A Project tevékenységütemezése: bepillantás a színfalak mögé

A cikk technikai oldalról ismerteti a tevékenységeknek a Projectben történő ütemezését. Időnként megzavarja a felhasználókat, ha a Project nem a várt időpontra helyez át automatikusan egy tevékenységet. Esetleg elgondolkodnak azon, hogy mondjuk egy tevékenység kényszerének módosítása miért okozta más tevékenységek előre nem látott áthelyezését. Az alábbiakból megértheti a Project összetett ütemezési motorjának logikáját.

Első olvasásra nem könnyen érthető az anyag, de ha átküzdi magát rajta, projektvezetőként továbbfejleszti magát, és jobban kézben tudja tartani a projekt befejezési dátumát.

Tartalom


Hogyan befolyásolja a projekt kezdési dátuma az ütemtervet?

Amikor új tevékenységet vesz fel egy ütemtervbe, annak kezdését a program automatikusan a projekt kezdési dátumára ütemezi. Ahogyan az ütemtervbe további tevékenységeket vesz fel, és azokat egymással összekapcsolja, a kezdési időpontok megváltoznak, és az utolsóként befejeződő tevékenység határozza meg a projekt befejezési dátumát.

 • A projekt kezdési dátumának megkereséséhez vagy más dátumra való módosításához kattintson a Projekt fülre, majd a Projekt adatai elemre.

Nyilván lesznek kivételek. A kézi ütemezésű tevékenységeket például nem helyezi át a program úgy, mint az egyéb tevékenységeket. A cikk következő részében részletesebb ismereteket talál a kézi és az automatikus ütemezésű tevékenységek kezeléséről.

Tevékenységfüggőségek létrehozása előtt és után

1. felirat Új projekt létrehozásakor először a projekt kezdési dátumát adja meg. Amikor a kezdési időponttól ütemezi a projektet, az összes tevékenység a projekt kezdési dátumával indul, kivéve ha ettől eltérően adja meg.

2. felirat A kézi és az automatikus ütemezésű tevékenységek esetében – ha nincs tevékenységfüggőség vagy alkalmazott kényszer – a projekt időtartama megegyezik a leghosszabb tevékenység időtartamával. Más szóval a projekt befejezési dátuma ugyanaz, mint a leghosszabb tevékenység befejezési dátuma.

3. felirat A tevékenységfüggőségek – például az első és második tevékenység közötti befejezés-kezdés típusú függőség (lásd az ábrát) – megváltoztathatják a projekt befejezési dátumát.

Szinte minden projektet egy ismert kezdési időpontból kiindulva kell ütemezni. Még ha ismert is az a dátum, amikorra a projektet be kell fejezni, a kezdési dátumból kiinduló ütemezés maximális rugalmasságot biztosít.

A következő helyzetekben azonban célszerű lehet befejezési dátumból kiindulva ütemezni:

 • Ha meg kell határoznia, hogy egy projektnek mikor kell elkezdődnie ahhoz, hogy egy adott határnapra fejeződjön be.
 • Ha nem biztos benne, hogy a projekt mikor fog kezdődni (például egy másik forrástól kapja a munkát, és ott késés fordulhat elő).
 • Ha a projektvezetési módszertan megköveteli a befejezési dátumból kiinduló ütemezést.

A befejezési dátumból kiindulva ütemezett projektekkel való munka során figyelembe kell vennie, hogy a Project különféleképpen kezel egyes műveleteket:

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják a tevékenységek közötti kapcsolatok az ütemtervet?

A tevékenységek közötti kapcsolat (függőség) mutatja, hogy egy tevékenység milyen kapcsolatban van egy másik tevékenységgel. A tevékenységek összekapcsolása tevékenységfüggőségeket (tevékenységfüggések: Két összekapcsolt tevékenység viszonya, a kezdő és a záró dátumaik közötti függés. A tevékenységfüggéseknek négy fajtája létezik: Befejezés-Kezdés [BK], Kezdés-Kezdés [KK], Befejezés-Befejezés [BB] és Kezdés-Befejezés [KB].) hoz létre. A tevékenységek hosszú láncolata meghatározza a projekt teljes hosszát és végét is.

Projektvezetési tipp: Amikor összekapcsolja a projekt tevékenységeit, létrejön egy kritikus út a kapcsolatokból. Ez a kritikus út meghatározza a projekt végét. Ebben a cikkben részletesebben olvashat a kritikus útról.

Kapcsolattípus Példa Leírás
Befejezés–kezdés (BK) Befejezés–kezdés függés

A függő tevékenység (B) nem kezdődhet el addig, míg az (A) tevékenység, amelytől függ, nincs befejezve.

Ha például a két tevékenység az „Alap kiásása” és a „Beton öntése”, a „Beton öntése” tevékenység nem kezdődhet el, amíg az „Alap kiásása” tevékenység nincs kész.
A Project programban az alapértelmezett összekapcsolási (összekapcsolás: Projektekben: függőség létrehozása a tevékenységek között. A tevékenységek csatolása azok kezdési és befejezési dátuma között hoz létre függőségi kapcsolatot. OLE-összefüggésben: olyan kapcsolat létrehozása programok között, amelynek révén az egyik dokumentumban elhelyezett adatok módosításakor a másik dokumentum adatai automatikusan frissülnek.) típus a befejezés–kezdés, ez azonban nem minden esetben használható.
Ez a fajta összekapcsolás az alapértelmezett kapcsolattípus. Ha nem adja meg az összekapcsolás típusát, a program feltételezi a befejezés–kezdés kapcsolatot.

Kezdés–kezdés (KK) Kezdés–kezdés függés

A függő tevékenység (B) nem kezdődhet el addig, míg az (A) tevékenység, amelytől függ, el nem kezdődik.

A függő tevékenység bármikor elkezdődhet, miután a tevékenység, amelytől függ, elkezdődött. KK kapcsolattípus esetén a két tevékenységnek nem kell azonos időben elkezdődnie.

Ha például a két tevékenység a „Beton öntése” és a „Beton szintezése”, akkor a „Beton szintezése” nem kezdődhet el addig, míg a „Beton öntése” tevékenység el nem kezdődött.

Bejezés–befejezés (BB) Befejezés–befejezés függés

A függő tevékenység (B) nem fejeződhet be addig, míg az (A) tevékenység, amelytől függ, nincs befejezve.

A függő tevékenység bármikor befejeződhet, miután a tevékenység, amelytől függ, befejeződött. BB kapcsolattípus esetén a két tevékenységnek nem kell azonos időben befejeződnie.

Ha például a két tevékenység a „Villanyszerelés” és a „Vízvezeték-szerelés”, akkor mindkettőt együtt be kell fejezni ahhoz, hogy bármiféle ellenőrzés legyen végezhető.

Kezdés–befejezés (KB) Kezdés–befejezés függés

A függő tevékenység (B) nem fejeződhet be addig, míg az (A) tevékenység, amelytől függ, nem kezdődött el.

A függő tevékenység bármikor befejeződhet, miután a tevékenység, amelytől függ, elkezdődött. KB kapcsolattípus esetén a függő tevékenységnek nem kell rögtön befejeződnie, ha a tevékenység, amelytől függ, elkezdődik.

A projektvezetésben ritkán használatos az ilyen típusú összekapcsolás. Példa lehetne rá egy ház tetejének megépítése és az ahhoz tartozó két tevékenység: a tetőfedés és a munka ellenőrzése. Ebben az esetben a tetőfedés megkezdődhet, de az ellenőrnek még a tetőfedés vége előtt valamikor meg kell jelennie.

