Office бумасына қолдау көрсету

Жұмысқа кірісу
Тeгін oқыту курсын алу
Үлгілер алу
көрсеткі
Барлық қолдауды іздеу
Word қолдауын іздеу
Excel қолдауын іздеу
PowerPoint қолдауын іздеу
Outlook қолдауын іздеу
Access қолдауын іздеу
Accounting қолдауын іздеу
Communicator қолдауын іздеу
FrontPage қолдауын іздеу
InfoPath қолдауын іздеу
Live Meeting қолдауын іздеу
Lync қолдауын іздеу
OneNote қолдауын іздеу
PerformancePoint бақылау тақтасын құрастырушы қолдауын іздеу
Project қолдауын іздеу
Project Server қолдауын іздеу
Publisher қолдауын іздеу
Search Server қолдауын іздеу
SharePoint Designer қолдауын іздеу
SharePoint Foundation қолдауын іздеу
SharePoint Online қолдауын іздеу
SharePoint Server қолдауын іздеу
SharePoint Workspace (Groove) қолдауын іздеу
Search Small Business Accounting қолдауын іздеу
Visio қолдауын іздеу
Windows SharePoint Services қолдауын іздеу
Қосымша
 

 Error ‭[1]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[2]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[3]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[4]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.