Kép kijelző

A Kép kijelző segítségével képeket vagy grafikus elemeket adhat hozzá a kijelzőlapokhoz. Annak érdekében, hogy a képek elrendezését könnyebben el lehessen végezni a lapon található egyéb kijelzőkkel, a Kép kijelzőn belül szabályozható a kép függőleges és vízszintes igazítása és háttérszíne, az egyéni tulajdonságok közös nézetben történő módosításával.Módszerek a Kép kijelző használatára

A Kép kijelzőt a következőkre használhatja:

 • A lapokra felhelyezheti a vállalat vagy a projekt emblémáját.
 • Megjelenítheti az alkalmazottak vagy a termékek fényképeit.
 • A lapok megjelenését vonzóbbá teheti.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Módszerek a képek megjelenítésére

Képeket két módszerrel jeleníthet meg:

 • A képfájl elérési útjának vagy hivatkozásának beírása a Képhivatkozás szövegdobozba. Ebben az esetben a kép statikus, és nem változik (hacsak nem módosítja a tulajdonságát).
 • A Kép kijelző csatlakoztatása egy másik, a fájl elérési útját vagy a hivatkozást nyújtó kijelzőhöz. Ebben az esetben a kép dinamikus lehet, és módosulhat a másik kijelzőben elvégzett művelet hatására, például ha egy felhasználó egy sort jelöl ki egy Listanézet kijelzőben.

Csatlakoztathat például egy névjegyalbummal rendelkező Listanézet kijelzőt a Kép kijelzőhöz. Amikor a Listanézet kijelzőben egy olyan sort jelöl ki, amelynek oszlopában az adott kapcsolattartó képét tartalmazó fájlra mutató hivatkozás található, akkor a kapcsolattartó képe megjelenik a Kép kijelzőben.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Kép kijelző csatlakoztatása másik kijelzőhöz

 1. A Webhelyműveletek menüben Webhelyműveletek menü kattintson a Lap szerkesztése parancsra.
 2. Kattintson a Kijelző szerkesztése menüre Kijelző szerkesztési menüje, majd mutasson a Kapcsolatok pontra.
 3. Mutasson a Kép beolvasása pontra, majd kattintson arra a kijelzőre, amelyhez kapcsolódni szeretne.

 Megjegyzés:   Ha a Képhivatkozás tulajdonság már rendelkezik egy értékkel, és a Kép kijelzőt egy másik kijelzőhöz csatlakoztatja, akkor a program figyelmen kívül hagyja a Képhivatkozás tulajdonságot. Ha a Kép kijelző már csatlakozik egy másik kijelzőhöz, és a Képhivatkozás tulajdonsághoz be szeretne állítani egy értéket, akkor először törölni kell a kapcsolatot.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A Kép kijelző egyéni tulajdonságai

A Kép kijelző egyéni tulajdonságai az alábbi listában tekinthetők meg

 Megjegyzés:   Ezen egyéni tulajdonságok nem tekinthetők meg és nem módosíthatók személyes nézetben.

Tulajdonság Leírás
Képhivatkozás

A Kép kijelzőben megjeleníteni kívánt képfájl elérési útját vagy hivatkozását adja meg.

A használt böngészőtől függően a támogatott fájlformátumok a következők lehetnek.

Grafikus fájlformátumok Fájltípus
Windows Bitmap (BMP) .bmp
Windows Enhanced Metafile (EMF) .emf
Graphics Interchange Format (GIF) .gif
Joint Photographic Experts Group (JPEG) .jpg, .jpeg
Portable Network Graphics (PNG) .png

A Kép kijelző tulajdonság valószínűleg nem érhető el, mivel a Kép kijelző egy másik olyan kijelzőhöz csatlakozik, amely a képet biztosítja.

Helyettesítő szöveg Az a szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználók az egér mutatóját a kép fölé viszik. A szöveg akkor jelenik meg, amikor a kép nem érhető el.
Kép függőleges igazítása Vízszintesen helyezi el a képet a Kép kijelzőn belül. A következő lehetőségek közül választhat: Felülre, Középre és Alulra. Az alapértelmezett érték: Középre.
Kép vízszintes igazítása Függőlegesen helyezi el a képet a Kép kijelzőn belül. A következő lehetőségek közül választhat: Felülre, Középre vagy Jobbra. Az alapértelmezett érték a Középre.
Kijelző háttérszíne

A Kép kijelző kép mögötti ablakának színét határozza meg. Az alapértelmezett szín az aktuális téma háttérszíne.

A szín meghatározásához kattintson a szövegdoboz jobb oldalán található Gomb képe gombra, majd hajtsa végre a megfelelő műveletet:

 • Válasszon ki egy színt a színrácsból.
 • Írjon be egy HTML-színnevet.
 • Írja be a szín RGB-értékét.

Ha a webhely témájával megegyező háttérszínt kíván megadni, kattintson a Kijelző háttérszíne párbeszédpanel Átlátszó elemére.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Kijelzők közös tulajdonságai

A kijelzőknek olyan közös tulajdonságai vannak, amelyek megjelenésüket, elrendezésüket és speciális jellemzőiket befolyásolják.

 Megjegyzés:   Az eszközpanelen látható közös kijelzőtulajdonságok több okból is eltérhetnek az e szakaszban leírtaktól:

 • Az eszközpanel Speciális szakaszának megtekintéséhez rendelkeznie kell a megfelelő engedéllyel.
 • Egy adott kijelző fejlesztője esetleg úgy dönthetett, hogy elrejti a közös tulajdonságok némelyikét, vagy olyan további tulajdonságokat hoz létre és jelenít meg, amelyek az eszközpanel Megjelenés, Elrendezés és Beállítás szakaszának egyikében sem szerepelnek.
 • Bizonyos engedély- és tulajdonságbeállítások letilthatnak vagy elrejthetnek kijelzőtulajdonságokat.