Megjegyzés a kézi ütemezésű tevékenységekkel kapcsolatban: Amikor egy kézi ütemezésű tevékenységet (manuálisan ütemezett feladat: Az ilyen típusú feladatok bárhol elhelyezhetők az ütemezésben anélkül, hogy a Project átütemezné azokat, tehát a program nem helyezi át a feladatokat a módosításokhoz kötődő kapcsolódó információként.) egy másik tevékenységgel összekapcsol, a Project tiszteletben tartja az összekapcsolás típusát, és a kézi ütemezésű tevékenységet a másik tevékenységhez viszonyítva helyezi el. A befejezés–kezdés kapcsolattal megadott követő tevékenység például a megelőző tevékenység befejezésekor kezdődőként jelenik meg. Ugyanakkor a követő tevékenység csak akkor helyeződik át, amikor az összekapcsolás létrejön. Ha a megelőző tevékenység befejezési dátuma később megváltozik, a követő tevékenység kezdési dátuma változatlan marad.

Úgy is beállíthatja azonban a Project alkalmazást, hogy ne helyezze át a kézzel ütemezett tevékenységeket, ha azokat más tevékenységekhez kapcsolja.

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra, és válassza az Ütemezés kategóriát.
 2. Törölje a jelet a Kézzel ütemezett tevékenységek frissítése a kapcsolatok szerkesztésekor jelölőnégyzetből.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják a tevékenységek kényszerei az ütemtervet?

A kényszerekkel szabályozhatja egy automatikus ütemezésű tevékenység kezdési vagy befejezési dátumát. Háromféle kényszer van:

 • A rugalmas kényszerekhez nincsenek konkrét dátumok megadva. Az ilyen kényszerek beállítása lehetővé teszi a tevékenységek lehető legkorábbi vagy legkésőbbi kezdését, hogy a tevékenység a projekt vége előtt befejeződjön, figyelembe véve az egyéb kényszereket és a tevékenységfüggőségeket az ütemtervben.
 • A részben rugalmas kényszerekhez tartoznia kell egy dátumnak, amely meghatározza a tevékenység legkorábbi vagy legkésőbbi kezdési, illetve befejezési dátumát. Az ilyen kényszerek lehetővé teszik, hogy egy tevékenység bármikor befejeződhessen, amennyiben teljesül a kezdési vagy befejezési határidő.
 • A rögzített kényszerekhez tartoznia kell egy dátumnak, amely meghatározza a tevékenység kezdési, illetve befejezési dátumát. Az ilyen kényszerek jól használhatók, amikor az ütemtervnek külső tényezőket kell figyelembe vennie, például eszközök vagy erőforrások rendelkezésre állását, határidőket, szerződéses mérföldköveket, illetve kezdési és befejezési dátumokat.

Projektvezetési tipp: Használja szinte minden esetben a Minél korábban kényszert. Ezzel a legnagyobb rugalmasságot adja az ütemezőmotor számára a projekt ideális befejezési dátumának meghatározásában.

A tevékenységekre vonatkozó kényszerek azonnali megtekintésének két módszere.

 • Egy tevékenységre vonatkozó kényszer ellenőrzéséhez vagy módosításához kattintson a jobb gombbal a tevékenységre, válassza a Tevékenység adatai parancsot, majd kattintson a Speciális fülre. A kényszer adatai a Kényszer típusa és a Kényszer dátuma mezőkben szerepelnek.
 • Ha a kényszer nem Minél korábban vagy Minél később, a kényszer típusánál bármelyik lapnézetben – például a Gantt-diagramon – látható a Jelölők oszlopban a kapcsolódó grafikus jelző.

A mérsékelt ütemezési rugalmasságú kényszerek megakadályozzák, hogy a tevékenység a megadott dátum előtt kezdődjön, illetve utána fejeződjön be. Ha például egy tevékenységre egy június 15-i Kezdés legkorábban kényszer, valamint egy másik tevékenységre vonatkozó befejezés–kezdés függés érvényes, a tevékenység június 15-én elkezdődhet, ha a megelőző tevékenység befejeződik június 15-re (illetve később, ha a megelőző tevékenység június 15. után fejeződik be), de nem ütemezhető június 15. előttre. A kényszerek ilyen alkalmazása helyénvaló lehet például olyan esetben, ha csak adott dátumokon érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben Kezdés legkorábban vagy Befejezés legkésőbb kényszerek használhatók.

Kényszer alkalmazása előtt és után

1. felirat A tevékenységek közötti alapértelmezett befejezés–kezdés kapcsolattal és a tevékenységeken alkalmazott Minél korábban kényszerrel a követő tevékenység (a második) úgy van ütemezve, hogy akkor kezdődjön, amikorra a megelőző tevékenység (az első) befejezése van ütemezve.

2. felirat A Kezdés legkorábban kényszerrel a követő tevékenység nem kezdődhet meg a kényszer dátuma előtt, még akkor sem ha (mint az itt látható), a megelőző tevékenység a kényszer dátuma előtt befejeződik.

A következő táblázat felsorolja a Project programban használható kényszereket.

Kényszer típusa Kényszer neve Leírás
Rugalmas Minél később A tevékenységet minél későbbre ütemezi úgy, hogy a tevékenység befejeződjön a projekt vége előtt, és ne tartsa fel a későbbi tevékenységeket. Ez az alapértelmezett kényszer a tevékenységekre vonatkozóan, ha az ütemezést a projekt befejezési dátumából kiindulva adja meg. Ilyen kényszerhez ne adjon meg kezdési vagy befejezési dátumot a tevékenységre vonatkozóan.
Rugalmas Minél korábban A tevékenységet mielőbbi kezdésre ütemezi. Ez az alapértelmezett kényszer a tevékenységekre vonatkozóan, ha az ütemezést a projekt kezdési dátumából kiindulva adja meg. Ilyen kényszerhez ne adjon meg kezdési vagy befejezési dátumot.
Részben rugalmas Kezdés legkorábban A tevékenység kezdését egy adott dátumra vagy az utánra ütemezi. Ezzel a kényszerrel biztosíthatja, hogy egy tevékenység ne kezdődjön meg egy megadott dátum előtt.
Részben rugalmas Befejezés legkorábban A tevékenység befejezését egy adott dátumra vagy az utánra ütemezi. Ezzel a kényszerrel biztosíthatja, hogy egy tevékenység ne fejeződjön be egy bizonyos dátumnál korábban.
Részben rugalmas Kezdés legkésőbb A tevékenység kezdését egy adott dátumra vagy az előttre ütemezi. Ezzel a kényszerrel biztosíthatja, hogy egy tevékenység ne kezdődjön egy megadott dátumnál később.
Részben rugalmas Befejezés legkésőbb A tevékenység befejezését egy adott dátumra vagy az előttre ütemezi. Ezzel a kényszerrel biztosíthatja, hogy egy tevékenység ne fejeződjön be egy bizonyos dátumnál később.
Kötött Befejezés ekkor A tevékenység befejezését egy adott dátumra ütemezi. A korai, ütemezett és késői befejezési dátumokat a beírt dátumra állítja be, és a tevékenységet rögzíti az ütemtervben.
Kötött Kezdés ekkor A tevékenység megkezdését egy adott dátumra ütemezi. A korai, ütemezett és késői kezdési dátumokat a beírt dátumra állítja be, és a tevékenységet rögzíti az ütemtervben.

