„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

Norėdami matyti išsamų funkcijos žinyną, spustelėkite jos pavadinimą toliau pateiktame sąraše.

Patarimas    Norėdami pereiti į skyrių su tam tikra raide prasidedančiomis funkcijomis, spustelėkite tą raidę. Taip pat galite ieškoti puslapyje, paspaudę CTRL+F, įvedę kelias pirmąsias funkcijos ar žodžio, apibūdinančio tai, ko ieškote, raides, ir spustelėję Pirmyn.


A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


Funkcijos pavadinimas Tipas ir aprašas
Funkcija ABS Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę
Funkcija ACCRINT Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, sukauptas palūkanas
Funkcija ACCRINTM Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, sukauptas palūkanas
Funkcija ACOS Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arkkosinusą
Funkcija ACOSH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą
Funkcija AGGREGATE Matematinė ir trigonometrinė:    sąraše arba duomenų bazėje pateikia agreguotą reikšmę
Funkcija ADDRESS Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia vieno darbalapio langelio nuorodą kaip tekstą
Funkcija AMORDEGRC Finansinė:    pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą, apskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą
Funkcija AMORLINC Finansinė:    pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą
Funkcija AND Loginė:    pateikia TRUE (teisinga), jei visi argumentai yra TRUE (teisingi)
Funkcija AREAS Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos sričių skaičių
Funkcija ASC Teksto:    keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų kalbos raides arba katakana į pusės pločio (vieno baito) simbolius
Funkcija ASIN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arksinusą
Funkcija ASINH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą
Funkcija ATAN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus arktangentą
Funkcija ATAN2 Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia x ir y koordinačių arktangentą
Funkcija ATANH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą
Funkcija AVEDEV Statistinė:    pateikia duomenų taškų absoliučiųjų nuokrypių nuo vidurkio vidurkį
Funkcija AVERAGE Statistinė:    pateikia savo argumentų vidurkį
Funkcija AVERAGEA Statistinė:    pateikia savo argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija AVERAGEIF Statistinė:    pateikia visų diapazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)
Funkcija AVERAGEIFS Statistinė:    pateikia visų langelių, atitinkančių kelis nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)
Funkcija BAHTTEXT Teksto:    konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama ß (baht) formatą
Funkcija BESSELI Gamybos proceso:    pateikia modifikuotą Beselio funkciją In(x)
Funkcija BESSELJ Gamybos proceso:    pateikia Beselio funkciją Jn(x)
Funkcija BESSELK Gamybos proceso:    pateikia modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)
Funkcija BESSELY Gamybos proceso:    pateikia Beselio funkciją Yn(x)
Funkcija BETADIST Suderinamumo:    pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją
Funkcija BETA.DIST Statistinė:    pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją
Funkcija BETAINV Suderinamumo:    pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai
Funkcija BETA.INV Statistinė:    pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai
Funkcija BIN2DEC Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į dešimtainį
Funkcija BIN2HEX Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į šešioliktainį
Funkcija BIN2OCT Gamybos proceso:    konvertuoja dvejetainį skaičių į aštuntainį
Funkcija BINOMDIST Suderinamumo:    pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę
Funkcija BINOM.DIST Statistinė:    pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę
Funkcija BINOM.INV Statistinė:    pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus
Funkcija CALL Priedų ir automatizavimo:    iškviečia procedūrą dinaminių saitų bibliotekoje arba kodų ištekliuose
CEILING funkcija Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio
Funkcija CEILING.PRECISE Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.
Funkcija CELL

Informacijos:    pateikia informaciją apie langelio formatavimą, vietą arba turinį

 Pastaba    Ši funkcija negalima „Excel Web App“.

