Informacijos teisių valdymo naudojimas sistemoje Microsoft Office 2007

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip galima apriboti dokumentų, darbaknygių ir pristatymų turinio teises naudojant informacijos teisių valdymą (IRM) sistemoje 2007 Microsoft Office sistema. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip riboti el. laiškų turinio teises, žr. Konfidencialios informacijos, esančios el. laiškuose, teisių ribojimas.

Informacija apie tai, kaip nustatyti failo atidarymo ar modifikavimo slaptažodį, pateikiama Dokumento, darbaknygės ar pristatymo atidarymo ar modifikavimo slaptažodžio nustatymas. Kituose straipsniuose aprašoma, kaip naudoti slaptažodžius siekiant apsaugoti dokumentų formatavimą ir darbalapio ar darbaknygės elementus.

Šiame straipsnyje


IRM paskirtis ir jo apribojimai

Informacijos teisių valdymas (IRM) leidžia asmenims ir administratoriams nurodyti dokumentų, darbaknygių ir pristatymų prieigos teises. Tokiu būdu uždraudžiama neturintiems teisių asmenims spausdinti, persiųsti ar kopijuoti slaptą informaciją. Kai failo teisės apribojamos naudojant IRM, prieigos ir naudojimo apribojimai veikia nepaisant to, kur yra informacija, nes failo teisės saugomos pačiame dokumento faile.

IRM teikia asmenims galimybę įgyvendinti asmenines parinktis, susijusias su asmeninės ar privačios informacijos perdavimu. IRM taip pat teikia organizacijoms galimybę įgyvendinti bendrą strategiją, reguliuojančią konfidencialios ar savininko informacijos kontrolę ir skleidimą.

IRM padeda atlikti šiuos veiksmus:

 • Uždrausti turinčiam teises ribotų teisių turinio gavėjui persiųsti, kopijuoti, modifikuoti, spausdinti, siųsti faksu ar įklijuoti turinį neturintiems teisių asmenims.
 • Uždrausti kopijuoti ribotų teisių turinį naudojant sistemos Microsoft Windows priemonę Print Screen.
 • Apriboti siunčiamą turinį.
 • Palaikyti failo galiojimo terminą, kad dokumentų turinio nebūtų galima peržiūrėti pasibaigus nustatytam laikotarpiui.
 • Įgyvendinti bendras strategijas, reguliuojančias turinio naudojimą ir skleidimą įmonėje.

IRM negali atlikti šių veiksmų:

 • Uždrausti kenkėjiškoms programoms, tokioms kaip Trojos arkliai, klaviatūros sekimo programos ir tam tikro tipo šnipinėjimo programos, trinti, vogti ar paimti ir perduoti turinį.
 • Apsaugoti turinį, kad jis nebūtų prarastas ar sugadintas kompiuterių virusų.
 • Uždrausti kopijuoti ribotų teisių turinį neautomatiniu būdu ar perspausdinti iš gavėjo ekrano.
 • Uždrausti gavėjui daryti rodomo ekrane ribotų teisių turinio skaitmeninę nuotrauką.
 • Uždrausti kopijuoti apribotą turinį naudojant trečiųjų šalių ekrano fiksavimo programas.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Failų, kuriuos turite teisę valdyti su IRM, tipai

Naudodami IRM savo „„Office 2007“ leidimas“ turite teises valdyti .xps (XML Paper Specification) formato failus bei šių tipų failus:

Programos „Word“ failai

Failo tipas Plėtinys
Dokumentas .doc
Dokumentas .docx
Makrokomandas palaikantis dokumentas .docm
Šablonas .dot
Šablonas .dotx
Makrokomandas palaikantis šablonas .dotm

Programos „Excel“ failai

Failo tipas Plėtinys
Darbaknygė .xls
Darbaknygė .xlsx
Makrokomandas palaikanti darbaknygė .xlsm
Šablonas .xlt
Šablonas .xltx
Makrokomandas palaikantis šablonas .xltm
Ne XML formato dvejetainė darbaknygė .xlsb
Makrokomandas palaikantis papildinys .xla
Makrokomandas palaikantis papildinys .xlam

Programos „PowerPoint“ failai

Failo tipas Plėtinys
Pristatymas .ppt
Pristatymas .pptx
Makrokomandas palaikanti pateiktis .pptm
Šablonas .pot
Šablonas .potx
Makrokomandas palaikantis šablonas .potm
Rodyti .pps
Rodyti .ppsx
Makrokomandas palaikanti demonstracija .ppsm
Sistemos „Office“ tema .thmx