Alapértelmezés szerint a kezdési dátumból kiindulva ütemezett projektekben az összes tevékenységen Minél korábban kényszer van alkalmazva. Hasonló módon alapértelmezés szerint a befejezési dátumból kiindulva ütemezett projektekben szereplő összes tevékenységen Minél később kényszert alkalmaz a program.

A kötött kényszerek (rögzített korlát: Olyan korlát, amely rögzítve van azáltal, hogy egy tevékenységet egy dátumhoz köt. A rögzített korlátok a következők: Befejezés ekkor és Ekkor kezdődjön.) általában felülbírálják az esetleges tevékenységfüggőségeket, és a megadott dátumra korlátozzák a tevékenységeket. Például egy szeptember 30-i Kezdés ekkor kényszerrel és egy másik tevékenységre vonatkozóan befejezés-kezdés függőséggel megadott tevékenységet mindenképpen szeptember 30-ára ütemez a program függetlenül attól, hogy a megelőző tevékenység korán vagy későn fejeződik-e be. Ezt a viselkedést megváltoztathatja. Kattintson a Fájl lapon a Beállítások parancsra, majd az Ütemezés kategóriára, és jelölje be A tevékenységek mindig alkalmazkodnak a kényszerítő dátumokhoz jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják a tevékenységtípusok az ütemtervet?

A tevékenységtípusok csak az automatikus ütemezésű tevékenységekre vonatkoznak, és háromfélék lehetnek: rögzített erőforrás-mennyiség (rögzített egységű tevékenység: Olyan tevékenység, amelyben a hozzá rendelt egységek [vagyis erőforrások] mennyisége fix érték, és amelynek a munkamennyiségén vagy időtartamán történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység egységeire. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.), rögzített munkamennyiség (rögzített munkamennyiségű tevékenység: Olyan tevékenység, melynek munkamennyisége rögzített érték, és amelynek időtartamán vagy hozzárendelt egységein [azaz erőforrásain] történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység munkamennyiségére. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.) és rögzített időtartam (rögzített időtartamú tevékenység: Olyan tevékenység, melynek időtartama rögzített érték, és amelynek munkamennyiségén vagy hozzárendelt egységein [azaz erőforrásain] történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység időtartamára. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.) típusúak. A Project megvizsgálja a tevékenység típusát annak eldöntésére, hogy az időtartam, munkamennyiség és erőforrás-mennyiség hogyan fog viselkedni, miközben a Project ütemezi a projektet.

Az egyes tevékenységtípusok a következőképpen befolyásolják az ütemezést a különféle elemek módosítása esetén.

Hely Az erőforrás-mennyiség módosítása Az időtartam módosítása A munkamennyiség módosítása
Rögzített erőforrás-mennyiségű tevékenység Az időtartam újraszámítása A munkamennyiség újraszámítása Az időtartam újraszámítása
Rögzített munkamennyiségű tevékenység Az időtartam újraszámítása Az erőforrás-mennyiség újraszámítása Az időtartam újraszámítása
Rögzített időtartamú tevékenység A munkamennyiség újraszámítása A munkamennyiség újraszámítása Az erőforrás-mennyiség újraszámítása
 • Tevékenység típusának megváltoztatásához kattintson duplán a tevékenység nevére a Gantt-diagramon, majd kattintson a Speciális fülre.
Néhány példa

Tegyük fel, hogy egy rögzített erőforrás-mennyiségű tevékenységet kell használnia, 1 erőforrás teljes munkaidős mennyiséggel (erőforrás-mennyiség: Egy adott tevékenységhez rendelt erőforrás-mennyiség. A maximális mennyiség az erőforrásból elérhető legnagyobb mennyiség. Három vízvezeték-szerelő esetében például a maximális mennyiség 300 százalék, ha mindhárom szerelő teljes munkaidőben dolgozik.) naponta 8 órán át áll rendelkezésre. A tevékenységet 10 napos időtartamra és 80 órányi munkamennyiségre (munka: Tevékenységek esetén az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges teljes munkamennyiség. Hozzárendelések esetén az erőforráshoz rendelt munkamennyiség. Erőforrások esetén az adott erőforrás által az összes tevékenységen végzett munkamennyiség. A munka nem azonos a tevékenység időtartamával.) állítja be.

 • Ha kiderül, hogy a tevékenységben egy másik teljes munkaidős erőforrás tud segíteni, a Project újraszámítja a tevékenység időtartamát. A tevékenységhez most két erőforrás van hozzárendelve 5 napos időtartammal és 80 órás munkamennyiséggel.
 • Ha kiderül, hogy a tevékenység befejezésére 10 nap helyett csak 8 nap áll rendelkezésre, a Project újraszámítja a tevékenység munkamennyiségét. A tevékenységhez ekkor 8 napos időtartam, 64 órás munkamennyiség és 1 erőforrás tartozik.
 • Ha az derül ki, hogy a tevékenységhez még további 20 óra munka szükséges, a Project újraszámítja a tevékenység időtartamát. A tevékenységhez ekkor 100 órás munkamennyiség, 12,5 napos időtartam és 1 erőforrás tartozik.

Most tegyük fel, hogy ugyanezt a tevékenységet rögzített munkamennyiségű tevékenységgé teszi. Ez azt jelenti, hogy a tevékenység csak a megadott mennyiségű munkamennyiségbe telhet: sem többe, sem kevesebbe. Ebben a példában a tevékenységhez 1 teljes munkaidős erőforrás áll rendelkezésre napi 8 órában, és 10 napos időtartam, illetve 80 órás munkamennyiség tartozik hozzá.

 • Ha kiderül, hogy a tevékenységben egy másik teljes munkaidős erőforrás tud segíteni, a Project újraszámítja a tevékenység időtartamát. A tevékenységhez most 2 erőforrás van hozzárendelve 5 napos időtartammal és 80 órás munkamennyiséggel.
 • Ha kiderül, hogy a tevékenység befejezésére 10 nap helyett csak 8 nap áll rendelkezésre, a Project újraszámítja a tevékenység erőforrás-mennyiségét. Ahhoz, hogy a tevékenység 80 óra, 8 nap alatt elvégezhető legyen, 1,25 erőforrásegységet kell hozzárendelni. A tevékenységhez jelenleg hozzárendelt erőforrás 125%-os terhelésen van. A további 25%-os terhelés kezelése céljából egy további erőforrást kell hozzárendelnie.
 • Ha az derül ki, hogy a tevékenységhez még további 20 óra munka szükséges, a Project újraszámítja a tevékenység időtartamát. A tevékenységhez ekkor 100 órás munkamennyiség, 12,5 napos időtartam és 1 erőforrás tartozik.

Végezetül tegyük fel, hogy ugyanezt a tevékenységet rögzített időtartamú tevékenységgé teszi. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységet a megadott idő alatt be kell fejezni. A példában megint csak 1 teljes munkaidős erőforrás áll rendelkezésre napi 8 órában, és 10 napos időtartam, illetve 80 órás munkamennyiség tartozik hozzá.