Funkcija CHAR Teksto:    pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu
Funkcija CHIDIST Suderinamumo:    pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę
Funkcija CHIINV Suderinamumo:    pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę
Funkcija CHITEST Suderinamumo:    pateikia nepriklausomumo testą
Funkcija CHISQ.DIST Statistinė:    pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją
Funkcija CHISQ.DIST.RT Statistinė:    pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę
Funkcija CHISQ.INV Statistinė:    pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją
Funkcija CHISQ.INV.RT Statistinė:    pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę
Funkcija CHISQ.TEST Statistinė:    pateikia nepriklausomumo testą
Funkcija CHOOSE Peržvalgos ir nuorodų:    iš reikšmių sąrašo išrenka reikšmę
Funkcija CLEAN Teksto:    pašalina iš teksto visus nespausdintinus simbolius
Funkcija CODE Teksto:    pateikia teksto eilutės pirmojo simbolio skaitinį kodą
Funkcija COLUMN Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos stulpelio numerį
Funkcija COLUMNS Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos stulpelių skaičių
Funkcija COMBIN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodyto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių
Funkcija COMPLEX Gamybos proceso:    konvertuoja faktinius ir tariamus koeficientus į sudėtinį skaičių
Funkcija CONCATENATE Teksto:    sujungia kelis teksto elementus į vieną teksto elementą
Funkcija CONFIDENCE Suderinamumo:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą
Funkcija CONFIDENCE.NORM Statistinė:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą
Funkcija CONFIDENCE.T Statistinė:    pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį
Funkcija CONVERT Gamybos proceso:    konvertuoja vienos matavimo sistemos skaičių į kitos sistemos skaičių
Funkcija CORREL Statistinė:    pateikia dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą
Funkcija COS Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus kosinusą
Funkcija COSH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus hiperbolinį kosinusą
Funkcija COUNT Statistinė:    apskaičiuoja, kiek skaičių yra argumentų sąraše
Funkcija COUNTA Statistinė:    apskaičiuoja, kiek reikšmių yra argumentų sąraše
Funkcija COUNTBLANK Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra tuščių langelių
Funkcija COUNTIF Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka nurodytus kriterijus
Funkcija COUNTIFS Statistinė:    apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka kelis kriterijus
Funkcija COUPDAYBS Finansinė:    pateikia dienų skaičių nuo kupono laikotarpio pradžios iki apmokėjimo datos
Funkcija COUPDAYS Finansinė:    pateikia kupono laikotarpio, į kurį įtraukta apmokėjimo data, dienų skaičių
Funkcija COUPDAYSNC Finansinė:    pateikia dienų skaičių nuo apmokėjimo datos iki kitos kupono datos
Funkcija COUPNCD Finansinė:    pateikia kitą kupono datą po apmokėjimo datos
Funkcija COUPNUM Finansinė:    pateikia kuponų, kuriuos reikia apmokėti nuo apmokėjimo datos iki termino pabaigos datos, skaičių
Funkcija COUPPCD Finansinė:    pateikia ankstesnę kupono datą, esančią prieš apmokėjimo datą
Funkcija COVAR Suderinamumo:    pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį
Funkcija COVARIANCE.P Statistinė:    pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį
Funkcija COVARIANCE.S Statistinė:    pateikia pavyzdžio kovariaciją, dviejų duomenų rinkinių kiekvienos duomenų taškų poros sandaugų nuokrypių vidurkį
Funkcija CRITBINOM Suderinamumo:    pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus
Funkcija CUBEKPIMEMBER Kubinė:    pateikia pagrindinio efektyvumo indikatoriaus (KPI) pavadinimą, ypatybę, matą ir langelyje rodo pavadinimą bei ypatybę. KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, pvz., mėnesio bendrasis pelnas arba ketvirčio darbuotojų apyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti.
Funkcija CUBEMEMBER Kubinė:    pateikia narį arba kortežą iš kubo hierarchijos. Naudokite norėdami patikrinti, ar narys arba kortežas yra kube.
Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY Kubinė:    pateikia nario ypatybės reikšmę iš kubo. Naudokite norėdami patikrinti, ar nario pavadinimas egzistuoja kube, ir pateikti nurodytą šio nario ypatybę.
Funkcija CUBERANKEDMEMBER Kubinė:    pateikia n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį. Naudokite norėdami pateikti vieną ar daugiau rinkinio elementų, pvz., geriausią pardavėją arba 10 geriausių studentų.
