Kitos kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimas

Kiekvienos „Microsoft Office“ kalbos versijoje yra tikrinimo įrankiai, pvz., žodynai ir gramatikos taisyklės, skirti daugiau negu vienai kalbai. Norėdami sužinoti, kokios kalbos įtrauktos į kiekvieną „Microsoft Office 2010“ versiją, žr. „Office 2010“ paketai: lokalizuotos versijos. Jei jūsų naudojamoje „Microsoft Office“ versijoje nėra norimos naudoti kalbos, galite įsigyti „Microsoft Office“ kalbos paketą. Norėdami sužinoti daugiau žr. Nustatymas, ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo.

 Pastabos 

Ką norėtumėte daryti?


Kitos kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimas

Jei kuriate dokumentą, kuriame yra teksto skirtingomis kalbomis, galite naudoti atitinkamus žodynus ir tikrinti kiekvienos įtrauktos kalbos rašybą. Jei norite tikrinti, turite nurodyti teksto kalbą, kad paleidus rašybos tikrintuvą, būtų naudojama reikiama kalba.

Kokią „“ programą naudojate?


Programa „Access“

 Svarbu   Žodyno kalba taikoma visai duomenų bazei; ji negali būti nurodoma atskiriems įrašams ar laukams. Jei duomenų bazėje yra daugiau negu vienos kalbos žodžių, jums reikia patikrinti rašybą viena kalba, tada pakartoti tikrinimą kiekviena papildoma duomenų bazėje naudojama kalba.

Žodyno kalbos nustatymas

Jei norite keisti duomenų bazės žodyno kalbą tikrindami rašybą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Rašyba.

„Access“ juostelės grupės Pagrindinis skirtukas Rašyba

 1. Sąraše Žodyno kalba patvirtinkite, kad pasirinkta teisinga žodyno kalba. Jei taip nėra, spustelėkite norimą žodyno kalbą, tada spustelėkite Gerai.

 Pastabos 

 • Sąrašas Žodyno kalba rodomas tik tokiu atveju, jei rašybos tikrintuvas neatpažįsta žodžio.
 • Jei pakeisite žodyno kalbą, turėsite uždaryti dialogo langą Rašyba ir iš naujo paleisti rašybos tikrintuvą.
 1. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte rašybos tikrintuvą, o tada dar kartą spustelėkite Rašyba, kad būtų paleistas rašybos tikrintuvas su nauja jūsų pasirinkta žodyno kalba.

 Pastabos 

 • Kiekvieną kartą pakeitus žodyno kalbą ir paleidus rašybos tikrintuvą, visi pasirinktai žodyno kalbai nepriklausantys žodžiai žymimi kaip neteisingi, todėl turite prisiminti, kurias kalbas jau tikrinote.
 • Jei norima naudoti žodyno kalba nepateikta sąraše, gali reikėti kalbos paketo arba tikrinimo įrankių paketo. Norėdami sužinoti daugiau žr. Nustatymas, ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo.

Rašybos tikrinimas

Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Rašybos komanda gali būti pasiekiam ne visuose rodiniuose. Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Excel“

Žodyno kalbos nustatymas

 Svarbu   Žodyno kalba taikoma visai darbaknygei; ji negali būti nurodoma atskiriems darbalapiams ar langeliams. Jei darbaknygėje yra daugiau negu vienos kalbos žodžių, jums reikia patikrinti rašybą viena kalba, tada pakartoti tikrinimą darbaknygėje kiekviena papildoma kalba.

Jei norite keisti darbaknygės žodyno kalbą ir tikrinti rašybą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba.

„Excel“ juostelės grupės Pagrindinis skirtukas Rašyba

 1. Sąraše Žodyno kalba patvirtinkite, kad pasirinkta teisinga žodyno kalba. Jei taip nėra, spustelėkite norimą žodyno kalbą, tada spustelėkite Gerai.

 Pastabos 

 • Sąrašas Žodyno kalba rodomas tik tokiu atveju, jei rašybos tikrintuvas neatpažįsta žodžio.
 • Jei pakeisite žodyno kalbą, turėsite uždaryti dialogo langą Rašyba ir iš naujo paleisti rašybos tikrintuvą.
 1. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte rašybos tikrintuvą, o tada dar kartą spustelėkite Rašyba, kad būtų paleistas rašybos tikrintuvas su nauja jūsų pasirinkta žodyno kalba.

Rašybos tikrinimas

 • Jei norite tikrinti atskirų langelių ar langelių rinkinio rašybą, pažymėkite langelius, kuriuose norite tikrinti rašybą, tada skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba.
 • Jei norite tikrinti viso darbalapio rašybą, skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba. Langelio ar langelių rinkinio pažymėti nereikia.