 • Ha kiderül, hogy a tevékenységben egy másik teljes munkaidős erőforrás tud segíteni, a Project újraszámítja az egyes erőforrásokhoz hozzárendelt munkamennyiséget. Amikor csak 1 erőforrás volt hozzárendelve a tevékenységhez, az adott erőforrásra 80 órányi munka elvégzése várt. Amikor a tevékenységhez hozzárendel még egy erőforrást, mindegyik erőforrásnak 40 órányi munkát kell elvégeznie ugyanazon 10 napos időtartam alatt, így összesen 80 órás munkamennyiség jön ki. A további erőforrás hozzáadásával mindkét erőforrás terhelését 50%-ra módosítja, így mindkettőjük 50%-ban elérhetővé válik más tevékenységeken végzendő munkára.
 • Ha kiderül, hogy a tevékenység befejezésére 10 nap helyett csak 8 nap áll rendelkezésre, a Project újraszámítja a tevékenység munkamennyiségét. A tevékenységhez ekkor 8 napos időtartam, 64 órás munkamennyiség és 1 erőforrás tartozik.

Ha az derül ki, hogy a tevékenységhez még további 20 óra munka szükséges, a Project újraszámítja a tevékenység erőforrás-mennyiségét, hogy a további munka még elvégezhető legyen a 10 napos időtartam alatt. A tevékenységhez ekkor 100 órás munkamennyiség, 10 napos időtartam és 1,25 erőforrás tartozik. A tevékenységhez jelenleg hozzárendelt erőforrás 125%-os terhelésen van. A további 25%-os terhelés kezelése céljából egy további erőforrást kell hozzárendelnie.

 Megjegyzés:    A költség típusú erőforrások (költségerőforrás: Olyan erőforrás, amely nem függ egy adott tevékenységgel eltöltött munka mennyiségétől vagy a tevékenység időtartamától például a légi szállítás díja vagy a szállásdíj.) hozzárendeléséhez nem tartozik munka- vagy erőforrás-mennyiség, ezért az ilyen értéket nem számítja újra a program a tevékenység kezdési vagy befejezési dátumának megváltozásakor. A dátumokat a költség típusú erőforrások hozzárendelésénél sem számítja újra a program, mivel sem a munkamennyiség, sem az erőforrás-mennyiség nem módosítható ebben az esetben.

A tevékenységek típusával kapcsolatban szem előtt tartandó tényezők az alábbiakban táblázatos formában szerepelnek.

Tippek és meglátások Magyarázat

Oda kell figyelni a munkamennyiség-alapú tevékenységekre.

Ha a Tevékenység típusa listában a Rögzített munkamennyiség beállítást választja, a tevékenységre vonatkozóan nem tudja megváltoztatni a Munkamennyiség-alapú beállítást. A rögzített munkamennyiségű tevékenységekhez nem tartoznak rugalmas munkamennyiség-értékek, így minden esetben munkamennyiség-alapúak. A cikk későbbi részében további tudnivalókat talál a munkamennyiség-alapú tevékenységekről.

Oszlop hozzáadásával megkönnyítheti a tevékenységtípus módosítását.

Mindegyik tevékenységre vonatkozóan közvetlenül a nézetben megtekintheti a tevékenységtípust, ha beszúrja a Típus mezőt. Kattintson a beszúrni kívánt új oszlop helyéről jobbra lévő oszlopra, kattintson a Beszúrás menüre, majd az Oszlop parancsra. A Mezőnév listában kattintson a Típus lehetőségre.
Az összefoglaló tevékenységek mindig rögzített időtartamú tevékenységek. Az összefoglaló tevékenységek mindig rögzített időtartamúak, mivel az összefoglaló tevékenységek kezdési és befejezési dátumát az altevékenységeik határozzák meg.
A szerkezet meghatározására behúzást használjon, ne tevékenységtípusokat Ha egy tevékenység vagy altevékenység hierarchikus szerkezetét a projektszerkezet részeként szeretné megváltoztatni, a tevékenységet inkább be- vagy ki kell húznia ahelyett, hogy módosítaná a tevékenység típusát, vagy határidőt venne fel.

A tevékenységek kényszereit – például a Minél korábban kényszert – ne keverje össze a tevékenységtípusokkal.

Ha korlátozni szeretné azt, ahogyan a Project a tevékenységek kezdési és befejezési dátumait kiszámítja, a tevékenység korlátját kell beállítania, és nem a tevékenység típusát.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolja a munkamennyiség-alapú ütemezés az ütemtervet?

Minden tevékenység esetében erőforrás (erőforrások: Azon személyek, eszközök és anyagok, amelyek a projekt tevékenységeinek elvégzésében szerepet kapnak.) hozzárendelése után a tevékenység ütemezése a képletnek megfelelően történik (feltételezve, hogy a tevékenységek az alapértelmezett rögzített erőforrás-mennyiségű típusúak).

Duration = Work / Units

Bármelyik tevékenység esetében a tevékenység típusának beállításával kiválaszthatja, hogy a Project az egyenlet melyik oldalát számítsa ki. Amikor növeli vagy csökkenti a tevékenységhez rendelt munkatársak számát, a Project a hozzárendelt erőforrások száma alapján meghosszabbítja vagy lerövidíti a tevékenység időtartamát, de a tevékenységhez tartozó teljes munkamennyiséget nem módosítja. Ezt nevezzük munkamennyiség-alapú ütemezésnek (munkamennyiség alapú ütemezés: A Projectben alapértelmezettként használt ütemezési mód; az egyes tevékenységek időtartama a hozzájuk adott vagy tőlük elvett erőforrások szerint növekszik vagy csökken, miközben a tevékenység teljesítéséhez szükséges munkamennyiség változatlan marad.). Ez a beállítás általában ki van kapcsolva. Bekapcsolásához kattintson a Fájl fülre, a Beállítások parancsra, majd az Ütemezés kategóriára, és jelölje be Az új tevékenységek munkamennyiség-alapúak jelölőnégyzetet.

Bár a munkamennyiség-alapú ütemezés a legtöbb helyzetben használható, célszerű lehet ezt a viselkedést úgy módosítani, hogy jobban tükrözze az adott tevékenységen erőforrások hozzáadása vagy eltávolítása esetén végbemenő folyamatot. Előfordulhat például, hogy a teljes munkamennyiség növekedését szeretné látni, amikor egy adott tevékenységhez több embert rendel hozzá.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy tevékenységre, válassza a Tevékenység adataiGombkép parancsot, majd kattintson a Speciális fülre.
 2. Törölje a jelet a Munkamennyiség-alapú jelölőnégyzetből.

 Megjegyzés:    A rögzített munkamennyiségű tevékenységeknél nem szüntethető meg a munkamennyiség-alapú ütemezés. A rögzített munkamennyiségű tevékenységekhez nem tartoznak rugalmas munkamennyiség (munka: Tevékenységek esetén az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges teljes munkamennyiség. Hozzárendelések esetén az erőforráshoz rendelt munkamennyiség. Erőforrások esetén az adott erőforrás által az összes tevékenységen végzett munkamennyiség. A munka nem azonos a tevékenység időtartamával.)-értékek, így minden esetben munkamennyiség-alapúak.

A munkamennyiség-alapú ütemezés használata során tartsa szem előtt a következő szempontokat:

Tippek és meglátások Magyarázat

A munkamennyiség-alapú megközelítés nem vonatkozik az elsőként hozzárendelt erőforrásra.

A munkamennyiség-alapú számítások csak az első erőforrásoknak a tevékenységhez való hozzárendelése után érvényesek. Az első erőforrások hozzárendelését követően a munkamennyiség értéke nem változik, amikor új erőforrásokat rendel hozzá a ugyanahhoz a tevékenységhez, vagy eltávolít onnan erőforrásokat.

Ügyeljen a rögzített erőforrás-mennyiségű tevékenységekre.

Ha a tevékenységhez a Rögzített erőforrás-mennyiség típus van hozzárendelve, a további erőforrások hozzárendelése lerövidíti a tevékenység időtartamát.

