Lap 11 / 32ELŐZŐKÖVETKEZŐ

Szemléltetés SmartArt-ábrák segítségével

Kapcsolat (csillagdiagram)


A Kapcsolatok kategóriába tartozó elrendezések között számos diagramtípus található, például csillag-, Venn- és céltábladiagram. Ezek általában dolgok vagy információk két vagy több halmaza közötti kapcsolat ábrázolására használhatók.

1. Az itt látható SmartArt-ábra elrendezése Összetartó csillagdiagram, amelyben több elem kapcsolódik egy központi részhez
2. Az Egyszerű Venn-diagram elrendezés, amely két vagy több egymást átfedő kört tartalmaz, azt ábrázolja, hogy különböző területek vagy fogalmak hogyan fedik át egymást és alkotnak közös metszetet
3. Az Egyszerű céltábladiagram elrendezés tartalmazási, fokozatossági vagy hierarchikus kapcsolatokat szemléltet
Lap 11 / 32ELŐZŐKÖVETKEZŐ