Nesudėtingos formulės kūrimas

 Svarbu   Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Galite sukurti nesudėtingą formulę, kad galėtumėte sudėti, atimti, dauginti arba dalyti reikšmes darbalapyje. Nesudėtingos formulės visada prasideda lygybės ženklu (=), toliau eina konstantos (konstanta: reikšmė, kuri nėra apskaičiuojama. Pavyzdžiui, konstantos yra skaičius 210 ir tekstas „Ketvirčio pajamos“. Išraiška arba jos rezultato reikšmė nėra konstantos.), kurios yra skaitinės vertės, ir skaičiavimo operatoriai (operatorius: ženklas arba simbolis, nurodantis išraiškoje atliekamą skaičiavimo tipą. Būna matematiniai, palyginimo, loginiai ir nuorodų operatoriai.), pvz. pliuso (+), minuso (-), žvaigždutės (*) arba pasvirojo brūkšnio (/) ženklai.

Pavyzdžiui, jei įvedate formulę =5+2*3, „Excel“ sudaugina paskutinius du skaičius ir jų sumą prideda prie pirmojo skaičiaus. Laikantis įprastos matematinių veiksmų sekos, daugyba atliekama prieš sudėtį.

  1. Darbalapyje spustelėkite langelį, kuriame norite įvesti formulę.
  2. Įveskite = (lygybės ženklą), tada konstantas ir operatorius, kurių reikia norint atlikti veiksmus.

Galite įvesti tiek konstantų ir operatorių, kiek reikia, iki 8 192 simbolių.

 Patarimas    Užuot į formulę įvesdami konstantas, galite pasirinkti langelius, kuriuos yra norimos naudoti reikšmės, ir tarp pasirinktų langelių įvesti operatorius.

  1. Paspauskite „Enter“.


 Pastabos 

Pavyzdžiai

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Duomenys
2
5
Formulė Aprašas Rezultatas
'=A2+A3 Sudeda langelių A1 ir A2 reikšmes =A2+A3
'=A2-A3 Atima langelio A2 reikšmę iš langelio A1 reikšmės =A2-A3
'=A2/A3 Langelio A1 reikšmę padalina iš langelio A2 reikšmės =A2/A3
'=A2*A3 Langelio A1 reikšmę padaugina iš langelio A2 reikšmės =A2*A3
'=A2^A3 Langelio A1 reikšmę pakelia tokiu laipsniu, kuris nurodytas langelyje A2 =A2^A3
Formulė Aprašas Rezultatas
'=5+2 Sudeda 5 ir 2 =5+2
'=5-2 Atima 2 iš 5 =5-2
'=5/2 5 padalina iš 2 =5/2
'=5*2 5 padaugina iš 2 =5*2
'=5^2 5 pakelia antruoju laipsniu =5^2

Puslapio viršus Puslapio viršus

 
 
Taikoma:
Excel 2013