Funkcija CUBESET Kubinė:    apibrėžia apskaičiuotąjį narių ar kortežų rinkinį siųsdama rinkinio išraišką į kubą, esantį serveryje, kuris sukuria rinkinį ir pateikia jį „Microsoft Office Excel“
Funkcija CUBESETCOUNT Kubinė:    pateikia rinkinio elementų skaičių
Funkcija CUBEVALUE Kubinė:    pateikia agreguotą reikšmę iš kubo
Funkcija CUMIPMT Finansinė:    pateikia tarp dviejų laikotarpių išmokėtas sukauptas palūkanas
Funkcija CUMPRINC Finansinė:    pateikia tarp dviejų laikotarpių susikaupusią pagrindinę paskolos sumą
Funkcija DATE Datos ir laiko:    pateikia konkrečios datos eilės numerį
Funkcija DATEVALUE Datos ir laiko:    konvertuoja tekstu išreikštą datą į eilės numerį
Funkcija DAVERAGE Duomenų bazės:    pateikia pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį
Funkcija DAY Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną
Funkcija DAYS360 Datos ir laiko:    apskaičiuoja dienų skaičių tarp dviejų datų pagal 360 dienų metus
Funkcija DB Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios vertės metodą
Funkcija DCOUNT Duomenų bazės:    apskaičiuoja duomenų bazės langelius, kuriuose yra skaičių
Funkcija DCOUNTA Duomenų bazės:    apskaičiuoja užpildytus duomenų bazės langelius
Funkcija DDB Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios vertės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą
Funkcija DEC2BIN Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į dvejetainį
Funkcija DEC2HEX Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į šešioliktainį
Funkcija DEC2OCT Gamybos proceso:    konvertuoja dešimtainį skaičių į aštuntainį
Funkcija DEGREES Matematinė ir trigonometrinė:    konvertuoja radianus į laipsnius
Funkcija DELTA Gamybos proceso:    patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios
Funkcija DEVSQ Statistinė:    pateikia nuokrypių kvadrato sumą
Funkcija DGET Duomenų bazės:    iš duomenų bazės išrenka tam tikrą įrašą, kuris atitinka nurodytą kriterijų
Funkcija DISC Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus diskonto palūkanas
Funkcija DMAX Duomenų bazės:    iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia didžiausią reikšmę
Funkcija DMIN Duomenų bazės:    iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia mažiausią reikšmę
Funkcija DOLLAR Teksto:    konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą
Funkcija DOLLARDE Finansinė:    konvertuoja trupmena išreikštą kainą litais į kainą litais, išreikštą dešimtainiu skaičiumi
Funkcija DOLLARFR Finansinė:    konvertuoja dešimtainiu skaičiumi išreikštą kainą litais į kainą litais, išreikštą trupmena
Funkcija DPRODUCT Duomenų bazės:    sudaugina konkretaus duomenų bazės įrašų lauko reikšmes, kurios atitinka nurodytą kriterijų
Funkcija DSTDEV Duomenų bazės:    apskaičiuoja dalies pasirinktų duomenų bazės įrašų standartinį nuokrypį
Funkcija DSTDEVP Duomenų bazės:    apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės standartinį nuokrypį
Funkcija DSUM Duomenų bazė:    sudeda duomenų bazės įrašų lauko stulpelyje esančius skaičius, kurie atitinka nurodytus kriterijus
Funkcija DURATION Finansinė:    pateikia metinę vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, kai palūkanos mokamos reguliariai
Funkcija DVAR Duomenų bazės:    apskaičiuoja pasirinktų duomenų bazės įrašų dispersiją
Funkcija DVARP Duomenų bazės:    apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės dispersiją
Funkcija EDATE Datos ir laiko:    pateikia datos, kuri nurodo mėnesių skaičių prieš arba po pradžios datos, eilės numerį
Funkcija EFFECT Finansinė:    pateikia taikomą metinę palūkanų normą
Funkcija EOMONTH Datos ir laiko:    pateikia paskutinės mėnesio dienos, kuri yra prieš arba po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį
Funkcija ERF Gamybos proceso:    pateikia paklaidos funkciją
Funkcija ERF.PRECISE Gamybos proceso:    pateikia paklaidos funkciją
Funkcija ERFC Gamybos proceso:    pateikia papildančią paklaidos funkciją
Funkcija ERFC.PRECISE Gamybos proceso:    pateikia papildomą ERF funkciją, integruotą tarp x ir begalybės
Funkcija ERROR.TYPE Informacijos:    pateikia skaičių, atitinkantį paklaidos tipą
Funkcija EUROCONVERT Priedų ir automatizavimo:    konvertuoja skaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į kitą, naudojant eurą kaip tarpinę valiutą (trianguliacija).