Ügyeljen a rögzített időtartamú tevékenységekre.

Ha a tevékenységhez a Rögzített időtartam típus van hozzárendelve, a további erőforrások hozzárendelése csökkenti az erőforrásokhoz tartozó külön mennyiségi értékeket.

Ügyeljen a rögzített erőforrás-mennyiségű tevékenységekre.

Ha a tevékenységhez a Rögzített munkamennyiség típus van hozzárendelve, a további erőforrások hozzárendelése lerövidíti a tevékenység időtartamát.

Egyes tevékenységek beállíthatók munkamennyiség-alapúaknak.

Az összefoglaló tevékenységek és a beillesztett projektek nem állíthatók be munkamennyiség-alapú típusra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolja a kézi és az automatikus ütemezés az ütemtervet?

A kézi ütemezésű tevékenységek (manuálisan ütemezett feladat: Az ilyen típusú feladatok bárhol elhelyezhetők az ütemezésben anélkül, hogy a Project átütemezné azokat, tehát a program nem helyezi át a feladatokat a módosításokhoz kötődő kapcsolódó információként.) és az automatikus ütemezésű tevékenységek (automatikusan ütemezett feladat: A Project alkalmazás ütemezéskezelőjével, a szükséges megkötések, függőségek, projektnaptárak és erőforrás-naptárak figyelembevételével ütemezett feladattípus.) közötti különbség megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássa, hogyan ütemezi a projekteket a Project.

Általánosságban elmondható, hogy a kézi ütemezésű tevékenységek az Ön kezébe adják az ütemterv feletti ellenőrzést. Amikor felvesz egy tevékenységet az ütemtervbe, az ott marad. Ez mégsem minden esetben a legjobb módja az ütemterv kialakításának, különösen ha a projektek bonyolultabbá válnak. Ilyenkor célszerű lehet az automatikus ütemezésű tevékenységek alkalmazása, hogy kihasználható legyen a Project nagy teljesítményű ütemezési motorja.

Nézze meg az alábbi képet. Két különböző típushoz tartozó tevékenységek szerepelnek rajta, az első kettő kézi, a második kettő automatikus ütemezésű.

A kézi és a manuális ütemezésű tevékenységek bemutatása

Megjegyzés: A kézi ütemezésű tevékenységek esetében az időtartam ugyanúgy szöveges érték is, mint szám. Mivel az időtartam szöveges érték is lehet, a Project nem állított be automatikusan kezdési dátumot, és a Gantt-sáv is csak részben jelenik meg; ez tükrözi a tevékenység ütemezésének bizonytalanságát ezen a ponton.

Az automatikusan ütemezett tevékenység esetében az időtartam számérték, amelyhez egy időegység van hozzáfűzve, például „12 ó” a tizenkét órás időtartam esetében. Az automatikus ütemezésű tevékenységek jellegükből adódóan érvényes időtartamot, kezdési dátumot és befejezési dátumot tartalmaznak, így a sávokat a Project automatikusan megrajzolja.

A kézi ütemezésű tevékenységekre vonatkozóan megadott adatokkal viszont néha kissé bonyolódik a helyzet. A Project számára ahhoz, hogy kézi ütemezésű tevékenységhez meg tudja rajzolni a sávokat, mindössze három időérték szükséges: az időtartam, a kezdési dátum és a befejezési dátum. Ha egy kézi ütemezésű tevékenységre vonatkozóan kettőt megad ezek közül az értékek közül, a harmadik értéket a Project automatikusan kiszámítja, és a tevékenység megmarad kézi ütemezésűnek. Fel kell tehát készülnie a Project effajta „váratlan” viselkedésére.

 Megjegyzés:    A tevékenységek alapértelmezés szerint kézi ütemezésűek. Azok a projektvezetők, akik a Project korábbi verzióiban megszokták az automatikus ütemezést, akár konkrét tevékenységekre, akár az egész projektre vonatkozóan kikapcsolhatják a kézi ütemezési funkciót. Egyes projekteknél – különösen a bonyolultabbaknál – a Project nagy teljesítményű ütemezési motorjára lehet szükség ahhoz, hogy kezelhető legyen az ütemezés. Az összes tevékenység automatikus ütemezésre való átállításához kattintson a Project ablakának alsó részén található Új tevékenységek: Automatikusan ütemezett beállításra.

Kézzel ütemezett tevékenységek:

A kézzel ütemezett tevékenységeket bárhová elhelyezheti az ütemtervben, és a Project nem fogja áthelyezni őket. Ezzel az új funkcióval nagyobb rugalmasságot és szabályozhatóságot kap az ütemterv kialakításával és kezelésével kapcsolatban.

Miért is lehet ez fontos? Nos, a projektütemtervek időnként nagyon informálisak. Kezdetben egyszerű dátumlistaként jelennek meg az e-mailek, az érintettekkel tartott megbeszélések vagy a folyosói beszélgetések alapján. A projektvezetők gyakran nem rendelkeznek teljes körű információkkal a feladatokkal kapcsolatban. Előfordulhat például, hogy csak azt tudják, mikor kell megkezdeni egy tevékenységet, de az időtartama addig nem ismert, amíg a csapat tagjai nem adnak meg becslést erre vonatkozóan. Az is előfordulhat, hogy ők tudják, meddig tart majd egy tevékenység, de addig nem tudják, hogy el lehet kezdeni, amíg erőforrás-menedzserük meg nem adja a jóváhagyást.

A kézzel ütemezett tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakat célszerű szem előtt tartani.

 • Mindig átláthatja a helyzetet: A kézzel ütemezett tevékenységekhez saját jelzők és tevékenységsávok tartoznak, amelyekkel könnyen megkülönböztethetőek a „klasszikus” automatikus ütemezésű tevékenységektől.
 • Bármi elfogadható: Ha egy tevékenység kézzel ütemezett módban van, a Kezdés, Befejezés és Időtartam oszlop üres lehet, vagy a felismerhető dátumok mellett szöveges értékeket is tartalmazhat.
 • Váltás az ütemezési módok között: A tevékenységeket oda- és visszaválthatja a kézzel ütemezett és az automatikusan ütemezett mód között. Azonban körültekintően kell eljárnia. Amikor egy tevékenységet kézzel ütemezettről automatikusan ütemezettre állít, a Project alkalmazásnak meg kell hoznia bizonyos döntéseket. Ha egy tevékenység időtartama „fél hónap” volt, a Project általában az „1 nap?” becsült időtartamot állítja be automatikus ütemezésű tevékenység esetén. Végül is nem várhatja az ember a Project alkalmazástól, hogy tudja, a „fél hónap” kifejezés pontosan hány napot jelent.
 • Csúszás kezelése: Ha egy kézzel ütemezett tevékenységet csúszás miatt késleltetni kell, a követő tevékenységek nem halasztódnak automatikusan. A projektvezetők dönthetnek az eredeti dátumok megtartása mellett, ha az erőforrások a tervezett módon tudják folytatni a munkát, szigorú függőségek esetén viszont késleltethetik a követő tevékenységeket.
 • A munkamennyiség-alapú megközelítés hatásai:    A kézzel ütemezett tevékenységek nem állíthatók be munkamennyiség-alapúaknak (munkamennyiség alapú ütemezés: A Projectben alapértelmezettként használt ütemezési mód; az egyes tevékenységek időtartama a hozzájuk adott vagy tőlük elvett erőforrások szerint növekszik vagy csökken, miközben a tevékenység teljesítéséhez szükséges munkamennyiség változatlan marad.) . A kézzel ütemezett tevékenységek időtartama nem változik további erőforrások hozzárendelésekor. Erről a cikk későbbi részében talál tájékoztatást.

