę įtraukti į duomenų modelį, tada sukurti lentelių ryšius naudojant atitinkamas peržvalgos reikšmes.

Naujos „PivotTable“ sukūrimas naudojant duomenų modelio lenteles

Galbūt susiejote kelias lenteles, taip sukūrėte duomenų modelį, o dabar norėtumėte naudoti šiuos duomenis savo analizėje. Štai kaip galite sukurti naują „PivotTable“ arba „PivotChart“ naudodami duomenų modelį savo darbaknygėje.

 1. Spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.
 2. Spustelėkite Įterpimas > PivotTable.

„PivotTable“ mygtukas skirtuke Įterpti

 1. Dialogo lango „PivotTable“ kūrimas dalyje Pasirinkite analizuotinus duomenis spustelėkite Naudoti išorinį duomenų šaltinį.

Dialogo langas Kurti „PivotTable“ su pažymėta parinktimi Naudoti išorinį duomenų šaltinį

 1. Spustelėkite Pasirinkti ryšį.
 2. Skirtuke Lentelės, esančiame Šis darbaknygės duomenų modelis, pažymėkite Darbaknygės duomenų modelio lentelės.
 3. Spustelėkite Atidaryti, tada spustelėkite Gerai, kad būtų rodomas visų modelio lentelių laukų sąrašas.

Daugiau apie „PivotTable“ ir duomenų modelius

 
 
Taikoma:
Excel 2013