Funkcija EVEN Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo lyginio skaičiaus
Funkcija EXACT Teksto:    patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos
Funkcija EXP Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodytą skaičių, pakeltą e laipsniu
Funkcija EXPON.DIST Statistinė:    pateikia eksponentinį skirstinį
Funkcija EXPONDIST Suderinamumo:    pateikia eksponentinį skirstinį
Funkcija FACT Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus faktorialą
Funkcija FACTDOUBLE Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dvigubą skaičiaus faktorialą
Funkcija FALSE Loginė:    pateikia loginę reikšmę FALSE (klaidinga)
Funkcija F.DIST Statistinė:    pateikia F tikimybinį skirstinį
Funkcija FDIST Suderinamumo:    pateikia F tikimybinį skirstinį
Funkcija F.DIST.RT Statistinė:    pateikia F tikimybinį skirstinį
Funkcijos FIND, FINDB Teksto:    vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)
Funkcija F.INV Statistinė:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Funkcija F.INV.RT Statistinė:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Funkcija FINV Statistinė:    pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį
Funkcija FISHER Statistinė:    pateikia Fišerio transformaciją
Funkcija FISHERINV Statistinė:    pateikia atvirkštinę Fišerio transformaciją
Funkcija FIXED Teksto:    formatuoja skaičių kaip tekstą su fiksuotu skaičiumi dešimtųjų
Funkcija FLOOR Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki mažesnio
Funkcija FLOOR.PRECISE Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.
Funkcija FORECAST Statistinė:    pateikia reikšmę pagal tiesinį trendą
Funkcija FREQUENCY Statistinė:    pateikia dažnio skirstinį kaip vertikalų masyvą
Funkcija F.TEST Statistinė:    pateikia F testo rezultatą
Funkcija FTEST Suderinamumo:    
Funkcija FV Finansinė:    pateikia būsimą investicijos vertę
Funkcija FVSCHEDULE Finansinė:    pateikia būsimą pradinės paskolos vertę po to, kai bus pritaikytos sudėtinių palūkanų normos
Funkcija GAMMA.DIST Statistinė:    pateikia gama skirstinį
Funkcija GAMMADIST Suderinamumo:    pateikia gama skirstinį
Funkcija GAMMA.INV Statistinė:    pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį
Funkcija GAMMAINV Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį
Funkcija GAMMALN Statistinė:    pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)
Funkcija GAMMALN.PRECISE Statistinė:    pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)
Funkcija GCD Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia didžiausią bendrąjį daliklį
Funkcija GEOMEAN Statistinė:    pateikia geometrinį vidurkį
Funkcija GESTEP Gamybos proceso:    patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta ribinė reikšmė
Funkcija GETPIVOTDATA Priedų ir automatizavimo:    pateikia duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje
Funkcija GROWTH Statistinė:    pateikia eksponentinio trendo reikšmes
Funkcija HARMEAN Statistinė:    pateikia harmoninį vidurkį
Funkcija HEX2BIN Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į dvejetainį
Funkcija HEX2DEC Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į dešimtainį
Funkcija HEX2OCT Gamybos proceso:    konvertuoja šešioliktainį skaičių į aštuntainį
Funkcija HLOOKUP Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir pateikia nurodyto langelio reikšmę
Funkcija HOUR Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į valandą
Funkcija HYPERLINK Peržvalgos ir nuorodų:    sukuria nuorodą ar saitą, kuris atidaro dokumentą, saugomą tinklo serveryje, intranete ar internete
Funkcija HYPGEOM.DIST Statistinė:    pateikia hipergeometrinį skirstinį
Funkcija HYPGEOMDIST Suderinamumo:    pateikia hipergeometrinį skirstinį
Funkcija IF Loginė:    nurodo atliktiną loginį testą
Funkcija IFERROR Loginė:    jei formulė randa klaidą, pateikia nurodytą reikšmę; kitu atveju pateikia formulės rezultatą
Funkcija IMABS Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį)
Funkcija IMAGINARY Gamybos proceso:    pateikia tariamą sudėtinio skaičiaus koeficientą
Funkcija IMARGUMENT Gamybos proceso:    pateikia teta argumentą, kampą, išreikštą radianais
Funkcija IMCONJUGATE Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus sudėtinę jungtinę
Funkcija IMCOS Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus kosinusą
Funkcija IMDIV Gamybos proceso:    pateikia dviejų sudėtinių skaičių dalmenį
Funkcija IMEXP Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus eksponentinę funkciją
Funkcija IMLN Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus natūrinį logaritmą
Funkcija IMLOG10 Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus dešimtainį logaritmą
Funkcija IMLOG2 Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus dvejetainį logaritmą
Funkcija IMPOWER Gamybos proceso:    pateikia sudėtinį skaičių, pakeltą sveikuoju laipsniu
Funkcija IMPRODUCT Gamybos proceso:    pateikia sudėtinių skaičių sandaugą
Funkcija IMREAL Gamybos proceso:    pateikia faktinį sudėtinio skaičiaus koeficientą
Funkcija IMSIN Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus sinusą
Funkcija IMSQRT Gamybos proceso:    pateikia sudėtinio skaičiaus kvadratinę šaknį
Funkcija IMSUB Gamybos proceso:    pateikia dviejų sudėtinių skaičių skirtumą
Funkcija IMSUM Gamybos proceso:    pateikia sudėtinių skaičių sumą
Funkcija INDEX Peržvalgos ir nuorodų:    naudoja indeksą reikšmei iš nuorodos arba masyvo pasirinkti
Funkcija INDIRECT Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė
Funkcija INFO

Informacijos:    pateikia informaciją apie dabartinę operacinę aplinką

 Pastaba    Ši funkcija negalima „Excel Web App“.

