Galimi skaičių formatai

Pasirinkdami skirtingus skaičių formatus, galite keisti skaičiaus išvaizdą nepakeisdami paties skaičiaus. Skaičiaus formatas neturi įtakos faktinei langelio vertei, kurią „Excel“ naudoja skaičiavimams vykdyti. Faktinė vertė rodoma formulės juostoje (formulės juosta: juosta „Excel“ lango viršuje, naudojama reikšmės arba formulėms langeliuose ar diagramose įvesti. Rodo konstantos reikšmę arba aktyviame langelyje įsimintą formulę.).


Formulės juosta ir susijęs langelis

Formulės juosta ir susijęs langelis

Šioje lentelėje pateikiama santrauka skaičių formatų, kurie galimi skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius. Norėdami peržiūrėti visus galimus skaičių formatus, spustelėkite dialogo lango vykdyklę, esančią šalia Skaičius.

Dialogo lango vykdyklė grupėje „Skaičius“

Formatas Aprašas
Bendrasis Tai yra numatytasis skaičių formatas, kurį „Excel“ pateikia, kai rašote skaičių. Daugiausia skaičiai, kurie yra suformatuoti formatu Bendrasis, rodomi tokie, kokius juos įrašote. Tačiau, jei langelis yra per mažas rodyti visą skaičių, formatas Bendrasis suapvalina skaičių ir rodo jį su skyrikliu. Skaičių formatas Bendrasis taip pat naudoja tikslią (eksponentinę) išraišką dideliems skaičiams (12 ir daugiau skaitmenų).
Skaičius Šis formatas naudojamas bendrai rodyti skaičius. Galite nurodyti norimų naudoti ženklų po kablelio kiekį, ar naudosite tūkstančių skyriklį ir kaip norite rodyti neigiamus skaičius.
Valiuta Šis formatas naudojamas bendroms pinigų reikšmėms ir rodo numatytąjį valiutos simbolį su skaičiais. Galite nurodyti norimų naudoti ženklų po kablelio kiekį, ar naudosite tūkstančių skyriklį ir kaip norite rodyti neigiamus skaičius.
Apskaita Šis formatas taip pat naudojamas pinigų reikšmėms, bet jis stulpelyje išlygiuoja valiutos simbolius ir ženklų kiekį po kablelio.
Data Rodo datos ir laiko serijos numerį kaip datos reikšmes, atsižvelgiant į nurodytą tipą ir vietą. Žvaigždute (*) prasidedantiems datų formatams turi įtakos regioniniai datos ir laiko parametrų pasikeitimai, kurie nurodyti Valdymo skyde. Formatams be žvaigždutės Valdymo skydo parametrai neturi įtakos.
Laikas Rodo datos ir laiko serijos numerį kaip laiko reikšmes, atsižvelgiant į nurodytą tipą ir vietą. Žvaigždute (*) prasidedantiems laiko formatams turi įtakos regioniniai datos ir laiko parametrų pasikeitimai, kurie nurodyti Valdymo skyde. Formatams be žvaigždutės Valdymo skydo parametrai neturi įtakos.
Procentai Šis formatas daugina langelio reikšmę iš 100 ir rodo rezultatą su procento ženklu (%). Galite nurodyti norimų naudoti ženklų po kablelio kiekį.
Trupmena Šis formatas rodo skaičių kaip trupmeną, atsižvelgdamas į nurodytą trupmenos tipą.
Tikslus Šis formatas rodo skaičių eksponentinę išraišką ir pakeičia skaičiaus dalį su E+n, kur E („eksponentinis“) daugina prieš tai esantį skaičių iš 10 nlaipsnio. Pavyzdžiui, dviejų dešimtainių formatas Mokslinis rodo 12345678901 kaip 1,23 E + 10, t. y. 1,23 kart 10 dešimtuoju laipsniu. Galite nurodyti norimą naudoti ženklų po kablelio skaičių.
Tekstas Šis formatas langelio turinį laiko tekstu ir tiksliai rodo net įvedant skaičius.
Specialus Šis formatas skaičių rodo kaip pašto indeksą, telefono numerį ar socialinio draudimo numerį.
Standartinis Šis formatas leidžia keisti esamo skaičių formato kodo kopiją. Naudokite šį formatą, norėdami sukurti pasirinktinį skaičių formatą, kuris pridedamas skaičių formatų kodų sąraše. Galite pridėti nuo 200 iki 250 pasirinktinių skaičių formatų; tai priklauso nuo jūsų kompiuteryje įdiegtos programos „Excel“ kalbos versijos.
 
 
Taikoma:
Excel 2013