 Pastaba   Jei kalba pasiekiama, rašybos tikrintuvas naudoja nurodytą žodyno kalbą ir tikrina rašybą pažymėtuose langeliuose ar darbalapyje. Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „OneNote“

 Svarbu   Galite tikrinti keliomis kalbomis tame pačiame puslapyje įvesto teksto rašybą tuo pačiu rašybos tikrintuvu, bet prieš tai turite pasirinkti kiekvienos teksto dalies, kuri įvesta kita, negu dažniausiai naudojama kalba, tikrinimo kalbą.

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą ir tikrinti rašybą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite tekstą, kurio kalbą norite nustatyti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite Kalba, tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„OneNote“ juostelės peržiūros skirtuko parinktis Kalba.
 3. Srityje Nustatyti tikrinimo kalbą patikrinkite, ar su tekstu susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, turite pasirinkti žodyno kalbą.
 4. Jei norite uždaryti žodyno sritį, spustelėkite pastabą.
 5. Norėdami tikrinti kiekvieną teksto dalį, kartokite 1–4 veiksmus.

Rašybos tikrinimas

Skirtuke Peržiūra spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Outlook“

 Svarbu   Jei naudojate Pasirinkti aplanką ir įdiegiate „Office 2010“, vienintelė galima rašybos tikrinimo kalba yra prancūzų k., norėdami tikrinti kitas kalbas turite naudoti trečiosios šalies rašybos tikrintuvą. Norėdami sužinoti daugiau žr. Rašybos tikrinimo problemos programoje „Outlook Express 6.0“.

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Naujame el. laiške pažymėkite tekstą, kurį norite tikrinti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite rodyklę, esančią prie parinkties Kalba, tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„Outlook“ pranešimų juostelės peržiūros skirtuko parinktis Kalba.
 3. Dialogo lange Kalba patikrinkite, ar su tekstu susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti žodyne ir kituose tikrinimo įrankiuose. Jei nematote norimos kalbos, slinkite į sąrašo pabaigą.

 Pastaba   Jei prieš pageidaujamą kalbą rodoma piktograma Rašyba ir gramatika, reiškia, kad įdiegti tos kalbos tikrinimo įrankiai, pvz., žodynas ir rašybos tikrintuvas. Jei prieš pageidaujamą kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika, tos kalbos tikrinimo įrankių nėra ir negalite tikrinti tos kalbos rašybos ir gramatikos.

 Patarimas   Jei prieš įvesdami tekstą norite nurodyti naujo pranešimo žodyno kalbą, perkelkite pelės žymiklį į naujo pranešimo tekstą, atlikite 2 ir 3 veiksmus, įveskite pranešimo tekstą, tada tikrinkite rašybą, kaip aprašyta tolesniame „Outlook“ rašybos ir gramatikos tikrinimo skyriuje.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba ir gramatika.

 Pastaba   Jei kalba pasiekiama, rašybos tikrintuvas naudoja nurodytą žodyno kalbą ir tikrina pažymėto teksto arba „Outlook“ elemento rašybą bei gramatiką. Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „PowerPoint“

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti pateikties teksto tikrinimo kalbą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite tikrinti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite Kalba, tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„PowerPoint“ juostelės peržiūros skirtuko parinktis Nustatyti kalbą.
 3. Dialogo lange Kalba patikrinkite, ar su tekstu susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, pasirinkite žodyno kalbą.

 Pastaba   Jei prieš kalbą rodoma piktograma Rašyba ir gramatika, reiškia, kad įdiegtas tos kalbos žodynas ir rašybos tikrintuvas. Jei prieš kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika, tos kalbos žodyno nėra ir negalite tikrinti tos kalbos rašybos.

 1. Norėdami tikrinti kiekvieną teksto dalį, kartokite 1-3 veiksmus.

Rašybos tikrinimas

Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Project“

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą ir tikrinti projekto puslapyje esančio teksto rašybą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Project grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba„Project“ juostelės rašybos mygtukas.
 2. Sąraše Žodyno kalba patvirtinkite, kad pasirinkta teisinga žodyno kalba. Jei taip nėra, spustelėkite norimą žodyno kalbą, tada spustelėkite Gerai.

 Pastabos 

 • Sąrašas Žodyno kalba rodomas tik tokiu atveju, jei rašybos tikrintuvas neatpažįsta žodžio.
 • Jei pakeisite žodyno kalbą, turėsite uždaryti dialogo langą Rašyba ir iš naujo paleisti rašybos tikrintuvą.
 1. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte rašybos tikrintuvą, o tada dar kartą spustelėkite Rašyba, kad būtų paleistas rašybos tikrintuvas su nauja jūsų pasirinkta žodyno kalba.

Rašybos tikrinimas

Skirtuko Project grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Publisher“

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą ir tikrinti rašybą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite tekstą, kurio kalbą norite nustatyti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite rodyklę po Rašyba, o tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„Publisher“ juostelės kalbos mygtukas.
 3. Dialogo lange Kalba patikrinkite, ar su tekstu susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti žodyne ir kituose tikrinimo įrankiuose. Jei nematote norimos kalbos, slinkite tol, kol ją rasite.
 4. Norėdami tikrinti kiekvieną teksto dalį, kartokite 1–3 veiksmus.

