Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása vagy törlése

A lábjegyzetek és a végjegyzetek a nyomtatott dokumentumokban használt eszközök, amelyek magyarázattal, jegyzettel vagy hivatkozással látják el a dokumentum szövegét. A lábjegyzetekben elhelyezheti a hosszabb megjegyzéseket, a végjegyzetekben pedig a forrásokra utaló hivatkozásokat.

 Megjegyzés:   Ha irodalomjegyzéket szeretne létrehozni, a források és idézetek kezeléséhez szükséges parancsokat a Hivatkozás lap Idézetek és irodalomjegyzék csoportjában találja.

A cikk tartalma


Néhány szó a lábjegyzetekről és végjegyzetekről

A jegyzetek két összekapcsolt részből állnak: a jegyzet hivatkozásjeléből (jegyzethivatkozási jel: Szám, karakter vagy karakterkombináció, amely azt jelzi, hogy további információ található a lábjegyzetben vagy a végjegyzetben.) és a jegyzet szövegéből.


Példák dokumentumban található lábjegyzetekre és végjegyzetekre

1. Lábjegyzetek és végjegyzetek hivatkozásjelei
2. Elválasztó vonal
3. Lábjegyzet szövege
4. Végjegyzet szövege

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása

Ha megad egy számozásformátumot, a Microsoft Office Word automatikusan számozza a lábjegyzeteket és a végjegyzeteket. Használhatja az egész dokumentumban ugyanazt a számozási formátumot, de választhat a dokumentum minden szakasza (szakasz: A dokumentum olyan része, amelyben bizonyos oldalformázási beállításokat írt elő. Akkor érdemes új szakaszt létrehozni, ha például a sorszámozás, a hasábok száma vagy az élőfej és az élőláb beállítását kívánja módosítani.) számára eltérőt is.

Automatikusan számozott jegyzetek beszúrásakor, törlésekor vagy áthelyezésekor a Word újraszámozza a hivatkozásjeleket.

 Megjegyzés:   Ha a dokumentumban a lábjegyzetek számozása helytelen, akkor lehetséges, hogy a dokumentumban be van kapcsolva a változások követése. A nyomon követett változások elfogadása után a Word helyesen fogja számozni a lábjegyzeteket és végjegyzeteket.

 1. Nyomtatási elrendezés nézetben (Nyomtatási elrendezés nézet: Ebben a nézetben tekintheti meg, hogyan jelenik meg a dokumentum vagy az objektum nyomtatott formában. A dokumentum elemei, például az élőfej, a lábjegyzetek, az oszlopok és a szövegdobozok tényleges helyzetükben láthatók.) kattintson oda, ahová a jegyzethivatkozási jelet be szeretné szúrni.
 2. A Hivatkozás lap Lábjegyzetek csoportjában kattintson a Lábjegyzet beszúrása vagy Végjegyzet beszúrása gombra.

A Word menüszalagjának képe

Billentyűparancs  A soron következő lábjegyzet beszúrásához nyomja le a CTRL+ALT+F billentyűkombinációt. Ha végjegyzetet kíván beszúrni, a CTRL+ALT+D billentyűket nyomja le egyidejűleg.

Alapértelmezés szerint a Word a lábjegyzeteket az adott oldal aljára, a végjegyzeteket a dokumentum végére teszi.

 1. A lábjegyzetek vagy végjegyzetek formázásának módosításához kattintson a Lábjegyzetek párbeszédpanel-indító ikonra és folytassa az alábbi műveletek valamelyikével:
  • A Számformátum mező listájából válassza ki a kívánt formátumot.
  • Ha a hagyományos számformátumok helyett egyedi jelölést szeretne alkalmazni, kattintson az Egyedi jelölés mező melletti Szimbólum gombra, majd válassza ki a megfelelő jelet a rendelkezésre álló szimbólumok közül.
 2. Kattintson a Beszúrás gombra.

 Megjegyzés:   A művelet a már létező szimbólumokat nem változtatja meg, csak újakat vesz fel közéjük.

A Word beszúrja a jegyzethivatkozási számot, és a kurzort a szám mögé állítja.

 1. Írja be a jegyzet szövegét.
 2. A dokumentumba beszúrt hivatkozásjelhez való visszatéréshez kattintson duplán a láb- vagy végjegyzet számára.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A lábjegyzetek és végjegyzetek számozási formátumának megváltoztatása

 1. Vigye a kurzort abba a szakaszba (szakasz: A dokumentum olyan része, amelyben bizonyos oldalformázási beállításokat írt elő. Akkor érdemes új szakaszt létrehozni, ha például a sorszámozás, a hasábok száma vagy az élőfej és az élőláb beállítását kívánja módosítani.), amelyben módosítani szeretné a lábjegyzetek és a végjegyzetek formátumát. Ha a dokumentum nincs szakaszokra osztva, a kurzor a dokumentum tetszőleges pontján állhat.
 2. A Hivatkozás lapon kattintson a Lábjegyzet és végjegyzet párbeszédpanel-megnyitó ikonra.
 1. Jelölje be a Lábjegyzet vagy a Végjegyzet választógombot.
 2. A Számformátum mező listájából válassza ki a kívánt beállítást.
 3. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Lábjegyzet vagy végjegyzet folytatását jelző szöveg készítése

Ha a lábjegyzet vagy a végjegyzet nem fér el egy oldalon, beírhat folytatást jelző szöveget, amely tájékoztatja az olvasót arról, hogy a lábjegyzet vagy a végjegyzet a következő oldalon folytatódik.

 1. Az állapotsoron a Nézet gomb mellett lévő Piszkozat gombra kattintva jelenítse meg a dokumentumot Piszkozat nézetet.
 2. A Hivatkozás lap Lábjegyzetek csoportjában kattintson a Megjegyzések gombra.

A Word menüszalagjának képe

 1. Ha a dokumentum lábjegyzetet és végjegyzetet is tartalmaz, a képernyőn egy üzenet jelenik meg. Jelölje be a Lábjegyzetek megtekintése vagy a Végjegyzetek megtekintése választógombot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A jegyzetek ablaktáblájának listájában válassza a Lábjegyzet folytatását jelző szöveg vagy a Végjegyzet folytatását jelző szöveg elemet.
 3. A jegyzetek ablaktáblájába írja be a folytatás jelzésére használni kívánt szöveget (például „A jegyzetek a következő oldalon folytatódnak”).

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Lábjegyzet vagy végjegyzet törlése

Jegyzet törléséhez nem a jegyzetben lévő szöveget, hanem a dokumentum ablakában lévő jegyzethivatkozási jelet kell törölni.


Jegyzet hivatkozásjele egy dokumentumban

1. A jegyzet hivatkozásjele

Ha automatikusan számozott jegyzethivatkozási jelet töröl, a Word újraszámozza a jegyzeteket.

Jegyzet törlése

 • A dokumentumban jelölje ki a törölni kívánt láb- vagy végjegyzet hivatkozásjelét, majd nyomja meg a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Word 2007