Funkcija INT Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus
Funkcija INTERCEPT Statistinė:    pateikia linijinės regresijos linijos atkarpą
Funkcija INTRATE Finansinė:    pateikia visiškai investuoto vertybinio popieriaus palūkanų normą
Funkcija IPMT Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio investicijos palūkanas
Funkcija IRR Finansinė:    pateikia pinigų srautų sekos vidinę palūkanų normą
Funkcija ISBLANK Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra
Funkcija ISERR Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A
Funkcija ISERROR Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė
Funkcija ISEVEN Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis
Funkcija ISLOGICAL Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė
Funkcija ISNA Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A
Funkcija ISNONTEXT Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas
Funkcija ISNUMBER Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius
Funkcija ISODD Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis
Funkcija ISREF Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda
Funkcija ISTEXT Informacijos:    pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas
Funkcija ISO.CEILING Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių, suapvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio
Funkcija ISPMT Finansinė:    apskaičiuoja palūkanas, sumokėtas per nurodytą investicinį laikotarpį
Funkcija JIS Teksto:    keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų kalbos raides arba katakana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius
Funkcija KURT Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio ekscesą
Funkcija LARGE Statistinė:    pateikia k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę
Funkcija LCM Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia mažiausią bendrąjį daugiklį
Funkcijos LEFT, LEFTB Teksto:    pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte
Funkcijos LEN, LENB Teksto:    pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių
Funkcija LINEST Statistinė:    pateikia tiesinio trendo parametrus
Funkcija LN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus natūrinį logaritmą
Funkcija LOG Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus logaritmą į nurodytą bazę
Funkcija LOG10 Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dešimtainį skaičiaus logaritmą
Funkcija LOGEST Statistinė:    pateikia eksponentinio trendo parametrus
Funkcija LOGINV Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija LOGNORM.DIST Statistinė:    pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį
Funkcija LOGNORMDIST Suderinamumo:    pateikia kumuliacinį lognormalųjį skirstinį
Funkcija LOGNORM.INV Statistinė:    pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija LOOKUP Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes
Funkcija LOWER Teksto:    konvertuoja tekstą į tekstą mažosiomis raidėmis
Funkcija MATCH Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes
Funkcija MAX Statistinė:    pateikia didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę
Funkcija MAXA Statistinė:    pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija MDETERM Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia masyvo matricos determinantą
Funkcija MDURATION Finansinė:    pateikia Macauley modifikuotą vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, tariant, jog nominali jo vertė yra 100 Lt
Funkcija MEDIAN Statistinė:    pateikia nurodytų skaičių medianą
Funkcijos MID, MIDB Teksto:    pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos
Funkcija MIN Statistinė:    pateikia mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę
Funkcija MINA Statistinė:    pateikia mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija MINUTE Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į minutę
Funkcija MINVERSE Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia masyvo atvirkštinę matricą
Funkcija MIRR Finansinė:    pateikia vidinę palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems pinigų srautams taikomos skirtingos normos
Funkcija MMULT Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų matricinę sandaugą
Funkcija MOD Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dalybos liekaną
Funkcija MODE Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę
Funkcija MODE.MULT Statistinė:    pateikia duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą
Funkcija MODE.SNGL Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę
Funkcija MONTH Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į mėnesį
Funkcija MROUND Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių, suapvalintą iki norimo kartotinio
Funkcija MULTINOMIAL Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičių rinkinio daugianarį