A következő táblázat bemutatja a Project attribútumainak meghatározását, valamint a kézi és automatikus ütemezésű tevékenységeknek az ütemezésében való használatát.

Tétel Kézzel ütemezett Automatikusan ütemezett
Időtartam Szám, dátum vagy szöveges információ lehet, például „14 nap” vagy „fél hónap”. A Project nem használja fel az értéket a projekt ütemezésében, ha nem ismerhető fel időtartamként az érték formátuma. Csak az idő hosszának megfelelő számok és mértékegységek használhatók, például „14 nap” vagy „2 hónap”.
Munka Csak az idő hosszának megfelelő számok és mértékegységek használhatók, például „14 nap” vagy „2 hónap”. Csak az idő hosszának megfelelő számok és mértékegységek használhatók, például „14 nap” vagy „2 hónap”.
Erőforrások Tevékenységekhez rendelhetők hozzá. A Project az erőforrásnaptárokat nem használja fel a tevékenységek ütemezésében. Tevékenységekhez rendelhetők hozzá. A Project a legjobb ütemterv megállapításában használja fel őket. A tevékenységek időtartamát abban az esetben változtatják meg, ha a tevékenység munkamennyiség-alapúként van beállítva, a kézzel ütemezett tevékenységektől eltérő módon.
Kezdő dátum Szám, dátum vagy szöveges információ lehet, például „Jan. 30.” vagy „Hamarosan”. A Project nem használja fel az értéket a projekt ütemezésében, ha az érték formátuma nem ismerhető fel időpontként. Csak dátuminformációk használhatók. Lehet azonban olyan értékeket használni, mint például a „ma” vagy a „holnap”, ezeket a Project fenntartja az automatikus ütemezésű tevékenységek számára.
Befejezési dátum Dátum vagy szöveges információ lehet, például „Jan. 30.” vagy „Hamarosan”. A Project nem használja fel a projekt ütemezésében. Csak dátuminformációk használhatók. Lehet azonban olyan értékeket használni, mint például a „ma” vagy a „holnap”, ezeket a Project fenntartja az automatikus ütemezésű tevékenységek számára.
Kényszerek A Project ezeket figyelmen kívül hagyja. A Project a legjobb ütemterv megállapításában használja fel őket.
Függőségek (összekapcsolt tevékenységek) Felhasználhatók, de a tevékenység ütemezését nem változtatják meg. A tevékenységek összekapcsolása azonban a kezdeti alkalmazáskor újraütemezi a tevékenységet. Felhasználhatók, és megváltoztatják a tevékenység ütemezését.
Projekt- és erőforrásnaptárak A Project ezeket figyelmen kívül hagyja. A Project a legjobb ütemterv megállapításában használja fel őket.

Automatikus ütemezésű tevékenységek

Az automatikus ütemezésű tevékenységek jelentik a Project tevékenységütemezésének klasszikus módját. Az automatikus ütemezés nagymértékben strukturált, rendszerszerű módszer a projektütemtervek kezelésére. A Project a felhasználó által bevitt adatok – például a tevékenységek időtartama, a tervezett munkamennyiség, az erőforrások száma, a dátumkényszerek – alapján kiszámítja a tevékenységek legkorábbi és legkésőbbi dátumait az optimális ütemtervnek megfelelően.

A Project a projekt ütemezését a következőkkel kapcsolatban megadott információk alapján végzi:

 • A projekt általános adatai
 • Az egyes munkaelemek (azaz tevékenységek), amelyek a projekt elvégzéséhez szükségesek
 • Szükség esetén az ilyen tevékenységek végrehajtásához kellő erőforrások

Ha az ütemezés létrehozását követően bármilyen változás van a projekttel kapcsolatban, frissítheti a tevékenységeket vagy az erőforrásokat, és a Project ehhez igazítja az ütemtervet.

Minden tevékenységnél valószínűleg megadja legalább egy részét a következő beállításoknak:

A Project ezeket az információkat felhasználva kiszámítja mindegyik tevékenység kezdési dátumát (kezdési dátum: A tevékenység tervezett kezdésének dátuma. Ez a dátum a megelőző és követő tevékenységek időtartamán, naptárain és korlátain, valamint a tevékenység saját naptárain és korlátain alapul.) és befejezési dátumát (befejezési dátum: Egy tevékenység előirányzott teljesítési dátuma. Ez a dátum a tevékenység kezdési dátumán és időtartamán, a naptárokon, a megelőző tevékenységek dátumain, a tevékenységek közötti függőségeken és a korlátokon alapul.).

A projekthez erőforrásokat adhat meg, és azokat a tevékenységekhez hozzárendelve jelezheti, hogy melyik erőforrás feladata egy-egy hozzárendelés (hozzárendelés: Egy bizonyos tevékenységhez rendelt erőforrás.) elvégzése. Ez nem csupán a projekt erőforrás-tervezésében jelent segítséget, hanem a szükséges gépek számának vagy anyagok mennyiségének számítását is megkönnyítheti. Ha erőforrásokat ad meg, a tevékenységek ütemezése tovább finomítható az erőforrásokra vonatkozó következő információk alapján:

Az olyan egyéb elemek, mint például az átvezetési idők (időbeli átfedés: Egymással függőségben álló tevékenységek közötti átfedés. Például ha egy tevékenység már akkor megkezdődhet, amikor az azt megelőző tevékenység csak félig van kész, létrehozhat egy befejezés-kezdés típusú függőséget, melyben a követő tevékenység számára 50 százalékos átfedési időt ad meg [negatív eltérési érték].) és az összekapcsolások időbeli eltérése (időbeli eltérés: Egymással függőségben álló tevékenységek közötti időbeli csúszás. Például ha kétnapos késleltetést szeretne megadni egy tevékenység befejezése és egy másik kezdése között, egy befejezés-kezdés típusú függőséget hozhat létre, amelyben kétnapos időbeli eltérést [pozitív érték] ad meg.), a tevékenységtípusok (tevékenységtípus: A tevékenység osztályozása, amely azon alapul, hogy a tevékenység mely aspektusa rögzített és melyek változtathatók meg. Három tevékenységtípus létezik: Rögzített erőforrás-mennyiség, Rögzített munkamennyiség és Rögzített időtartam. A Project program alapértelmezett tevékenységtípusa a Rögzített erőforrás-mennyiség típus.), az erőforrások elérhetősége (elérhetőség: Arról ad információt, hogy egy erőforrás mikor és mennyi időre ütemezhető be egy hozzá rendelt munka végzésére. Az elérhetőséget a projekt- és erőforrásnaptár, az erőforrás kezdeti és befejezési dátuma, vagy az erőforrás munkavégzésre vonatkozó elérhetőségi szintje szabja meg.), valamint az előfeltételt jelentő erőforrás (mozgató erőforrás: Az az erőforrás, melynek egy tevékenységhez rendelése határozza meg a projekt befejezési dátumát.), befolyásolhatják az ütemezést, így az ilyen elemek hatásainak ismerete segítséget jelenthet az ütemterv karbantartásában és igény szerinti kiigazításában.