 Pastabos 

 • Kai prie teisėmis valdomo el. laiško programoje „Office Outlook 2007“ pridedami šių tipų failai, jie automatiškai tampa teisėmis valdomi.
 • Jei prie teisėmis valdomo el. laiško pridedate laiško (.msg) failą, pridėtas laiškas nėra teisių valdomas. IRM netaiko teisių valdymo .msg failų tipams.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Kompiuterio konfigūravimas, kad būtų galima naudoti IRM

Kad būtų galima „„Office 2007“ leidimas“ naudoti IRM, būtina programinė įranga yra Windows teisių valdymo tarnybos (RMS) kliento 1 pakeitimų paketas (SP1). Jei naudojate kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista, Windows teisių valdymo tarnybos (RMS) klientas jau įdiegtas. Jei naudojate kompiuteryje su Windows XP, savo kompiuteryje patys arba RMS administratorius turi įdiegti Windows teisių valdymo tarnybos (RMS) kliento 1 pakeitimų paketą (SP1). RMS administratorius gali konfigūruoti įmonės IRM strategiją, nurodančią, kas gali pasiekti informaciją ir kokio lygio el. laiško redagavimas leidžiamas. Pvz., įmonės administratorius gali nustatyti teisių šabloną, pavadintą „Slapta įmonės informacija“, kuriame nurodoma, kad šią strategiją naudojančius el. laiškus gali atidaryti tik įmonės domene esantys vartotojai.

Windows teisių valdymo tarnybos (RMS) kliento diegimas

 1. Operacinėje sistemoje „Windows XP“ spustelėkite mygtuką Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.
 2. Spustelėkite Pridėti arba šalinti programas, tada – Pridėti arba šalinti programas. Kairiojoje srityje spustelėkite Pridėti naujų programų. Programų sąraše spustelėkite Windows teisių valdymo tarnybos klientas, tada – Pridėti.

 Pastaba   Klasikiniame rodinyje pelės mygtuku dukart spustelėkite Pridėti arba šalinti programas, tada kairiojoje srityje spustelėkite Pridėti naujų programų. Programų sąraše spustelėkite Windows teisių valdymo tarnybos klientas, tada – Pridėti.

Be to, kai pirmą kartą bandote atidaryti failus, kurių teisės valdomos naudojant IRM, programa „„Office 2007“ leidimas“ paragina atsisiųsti „Windows“ teisių valdymo tarnybos klientą, jei jūsų kompiuteryje nėra šios programinės įrangos. Daugiau informacijos apie „Windows“ teisių valdymo tarnybos klientą žr. „Windows“ teisių valdymo tarnybos žiniatinklio svetainėje.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Teisių atsisiuntimas

Pirmą kartą pabandę atidaryti ribotų teisių dokumentą, darbaknygę ar pristatymą, jūs turite prisijungti prie licencijų serverio, patvirtinti savo įgaliojimus ir atsisiųsti naudojimo licenciją. Naudojimo licencija apibrėžia failo prieigos lygį. Ši procedūra reikalinga kiekvienam ribotų teisių failui. Kitaip tariant, be naudojimo licencijos negalima atidaryti ribotų teisių turinio. Kad galėtumėte atsisiųsti teises, reikia, kad Microsoft Office nusiųstų jūsų įgaliojimus (kuriuose nurodytas jūsų el. pašto adresas) ir informaciją apie jūsų teises licencijų serveriui. Dokumente esanti informacija nesiunčiama licencijų serveriui. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite privatumo patvirtinimą.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Failų turinio teisių apribojimas

Autoriai gali riboti dokumentų, darbaknygių ir pristatymų teises pagal vartotojus, dokumentus arba grupes (kad būtų galima nustatyti teises pagal grupes, plečiant grupę reikia naudoti Microsoft Active Directory katalogo tarnybą). Autoriai gali suteikti skaitymo ir keitimo prieigą ir nustatyti turinio galiojimo terminą naudodami dialogo langą Teisė. Pvz., autorius Petras gali suteikti Mildai teisę tik skaityti, bet ne redaguoti dokumentą. Tada Petras suteikia Jonui teisę keisti ir įrašyti dokumentą. Petras taip pat gali nustatyti penkių dienų trukmės Mildos ir Jono prieigą prie dokumento, kol baigs galioti dokumento teisės. Informacija apie dokumento galiojimo datos nustatymą pateikiama Failo galiojimo datos nustatymas.