Funkcija N Informacijos:    pateikia reikšmę, konvertuotą į skaičių
Funkcija NA Informacijos:    pateikia klaidos reikšmę #N/A
Funkcija NEGBINOM.DIST Statistinė:    pateikia neigiamą binominį skirstinį
Funkcija NEGBINOMDIST Suderinamumo:    pateikia neigiamą binominį skirstinį
Funkcija NETWORKDAYS Datos ir laiko:    pateikia visų darbo dienų tarp dviejų datų skaičių
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Datos ir laiko:    pateikia visų darbo dienų, esančių tarp dviejų datų, skaičių, naudojant parametrus, nurodančius kurios ir kiek iš jų bus savaitgalį
Funkcija NOMINAL Finansinė:    pateikia metinę nominaliąją palūkanų normą
Funkcija NORM.DIST Statistinė:    pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORMDIST Suderinamumo:    pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORM.INV Statistinė:    pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORMINV Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORM.S.DIST Statistinė:    pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORMSDIST Suderinamumo:    pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORM.S.INV RStatistinė:    pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NORMSINV Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį
Funkcija NOT Loginė:    keičia argumento logiką
Funkcija NOW Datos ir laiko:    pateikia esamos datos ir laiko eilės numerį
Funkcija NPER Finansinė:    pateikia investicijos laikotarpių skaičių
Funkcija NPV Finansinė:    pateikia dabartinę grynąją investicijų vertę, apskaičiuotą remiantis periodinių pinigų srautų sekomis ir diskonto norma
Funkcija OCT2BIN Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į dvejetainį
Funkcija OCT2DEC Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į dešimtainį
Funkcija OCT2HEX Gamybos proceso:    konvertuoja aštuntainį skaičių į šešioliktainį
Funkcija ODD Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo nelyginio skaičiaus
Funkcija ODDFPRICE Finansinė:    pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 Lt, kai pirmasis laikotarpis kitoks
Funkcija ODDFYIELD Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai pirmasis laikotarpis kitoks
Funkcija ODDLPRICE Finansinė:    pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 Lt, kai paskutinis laikotarpis kitoks
Funkcija ODDLYIELD Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai paskutinis laikotarpis kitoks
Funkcija OFFSET Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nurodytos nuorodos poslinkį
Funkcija OR Loginė:    pateikia TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)
Funkcija PEARSON Statistinė:    pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą
Funkcija PERCENTILE.EXC Statistinė:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį, kai k yra diapazone 0..1, neimtinai
Funkcija PERCENTILE Statistinė:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį
Funkcija PERCENTILE Suderinamumo:    pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį
Funkcija PERCENTRANK.EXC Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai)
Funkcija PERCENTRANK.INC Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę
Funkcija PERCENTRANK Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę
Funkcija PERMUT Statistinė:    pateikia nurodyto skaičiaus objektų keitinių skaičių
Funkcija PHONETIC Teksto:    išgauna fonetinius simbolius (furigana) iš teksto eilutės
Funkcija PI Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia pi reikšmę
Funkcija PMT Finansinė:    pateikia kasmetinės išmokos periodinį mokėjimą
Funkcija POISSON.DIST Statistinė:    pateikia Puasono skirstinį
Funkcija POISSON Suderinamumo:    pateikia Puasono skirstinį
Funkcija POWER Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus kėlimo tam tikru laipsniu rezultatą
Funkcija PPMT Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio paskolos mokėjimą už investiciją
Funkcija PRICE Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, 100 Lt nominaliosios vertės kainą
Funkcija PRICEDISC Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 Lt nominaliosios vertės kainą
Funkcija PRICEMAT Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, 100 Lt nominaliosios vertės kainą
Funkcija PROB Statistinė:    pateikia tikimybę, kad diapazono reikšmės yra tarp dviejų ribų
Funkcija PRODUCT Matematinė ir trigonometrinė:    sudaugina savo argumentus
Funkcija PROPER Teksto:    visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide
Funkcija PV Finansinė:    pateikia dabartinę investicijos vertę
Funkcija QUARTILE Suderinamumo:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį
Funkcija QUARTILE.EXC Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai
Funkcija QUARTILE.INC Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio kvartilį