 Megjegyzés:    A Project az automatikus ütemezésű tevékenységek időtartamát a megadott időtartamegységek alapján számítja ki (kattintson a Fájl fülre, a Beállítások parancsra, majd az Ütemezés kategóriára). A normál havi naptárhoz hasonlóan az év januárban kezdődik, és mindegyik hét vasárnappal vagy hétfővel indul. Amikor a Project az időtartamegységeket számítja, alapértelmezés szerint egy nap 8 órának, egy hét 40 órának, egy hónap pedig 20 munkanapnak felel meg. Ha a tevékenységekhez kezdési és befejezési dátumokat ad meg, a Project alapértelmezett kezdési időpontként reggel 8 órát, alapértelmezett befejezési időpontként délután 5 órát használ.

A tevékenységek ütemezési módjának megváltoztatása

A tevékenységek ütemezési módját átállíthatja automatikusról kézire, illetve vissza (kattintson a Fájl fülre, a Beállítások parancsra, majd az Ütemezés kategóriára). A tevékenységmódok közötti váltás során tartsa szem előtt a következőket.

 • Az automatikus ütemezésre átállított tevékenységek időtartamát és dátumait a Project az alapértelmezett értékeknek megfelelően állítja be. Egy „Néhány hét” időtartamú kézzel ütemezett tevékenységhez például a Project az alapértelmezett „1 nap?” időtartamot állítja be. Ha egy kézzel ütemezett tevékenységnél „holnap” van megadva kezdési dátumként, a kezdés az automatikus ütemezésre való állításkor a projekt kezdési dátumára módosul.
 • A kézi ütemezésre átállított tevékenységeknél megmarad az időtartam és a dátumok beállítása. A kézi ütemezésre való átállítás után azonban az időtartamnál és a dátumoknál szám, szöveg vagy dátumérték egyaránt szerepelhet.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolja a lebegetés (vagy a tartalékidő) az ütemtervet?

A lebegtetés (más néven tartalékidő (szabad tartalékidő: Az az időmennyiség, amennyivel egy tevékenység későbbre tehető anélkül, hogy követő tevékenységeit ezzel későbbre tolná. A követőkkel nem rendelkező tevékenységek esetében a szabad tartalékidő az az idő, amennyivel a tevékenység a projekt befejezési dátumának megtartásával késleltethető.)) segítségével megkeresheti azokat a tevékenységeket, amelyek a projekt befejezési dátumának módosítása nélkül mozgathatók. Felmerülhet az igény, hogy megtekintse azokat a tevékenységeket, amelyeket az adott ponton a kritikus út befolyásolása nélkül elcsúsztathat (teljes tartalékidő (teljes tartalékidő: Az idő, ameddig a tevékenység késhet anélkül, hogy késleltetné a projekt befejezési dátumát.)), illetve azokat a tevékenységeket, amelyeket a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek befolyásolása nélkül elcsúsztathat (szabad tartalékidő (szabad tartalékidő: Az az időmennyiség, amennyivel egy tevékenység későbbre tehető anélkül, hogy követő tevékenységeit ezzel későbbre tolná. A követőkkel nem rendelkező tevékenységek esetében a szabad tartalékidő az az idő, amennyivel a tevékenység a projekt befejezési dátumának megtartásával késleltethető.)).

Az ütemtervben a következő két módon tekintheti meg a lebegtetéseket.

 • A Gantt-diagram megnyitott állapotában kattintson a Formátum fülre, majd jelölje be a Tartalékidő jelölőnégyzetet. A lebegtetés a Gantt-sávok végéhez vagy elejéhez csatlakozó vastag vonalként jelenik meg.
 • Használja a Részletes Gantt nézetet. Kattintson a Nézet fülre, kattintson a További nézetek gombra, a További nézetek parancsra, kattintson a Részletes Gantt elemre, majd az Alkalmaz gombra.
  A Gantt-diagramra visszatérve kattintson a Táblázatok menügombra, majd az Ütemterv parancsra.

Néhány szem előtt tartandó dolog a lebegtetéssel kapcsolatban.

Tippek és meglátások Magyarázat
Ügyelni kell a kötött kényszerekre.    Ha egy dátumkényszerrel megadott tevékenységhez olyan megelőző tevékenység tartozik, amely túl későn fejeződik be ahhoz, hogy a követő tevékenység a kényszerben megadott napon megkezdődhessen, negatív tartalékidő fordulhat elő. A negatív tartalékidő még jobban korlátozza a projekt befejezési dátumát.

A határidők megváltoztatják a teljes tartalékidőt.

A határidők befolyásolhatják a tevékenységek teljes tartalékidejét. Ha a tevékenység teljes tartalékidejének vége előtti határidőt ad meg, a program a tevékenység késői befejezési dátuma helyett a határidő alapján számítja újra a teljes tartalékidőt. A tevékenység kritikussá válik, ha a teljes tartalékidő eléri a nullát.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják a határidők dátumai az ütemtervet?

A határidők (határidő: A tevékenység teljesítésének kívánt céldátuma. Ha a tevékenység túllépi határidejét, a Project egy jelzőt jelenít meg a tevékenységen.) általában nem befolyásolják a tevékenységütemezést. Használatukkal kitűzhet egy céldátumot, amelyről nem szeretne lemaradni, de nem kell olyan tevékenységkényszert megadnia, amely kihatással lehetne az ütemezésre, ha megváltoznak a megelőző (megelőző: Az a tevékenység, amelynek el kell kezdődnie vagy be kell fejeződnie ahhoz, hogy egy másik tevékenység elkezdődhessen, illetve befejeződhessen.) tevékenységek. A határidővel rendelkező tevékenységek ütemezése ugyanúgy történik, mint bármely más tevékenységé, de amikor a tevékenység a határideje után fejeződik be, a Project a tevékenységet jelölő jelző (jelzők: Az egyes tevékenységek állapotáról információt közlő, a Jelzők mezőben megjelenő kis ikonok. A Jelzők mező az azonosítómezőtől jobbra helyezkedik el, és több különböző táblázattípusban megjelenik.) megjelenítésével értesíti, hogy a tevékenység nem tartotta be a határidőt.

Egy tevékenységre vonatkozó határidő ellenőrzéséhez vagy módosításához kattintson a jobb gombbal a tevékenységre, válassza a Tevékenység adatai parancsot, majd kattintson a Speciális fülre. Használja a Határidő mezőt.

A határidők befolyásolhatják a tevékenységek teljes tartalékidejét. Ha a tevékenység teljes tartalékidejének vége előtti határidőt ad meg, a program a tevékenység késői befejezési dátuma helyett a határidő alapján számítja újra a teljes tartalékidőt. A tevékenység kritikussá válik, ha a teljes tartalékidő eléri a nullát.

Határidőt az összefoglaló tevékenységekhez (összefoglaló tevékenység: Altevékenységekből álló, azokat összefoglaló tevékenység. Összefoglaló tevékenységek a szerkezeti kódok kezelésével hozhatók létre. A Project program az összefoglaló tevékenységek adatait [például az időtartamot és a költséget] automatikusan határozza meg az altevékenységek adatai alapján.) és a különálló tevékenységekhez is megadhat. Ha az összefoglaló tevékenység határideje ütközik bármelyik altevékenység (altevékenység: Összefoglaló tevékenység részét képező tevékenység. Az altevékenységek adatait a program az összefoglaló tevékenységbe konszolidálja. Altevékenységeket a Project programban a szerkezeti kódok kezelésével jelölhet ki.) határidejével, a határidő jelzője az altevékenységeknél elmulasztott határidőt jelez.