Dialogo langas Teisė

 1. Įrašykite dokumentą, darbaknygę arba pristatymą.
 2. Spustelėkite Microsoft Office mygtukasMygtuko paveikslėlis, nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada į Apriboti teises ir spustelėkite Neplatinti.
 3. Pažymėkite žymės langelį Apriboti šio dokumento teises ir kiekvienam vartotojui priskirkite norimus prieigos lygius.

Jūsų pasirinkimai gali būti riboti, jei administratorius nustatė pasirinktinę teisių strategiją, kurios asmenys negali keisti.

Teisių lygiai

 • Skaityti     Vartotojai, turintys teisę skaityti, gali skaityti dokumentą, darbaknygę arba pristatymą, bet neturi teisės jo redaguoti, spausdinti arba kopijuoti.
 • Keisti     Vartotojai, turintys teisę keisti, gali skaityti, redaguoti dokumentus, darbaknyges arba pristatymus ir įrašyti jų keitimus, bet neturi teisės jų spausdinti.
 • Visos teisės     Vartotojai, turintys visas teises, turi visas autoriaus teises ir gali daryti su dokumentu, darbaknyge arba pristatymu viską, ką gali daryti autorius, pavyzdžiui, nustatyti turinio galiojimo datas, neleisti spausdinti ir suteikti teises kitiems vartotojams. Kai baigiasi turinčių teises vartotojų dokumento galiojimo laikas, dokumentą gali atidaryti tik jo autorius arba kiti vartotojai, turintys visas teises. Autoriai visada turi visas teises.
 1. Norėdami kam nors suteikti visas teises, spustelėkite Daugiau parinkčių, stulpelyje Prieigos lygis spustelėkite rodyklę, tada sąraše Keisti spustelėkite Visos teisės.

Dialogo langas Teisė

 1. Kai priskirsite teisių lygius, spustelėkite Gerai.

Rodoma pranešimų juostą, kuri informuoja, kad nustatytos dokumento teisės. Jei norite pakeisti dokumento prieigos teises, spustelėkite Keisti teisę.

Pranešimų juosta

Jei dokumentas su ribotomis teisėmis yra persiunčiamas neturinčiam teisių asmeniui, rodomas pranešimas su autoriaus el. pašto arba svetainės adresu, kuriuo asmuo gali kreiptis ir paprašyti teisių į dokumentą.

Dialogo lango paveikslėlis

Jei autorius nusprendžia neįtraukti el. pašto adreso, neturintiems teisių vartotojams rodomas tik klaidos pranešimas.

Failo galiojimo datos nustatymas

 1. Atidarykite failą.
 2. Spustelėkite Microsoft Office mygtukasMygtuko paveikslėlis, nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada į Apriboti teises ir spustelėkite Neplatinti.
 3. Pažymėkite žymės langelį Apriboti šio dokumento teises ir spustelėkite Daugiau parinkčių.
 4. Dalyje Papildomos teisės vartotojams pažymėkite žymės langelį Šio dokumento galiojimo laikas baigiasi ir įveskite datą.
 5. Du kartus spustelėkite Gerai.

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Kito Windows vartotojo abonemento naudojimas failų teisėms tvarkyti

 1. Atidarykite dokumentą, darbaknygę arba pristatymą.
 2. Spustelėkite Microsoft Office mygtukasMygtuko paveikslėlis, nukreipkite žymiklį į Paruošti, tada į Apriboti teises ir spustelėkite Tvarkyti įgaliojimus.
 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  • Dialogo lange Pasirinkite vartotoją pažymėkite norimo naudoti abonemento el. pašto adresą, tada spustelėkite Gerai.
  • Dialogo lange Pasirinkite vartotoją spustelėkite Pridėti, įrašykite naujo abonemento įgaliojimus ir du kartus spustelėkite Gerai.

Dialogo langas Pasirinkite vartotoją

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

Turinio peržiūra turint ribotas teises

Kai turite teisę peržiūrėti turinį, kurio teisės nustatytos, galite jį peržiūrėti naudodami „Office 2007“ leidimas – paprasčiausiai atidarykite dokumentą, darbaknygę arba pristatymą.

Norėdami peržiūrėti savo teises, pranešimų juostoje spustelėkite Peržiūrėti teises arba spustelėkite mygtuką ekrano apačioje esančioje būsenos juostoje.

Būsenos juosta

Puslapio pradžia Puslapio pradžia

 
 
Taikoma:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007