Funkcija QUOTIENT Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dalybos sveikąją dalį
Funkcija RADIANS Matematinė ir trigonometrinė:    konvertuoja laipsnius į radianus
Funkcija RAND Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1
Funkcija RANDBETWEEN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė yra tarp jūsų nurodytų skaičių
Funkcija RANK.AVG Statistinė:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše
Funkcija RANK.EQ Statistinė:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše
Funkcija RANK Suderinamumo:    pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše
Funkcija RATE Finansinė:    pateikia kasmetinės išmokos laikotarpio palūkanų normą
Funkcija RECEIVED Finansinė:    pateikia sumą, kuri suėjus išpirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius popierius
Funkcija REGISTER.ID Priedų ir automatizavimo:    pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti
Funkcijos REPLACE, REPLACEB Teksto:    pakeičia teksto simbolius kitais
Funkcija REPT Teksto:    kartoja tekstą nurodytą kartų skaičių
Funkcijos RIGHT, RIGHTB Teksto:    pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte
Funkcija ROMAN Matematinė ir trigonometrinė:    arabiškus skaitmenis konvertuoja į romėniškus skaitmenis kaip tekstą
Funkcija ROUND Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki nurodyto skaitmenų skaičiaus
Funkcija ROUNDDOWN Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus
Funkcija ROUNDUP Matematinė ir trigonometrinė:    suapvalina skaičių iki didesnio skaičiaus
Funkcija ROW Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos eilutės numerį
Funkcija ROWS Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia nuorodos eilučių skaičių
Funkcija RSQ Statistinė:    pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą
Funkcija RTD Peržvalgos ir nuorodų:    gauna duomenis realiuoju laiku iš programos, kuri palaiko COM automatizavimą (automatizavimas: būdas dirbti su kitos programos objektais arba kūrimo įrankiais. Oficialiai vadinama OLE Automation Automation yra pramonės standartas ir komponentų objektinių modulių (COM) priemonė.)
Funkcijos SEARCH, SEARCHB Teksto:    vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)
Funkcija SECOND Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į sekundę
Funkcija SERIESSUM Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia laipsninės eilutės sumą pagal formulę
Funkcija SIGN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus ženklą
Funkcija SIN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia nurodyto kampo sinusą
Funkcija SINH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus hiperbolinį sinusą
Funkcija SKEW Statistinė:    pateikia skirstinio asimetriškumą
Funkcija SLN Finansinė:    pateikia tiesiogiai proporcingą vieno laikotarpio turto nusidėvėjimą
Funkcija SLOPE Statistinė:    pateikia linijinės regresijos linijos nuolydį
Funkcija SMALL Statistinė:    pateikia k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę
Funkcija SQL.REQUEST Priedų ir automatizavimo:    sujungia su išoriniu duomenų šaltiniu ir iš darbalapio paleidžia užklausą, kad rezultatas būtų pateiktas kaip masyvas, todėl nereikia programuoti makrokomandų
Funkcija SQRT Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia teigiamą kvadratinę šaknį
Funkcija SQRTPI Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia (skaičiaus * pi) kvadratinę šaknį
Funkcija STANDARDIZE Statistinė:    pateikia normalizuotą reikšmę
Funkcija STDEV Suderinamumo:    apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį
Funkcija STDEV.P Statistinė:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį
Funkcija STDEV.S Statistinė:    apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį
Funkcija STDEVA Statistinė:    apskaičiuoja imties standartinį nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija STDEVP Suderinamumo:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį
Funkcija STDEVPA Statistinė:    apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija STEYX Statistinė:    pateikia kiekvienos regresijos x reikšmės prognozuotą y reikšmės standartinę klaidą
Funkcija SUBSTITUTE Teksto:    teksto eilutėje seną tekstą keičia nauju
Funkcija SUBTOTAL Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia sąrašo ar duomenų bazės tarpinę sumą
Funkcija SUM Matematinė ir trigonometrinė:    sudeda savo argumentus
Funkcija SUMIF Matematinė ir trigonometrinė:    sudeda langelius pagal nurodytą kriterijų
Funkcija SUMIFS Matematinė ir trigonometrinė:    įtraukia į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus
Funkcija SUMPRODUCT Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia atitinkamų masyvo komponentų sandaugų sumą
Funkcija SUMSQ Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia argumentų kvadratų sumą
