Szemléltetés SmartArt-ábrák segítségével

Termék időbeosztását szemléltető SmartArt-ábra

Ütemterv SmartArt-ábra felhasználásával

A SmartArt-ábrák információk képi megjelenítésére szolgálnak – akárcsak egy diagram –, és létrehozásuk rendkívül egyszerű. Íme néhány példa a használatukra:

  • Egy lista főbb pontjait olyan alakzatokba helyezheti, amelyek nem szigorúan függőlegesen helyezkednek el, és amelyeket a hatásosság vagy áttekinthetőség kedvéért különböző színekre színezhet.
  • Szemléltethet termékütemtervet (mint a fenti ábra), amelyen a fő határidőket kis képecskék jelzik.
  • Megjeleníthet folyamatot, amelyen összekapcsolt alakzatokkal és nyilakkal teheti világossá a lépések egymásutániságát.

Figyelje meg, hogy milyen elrendezéstípusai vannak a SmartArt-ábráknak, és tekintse meg a használatukat szemléltető példákat.