Greitoji paleistis: duomenų rūšiavimas naudojant automatinį filtrą

Kai darbalapyje rūšiuojate informaciją, galite peržiūrėti duomenis taip, kaip norite, ir greitai rasti reikšmes. Galite rūšiuoti diapazoną ar duomenų lentelę viename ar daugiau duomenų stulpelių; pavyzdžiui, pirmiausia darbuotojus galite rūšiuoti pagal skyrių, o tada pagal pavardę.

Kaip?

Piktogramos vaizdas

Duomenų, kuriuos norite rūšiuoti, pasirinkimas    

  • Pažymėkite duomenų diapazoną, pvz., A1:L5 (kelios eilutės ir stulpeliai) arba C1:C80 (vienas stulpelis). Diapazone gali būti pavadinimų, kuriuos sukūrėte, kad identifikuotumėte stulpelius ar eilutes.

Pasirinkti duomenys

Piktogramos vaizdas

Greitas rūšiavimas    

  1. Pasirinkite vieną langelį stulpelyje, pagal kurį norite rūšiuoti.
  2. Spustelėkite Mygtuko vaizdas, norėdami rikiuoti didėjimo tvarka (nuo A iki Z arba nuo mažiausio skaičiaus iki didžiausio).

Greito rūšiavimo mygtukai rūšiavimo ir filtravimo grupės duomenų skirtuke

  1. Spustelėkite Mygtuko vaizdas, norėdami rikiuoti mažėjimo tvarka (nuo Z iki A arba nuo didžiausio skaičiaus iki mažiausio).
Piktogramos vaizdas

Rūšiavimas pagal konkrečius kriterijus    

Galite pasirinkti stulpelius, pagal kuriuos norite rūšiuoti, spustelėdami komandą Rūšiuoti grupėje Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys.

  1. Pažymėkite vieną diapazono, kurį norite rikiuoti, langelį.
  2. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Rūšiavimas.

Rūšiavimo komanda rūšiavimo ir filtravimo grupės duomenų skirtuke

Rodomas dialogo langas Rūšiavimas.

  1. Sąraše Rikiuoti pagal pažymėkite pirmą stulpelį, kurį norite rikiuoti.
  2. Sąraše Rūšiuoti pagal pasirinkite Reikšmės, Langelio spalva, Šrifto spalva arba Langelio piktograma.
  3. Sąraše Tvarka pasirinkite tvarką, kurią norite taikyti rūšiavimo operacijai  — pagal abėcėlę arba skaičius, didėjančia arba mažėjančia tvarka (t. y., nuo A iki Ž arba nuo Ž iki A tekstui, arba nuo mažiausio iki didžiausio ar nuo didžiausio iki mažiausio skaičiams).

Kiti veiksmai

  • Pabandykite duomenis išdėstyti taip, kaip norite, taikydami kelių lygių rikiavimą; t. y., pirma rikiuokite vieną stulpelį, tada tuos rezultatus rikiuokite kitame stulpelyje ir t. t.

Patarimas    Office.com yra nuolat papildoma nauju turiniu, įskaitant straipsnius „Kaip“, vaizdo įrašus, ir mokymų kursus. Jei žinyno peržiūros programos apačioje rodoma Neprisijungta, tačiau esate prisijungę prie interneto, spustelėkite Neprisijungta, tada spustelėkite Rodyti turinį iš Office.com. Taip pat galite apsilankyti pagrindiniame programos „Excel“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ puslapyje, esančiame Office.com.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010