Funkcija SUMX2MY2 Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą
Funkcija SUMX2PY2 Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą
Funkcija SUMXMY2 Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą
Funkcija SYD Finansinė:    pateikia nurodyto laikotarpio turto metų skaičiaus nusidėvėjimą
Funkcija T Teksto:    konvertuoja argumentus į tekstą
Funkcija TAN Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia skaičiaus tangentą
Funkcija TANH Matematinė ir trigonometrinė:    pateikia hiperbolinį skaičiaus tangentą
Funkcija TBILLEQ Finansinė:    iždo vekselio vertę, kuri yra lygi obligacijos duodamam pelnui
Funkcija TBILLPRICE Finansinė:    pateikia iždo vekselio 100 Lt nominaliosios vertės kainą
Funkcija TBILLYIELD Finansinė:    pateikia iždo vekselio pelną
Funkcija T.DIST Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)
Funkcija T.DIST.2T Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)
Funkcija T.DIST.RT Statistinė:    pateikia Studento t skirstinį
Funkcija TDIST Suderinamumo:    pateikia Studento t skirstinį
Funkcija TEXT Teksto:    formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą
Funkcija TIME Datos ir laiko:    pateikia konkretaus laiko eilės numerį
Funkcija TIMEVALUE Datos ir laiko:    konvertuoja tekstu išreikštą laiką į eilės numerį
Funkcija T.INV Statistinė:    pateikia Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją
Funkcija T.INV.2T Statistinė:    pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį
Funkcija TINV Suderinamumo:    pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį
Funkcija TODAY Datos ir laiko:    pateikia šiandienos datos eilės numerį
Funkcija TRANSPOSE Peržvalgos ir nuorodų:    pateikia masyvo transponavimą
Funkcija TREND Statistinė:    pateikia tiesinio trendo reikšmes
Funkcija TRIM Teksto:    iš teksto pašalina tarpus
Funkcija TRIMMEAN Statistinė:    pateikia duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį
Funkcija TRUE Loginė:    pateikia loginę reikšmę TRUE (teisinga)
Funkcija TRUNC Matematinė ir trigonometrinė:    sumažina skaičių iki sveikojo skaičiaus
Funkcija T.TEST Statistinė:    pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu
Funkcija TTEST Suderinamumo:    pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu
Funkcija TYPE Informacija:    pateikia skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tipą
Funkcija UPPER Teksto:    konvertuoja tekstą į tekstą didžiosiomis raidėmis
Funkcija VALUE Teksto:    konvertuoja teksto argumentą į skaičių
Funkcija VAR Suderinamumo:    apskaičiuoja imties dispersiją
Funkcija VAR.P Statistinė:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją
Funkcija VAR.S Statistinė:    apskaičiuoja imties dispersiją
Funkcija VARA Statistinė:    apskaičiuoja imties dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija VARP Suderinamumo:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją
Funkcija VARPA Statistinė:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija VDB Finansinė:    pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį arba laikotarpio dalį, kuris apskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą
Funkcija VLOOKUP Peržvalgos ir nuorodų:    peržiūri pirmąjį masyvo stulpelį ir pereina per eilutę, kad pateiktų langelio reikšmę
Funkcija WEEKDAY Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną
Funkcija WEEKNUM Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į skaičių, nurodantį savaitės numerį metuose
Funkcija WEIBULL Suderinamumo:    apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes
Funkcija WEIBULL.DIST Statistinė:    pateikia Weibull skirstinį
Funkcija WORKDAY Datos ir laiko:    pateikia datos, kuri yra prieš arba po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį
Funkcija WORKDAY.INTL Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos
Funkcija XIRR Finansinė:    pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, vidinę palūkanų normą
Funkcija XNPV Finansinė:    pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, dabartinę grynąją vertę
Funkcija YEAR Datos ir laiko:    konvertuoja eilės numerį į metus
Funkcija YEARFRAC Datos ir laiko:    pateikia metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarp start_date (pradžios datos) ir end_date (pabaigos datos)
Funkcija YIELD Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, pelną
Funkcija YIELDDISC Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, pvz., iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį pelną
Funkcija YIELDMAT Finansinė:    pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, metinį pelną
Funkcija Z.TEST Statistinė:    pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę
Funkcija ZTEST Suderinamumo:    pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę
 
 
Taikoma:
Excel 2010, Excel Web App