Greitoji paleistis: formulės kūrimas

Formulės yra lygtys, galinčios atlikti skaičiavimus, pateikti informaciją, atlikti veiksmus su kitų langelių turiniu, patikrinti sąlygas ir kt. Formulė visada pradedama lygybės ženklu (=).

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi kai kurie formulių ir jų aprašų pavyzdžiai.

Formulė Aprašas
=5+2*3     Prie 2 ir 3 sandaugos pridedami 5.
=SQRT(A1)     Naudoja funkciją SQRT, kad būtų ištraukta langelyje A1 esančios reikšmės kvadratinė šaknis.
=TODAY()     Grąžina esamą datą.
=IF(A1>0,"Pliusas","Minusas")     Patikrina langelį A1, kad nustatytų, ar jame yra už 0 didesnė reikšmė. Jei tikrinimo rezultatas yra teisingas, langelyje rodomas tekstas "Pliusas". Jei rezultatas klaidingas, rodomas tekstas "Minusas".

Kaip?

Piktogramos paveikslėlis

Pasirinkti langelį ir įvesti duomenis    

Norėdami pradėti įvesti formulę, langelyje įveskite lygybės ženklą (=).

Piktogramos paveikslėlis

Įveskite likusius formulės duomenis    

Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Įveskite skaičių ir operatorių kombinaciją, pvz., 3+7.
  • Naudodami pelę pasirinkite kitus langelius (įterpdami taro jų operatorių). Pavyzdžiui, pasirinkite B1 ir įveskite pliuso simbolį (+), pasirinkite C1 ir įveskite +, tada pasirinkite D1.
  • Darbalapio funkcijų sąraše pasirinkite raidę. Pavyzdžiui, įvedus a rodomos visos galimos funkcijos, kurios prasideda raide a.

Formulių kūrimas skirtingais būdais

Piktogramos paveikslėlis

Formulės įvedimas    

  • Jei norite baigti formulę, kurioje naudojama skaičių, langelių nuorodų ir operatorių kombinacija, paspauskite ENTER.
  • Jei norite baigti formulę, kurioje naudojama funkcija, užpildykite reikiamą funkcijos informaciją ir paspauskite ENTER. Pavyzdžiui, ABS funkcijai reikia vienos skaitinės reikšmės   – tai gali būti jūsų įvestas skaičius arba pasirenkamas langelis, kuriame yra skaičius.

Užbaigtos formulės gali atrodyti panašiai, kaip toliau pateikiami pavyzdžiai.

Formulė Aprašas
=3+7 Sudedami du skaičiai
=B1+C1+D1 Sudedamos trijų langelių reikšmės
=ABS(-3) Konvertuoja skaičių į teigiamą reikšmę

Kiti veiksmai

  • Išbandykite formules, naudodami skirtingus langelių žymėjimo ar duomenų įvedimo būdus ir išbandykite kelias darbalapio funkcijas.

Patarimas    Office.com yra nuolat papildoma nauju turiniu, įskaitant straipsnius „Kaip“, vaizdo įrašus, ir mokymų kursus. Jei žinyno peržiūros programos apačioje rodoma Neprisijungta, tačiau esate prisijungę prie interneto, spustelėkite Neprisijungta, tada spustelėkite Rodyti turinį iš Office.com. Taip pat galite apsilankyti pagrindiniame programos „Excel“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ puslapyje, esančiame Office.com. Naudodami „Microsoft Excel Starter 2010“ , apsilankykite „Office Starter“ žinyno ir straipsnių „Kaip“ puslapyje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2010