Megjelenés

Tulajdonság Leírás
Cím A kijelző címe, amely a kijelzők címsorában jelenik meg.
Magasság A kijelző magasságát határozza meg.
Szélesség A kijelző szélességét határozza meg.
Látványelem állapota Meghatározza, hogy a teljes kijelző megjelenjen-e az oldalon, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Alapértelmezés szerint a látványelem Normál állapotú, és a teljes kijelző megjelenik. Ha az állapot Kisméretű, csak a címsor jelenik meg.
Látványelem típusa Azt határozza meg, hogy a kijelző címsora és szegélye megjelenjen-e.

Elrendezés

Tulajdonság Leírás
Rejtett

Meghatározza, hogy a kijelző látható legyen-e, amikor egy felhasználó megnyitja a kijelzőlapot. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a kijelző csak az oldal tervezése közben, illetve csak akkor látható, ha a cím tartalmazza a (Rejtett) utótagot.

A kijelzőt el is rejtheti, ha csak arra használja, hogy adatokat adjon át egy másik kijelzőnek kijelzőkapcsolaton keresztül, de magát a kijelzőt nem kívánja megjeleníteni.

Irány Megadja a kijelző tartalmának szövegirányát. Az arab írás például jobbról balra halad, míg a magyar, illetve a legtöbb európai nyelv balról jobbra. A beállítás nem használható valamennyi típusú kijelzőhöz.
Zóna

Meghatározza, hogy a kijelzőlap melyik zónája tartalmazza a kijelzőt.

 Megjegyzés:   A kijelzőlapnak azon zónái, amelyeknek a módosításához nem rendelkezik engedéllyel, nem jelennek meg a listában.

Zónaindex

Meghatározza a kijelző helyét egy több kijelzőt tartalmazó zónában.

A sorrend meghatározásához írjon be pozitív számot a szövegmezőbe.

Ha egy zónában a kijelzők felülről lefelé haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna tetején jelenik meg. Ha a kijelzők a zónában balról jobbra haladnak, az 1-es érték azt jelenti, hogy a kijelző a zóna bal oldalán jelenik meg.

Ha például hozzáad egy kijelzőt egy üres zónához, amely felülről lefelé van rendezve, a zónaindex 0 lesz. Ha egy második kijelzőt is hozzáad a zónához, annak zónaindexe 1 lesz. Ha a második kijelzőt szeretné a zóna tetejére rendezni, írja be hozzá a 0 értéket, majd írja az 1 értéket az első kijelzőhöz.

 Megjegyzés:   Egy zónában minden kijelző egyedi zónaindexértékkel rendelkezik. Ezért a kijelző zónaindex-értékének megváltoztatása megváltoztathatja a zóna más kijelzőinek zónaindexértékét is.

Speciális

Tulajdonság Leírás
Kis méret engedélyezése Megadja, hogy a kijelző kis méretűre állítható-e.
Bezárás engedélyezése Meghatározza, hogy az adott kijelző eltávolítható-e a kijelzőlapról.
Elrejtés engedélyezése Meghatározza, hogy elrejthető-e kijelző.
Zónaváltoztatás engedélyezése Megadja, hogy a kijelző áthelyezhető-e egy másik zónába.
Kapcsolatok engedélyezése Megadja, hogy az adott kijelző létesíthet-e kapcsolatokat más kijelzőkkel.
Személyes nézetbeli módosítás engedélyezése Megadja, hogy a kijelző tulajdonságai módosíthatók-e személyes nézetben.
Exportálás módja Megadja az adatoknak azon szintjét, amely még exportálható az adott kijelző esetén.
Cím URL-címe Egy olyan fájl URL-címét határozza meg, amely további információkat tartalmaz a kijelzővel kapcsolatban. Amikor a felhasználó a kijelző címére kattint, a fájl egy különálló böngészőablakban jelenik meg.
Leírás: Meghatározza azt az elemleírást, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a kijelző címe vagy ikonja fölött tartja. E tulajdonság értéke akkor használható, ha az eszközpanel Kijelzők keresése menüjének Keresés parancsával a Webhely, Virtuális kiszolgáló és Kijelzőlap kijelzőtárban keres kijelzőket.
Súgó URL-címe Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzővel kapcsolatos súgóinformációkat tartalmazza. A súgóinformációk külön böngészőablakban jelennek meg, ha a kijelző menüjén a Súgó parancsra kattint.
Súgó mód

Meghatározza, hogy a böngésző hogyan jelenítse meg a súgótartalmat az adott kijelzőhöz.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak be kell zárnia az ablakot.
 • Modális: Külön böngészőablak nyílik, ha a böngésző rendelkezik ezzel a funkcióval. Mielőtt visszatérne a weblapra, a felhasználónak nem kell bezárnia az ablakot.
 • Navigálás: A weblap az aktuális böngészőablakban nyílik meg.

 Megjegyzés:   Jóllehet az egyéni Microsoft ASP.NET kijelzők támogatják ezt a tulajdonságot, a Windows SharePoint Services 3.0 alapértelmezett súgótémakörei kizárólag külön böngészőablakban nyílnak meg.

Katalógus ikonképének URL-címe Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelzőlistában kijelzőikonként használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.
Cím ikonképének URL-címe Megadja annak a fájlnak a helyét, amely a kijelző címsorában használandó képet tartalmazza. A képnek 16x16 képpont méretűnek kell lennie.
Hibaüzenet – importálás Megadja azt az üzenetet, amely akkor jelenik meg, ha hiba történik a kijelző importálásakor.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0