Rašybos tikrinimas

Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Jei komanda Rašyba nepasiekiama, norėdami paleisti rašybos tikrintuvą, paspauskite F7.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

„SharePoint Workspace“

Tikrinimo kalbos nustatymas

Norėdami nustatyti tikrinimo kalbą programoje „SharePoint Workspace“, iš pradžių turite paleisti rašybos tikrinimo seansą:

 1. Atidarykite elementą darbo srities įrankyje redagavimui ir spustelėkite raiškiojo teksto lauke.
 2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Rašyba arba paspauskite F7.
 3. Jei programa randa rašybos klaidų, atidaromas dialogo langas Rašyba.

Jei programa neranda rašybos klaidų, norint atidaryti dialogo langą Rašybą, reikia įtraukti neteisingai parašytą žodį į raiškiojo teksto lauką.

 1. Spustelėkite Parinktys.
 2. Spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Žodyno kalba ir spustelėkite kalbą, kurią norite nustatyti tikrinimo kalba.

Jei nematote kalbos, kurią norite nustatyti kaip tikrinimo kalbą, gali reikėti ją įdiegti kaip aprašyta Redagavimo, rodymo ir žinyno kalbų nustatymas.

 1. Spustelėkite Gerai.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Visio“

Rašybos tikrintuvas naudoja kalbos žodyną, kuris atitinka su kiekvienu kalbos bloku susietą kalbą. Jei diagramoje yra skirtingų kalbų teksto blokų, turite nustatyti atitinkamą kalbą kiekvienam teksto blokui.

Pvz., jei puslapyje yra teksto prancūzų ir ispanų kalbomis ir norite tikrinti rašybą naudodami atitinkamus žodynus, prancūzų kalbos tekstą turite nustatyti kaip tekstą prancūzų kalba, o ispanų kalbos tekstą – kaip tekstą ispanų kalba. Jei jūsų naudojamoje „Office 2010“ versijoje nėra norimų naudoti kalbų žodynų, daugiau informacijos galite rasti skyriuje Nustatymas, ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo.

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą ir tikrinti rašybą leidinyje, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite teksto bloką, kurį norite tikrinti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite Kalba, tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„Visio“ juostelės kalbos mygtukas.
 3. Lauke Kalba patikrinkite, ar su teksto bloku susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, pasirinkite žodyno kalbą.
 4. Su kiekvienu teksto bloku, kurį norite tikrinti, atlikite 1–3 veiksmus.

Rašybos tikrinimas

Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba.

 Pastaba   Jei kalba pasiekiama, rašybos tikrintuvas naudoja nurodytą žodyno kalbą ir tikrina kiekvieno teksto bloko rašybą.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Programa „Word“

Tikrinimo kalbos nustatymas

Jei norite nustatyti teksto tikrinimo kalbą ir tikrinti rašybą dokumente, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite tikrinti.
 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite Kalba, tada spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą„Word“ juostelės kalbos mygtukas.
 3. Dialogo lange Kalba patikrinkite, ar su tekstu susieta reikiama kalba. Jei taip nėra, pasirinkite žodyno ir kitų tikrinimo įrankių kalbą.

Jei prieš kalbą rodoma piktograma Rašyba ir gramatika, reiškia, kad įdiegti tos kalbos tikrinimo įrankiai, pvz., rašybos tikrintuvas. Jei prieš kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika, tos kalbos žodyno nėra ir negalite tikrinti tos kalbos rašybos ir gramatikos.

 1. Atlikite 1–3 veiksmus su kiekviena skirtingos kalbos teksto dalimi.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Skirtuke Peržiūra spustelėkite Rašyba ir gramatika.

 Pastaba   Jei kalba pasiekiama, rašybos tikrintuvas naudoja nurodytą žodyno kalbą ir tikrina kiekvienos teksto dalies rašybą.

Grįžti į „Office“ programų sąrašą

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Papildomų žodyno kalbų pridėjimas

Žodyno kalbos, įtrauktos į tikrinimo įrankius, priklauso nuo kalbų, pateiktų kartu su jūsų naudojamos programos „Office 2010“ kalbos versija. Jei pageidaujama kalba nepateikta dialogo lange Nustatyti kalbas su piktograma Mygtuko vaizdas prieš jos pavadinimą, to žodyno nėra. Gali reikėti įsigyti kalbos paketą arba kalbinės sąsajos paketą. Daugiau informacijos galite rasti skyriuje Nustatymas, ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo.

Norėdami sužinoti, kokios tikrinimo įrankio kalbos įtrauktos į jūsų naudojamą programos „Office 2010“ versiją, žr. „Office 2010“ paketai: lokalizuotos versijos.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Daugiau informacijos

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010