A határidők mégis képesek befolyásolni a tevékenységek ütemezését, ha olyan tevékenységhez állít be határidőt, amelyhez Minél később kényszer tartozik. A tevékenység a határidőn való befejezésre van ütemezve, bár a tevékenység ennek ellenére a határideje után is befejeződhet, ha csúsznak a megelőző tevékenységei.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják a naptárak az ütemtervet?

A naptárak határozzák meg a projektre vonatkozóan a normál munkaidőt (munkaidő: Az erőforrás- vagy projektnaptárban munkavégzésre kijelölt időszak.) és szabadidőt (szabadidő: Az erőforrás- vagy projektnaptárban kijelölt munkaszüneti órák vagy napok, amikorra a Project nem ütemezhet semmilyen tevékenységet. Szabadidőnek számít például az ebédszünet, a hétvége és minden ünnepnap.), azaz a hétvégéket és szabad-, illetve pihenőnapokat.

 Megjegyzés:    A kézi ütemezésű tevékenységek dátuma (amennyiben meg van adva), nem változik, amikor a projekt vagy az erőforrás naptáraiban változtatás történik.

A projektnaptárak használatával lehet megállapítani az erőforrások elérhetőségét, hogy a tevékenységekhez rendelt erőforrások, illetve maguk a tevékenységek hogyan vannak ütemezve. A projekt- és a tevékenységnaptárak használatával lehet ütemezni a tevékenységeket, és ha a tevékenységekhez erőforrások vannak hozzárendelve, az erőforrásnaptárakat is használja a program.

A naptárak az alábbi módokon bírálják felül egymás beállításait.

 1. Tevékenység létrehozásakor a projektnaptár ütemezi a tevékenységet.
 2. Amikor erőforrást rendel egy tevékenységhez, az erőforrásnaptár szabályozza a tevékenység ütemezését.
 3. Amikor tevékenységnaptárt ad a tevékenységhez, és a Tevékenység adatai párbeszédpanelen található naptárbeállításban bejelöli az Ütemezés az erőforrásnaptárak figyelembevétele nélkül jelölőnégyzetet, a tevékenységnaptár szabályozza az ütemezést, és figyelmen kívül hagyja a tevékenységhez rendelt erőforrások ütemezését.

A naptárakkal folytatott munkához kattintson a Projekt fülre, majd a Munkaidő módosítása menügombra.

Naptár típusa Leírás
Alapnaptárak   

Ezekre épülnek az egyéb típusú naptárak. Kiválaszthat alapnaptárt a projekt naptárának, valamint alapnaptárt alkalmazhat tevékenységnaptárként vagy egy erőforrásnaptár alapértelmezett munkaidejének meghatározására. Saját alapnaptárát az alkalmazás bármelyik alapnaptárának felhasználásával testre szabhatja.

A Projectben három alapnaptár létezik:

Szabványos naptár:    A Szabványos naptár a projektek alapértelmezett naptára, mely egyben az erőforrásnaptárak alapja is. Ez a naptár hagyományos, hétfőtől péntekig, 8 órától 17 óráig tartó munkaütemezést tartalmaz, egy óra szünettel.

24 óra naptár:    A „24 óra” naptárral olyan ütemezés adható meg, amely egyáltalán nem tartalmaz szabad időt. Olyankor használható, amikor az erőforrásokat és a tevékenységeket váltott műszakban egész napra kell ütemezni, vagy amikor felszerelés típusú erőforrások folyamatosan dolgoznak egy tevékenységen.

Éjszakai műszak naptárak:    Az Éjszakai műszak naptár hétfő estétől szombat reggelig, 23 órától reggel 8 óráig tartó éjszakai munkaütemezést tartalmaz, egyórás szünettel.

Projektnaptárak    Ezek a naptárak állítják be a projekt egészére vonatkozóan a normál munkaidőt és szabadidőt. Ha a projekt nem használja az erőforrás- vagy tevékenységnaptárakat, a tevékenységek ütemezése alapértelmezés szerint a projektnaptárban szereplő munkaidő alapján történik.
Erőforrásnaptárak   

Ezek a naptárak általában a Projekt naptárának az erőforrás létrehozásakor érvényes állapotán alapulnak. A munkaidőt vagy a szabadidőt megváltoztathatja konkrét erőforrásokra vagy erőforrások egy csoportjára vonatkozóan, így biztosíthatja, hogy az erőforrások csak akkor legyenek ütemezve, amikor munkára elérhetők. Ha egy erőforrás naptárán módosította a munkaidőt vagy a szabadidőt, és az erőforrást tevékenységhez rendeli hozzá, a tevékenység az erőforrásnaptárban található munkaidőn belülre lesz ütemezve. Ez hatással lehet a tevékenység befejezési dátumára is.

Az erőforrások örökölhetik az alapnaptárból a szabadidő beállítását, vagy ezt az időt felülbírálhatják az erőforrásnaptár szabadidő-beállításai.

Tevékenységnaptárak   

Ezekkel a naptárakkal meghatározhatók a projektnaptárban található munkaidőn kívüli munkavégzési idők a tevékenységekhez. A tevékenységnaptárak a többi naptárhoz hasonlóan hozhatók létre. Amikor egy tevékenységhez tevékenységnaptár van hozzárendelve, és a tevékenységhez társított erőforráshoz tartozó erőforrásnaptárban eltérő munkaidő szerepel, a tevékenység a két naptár munkaidejének egymással átfedésben lévő részére lesz ütemezve. Azonban a tevékenységnél megadhat egy olyan beállítást, amely figyelmen kívül hagyja az erőforrásnaptárakat, és a tevékenységet az erőforrás szabadidejét is beleszámítva ütemezi.

Ha egy tevékenységre vonatkozóan nincs megadva tevékenységnaptár, a projektnaptár használatával történik a tevékenység ütemezése.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan befolyásolják az erőforrás-hozzárendelések az ütemtervet?

Ha a projektben szereplő tevékenységekhez nem rendel hozzá erőforrásokat, a Project az ütemtervet az időtartamok, a tevékenységfüggőségek, a kényszerek, valamint a projekt- és tevékenységnaptárak használatával számítja ki. Ha mégis hozzárendel erőforrásokat, a tevékenységek ütemezése az erőforrások naptárait és a hozzárendelt mennyiségeket (hozzárendelt mennyiség: Egy munkavégző erőforrás idejének, illetve egységeinek egy adott tevékenységhez lefoglalt százaléka.) is felhasználja a pontosabb ütemezés érdekében.

 Megjegyzés:    A kézzel ütemezett tevékenységeket az erőforrásnaptárak nem befolyásolják. Amikor egy erőforrás kézi ütemezésű tevékenységhez van hozzárendelve, a tevékenység ütemezése nem változik meg.

A hozzárendelés egy adott tevékenység társítása egy adott erőforráshoz, aki felel a tevékenység elvégzéséért. Egy tevékenységhez egynél több erőforrás is hozzárendelhető. A tevékenységekhez munka típusú erőforrások (munka típusú erőforrás: Emberek és gépek, amelyek munkát végeznek a tevékenységek végrehajtásakor. A munka típusú erőforrásoknak a tevékenységek végrehajtása idejükbe [órákba vagy napokba] kerül.), anyag típusú erőforrások (anyagerőforrás: Egy projekt tevékenységeinek teljesítéséhez felhasznált eszközök vagy más elemek.) és költség típusú erőforrások (költségerőforrás: Olyan erőforrás, amely nem függ egy adott tevékenységgel eltöltött munka mennyiségétől vagy a tevékenység időtartamától például a légi szállítás díja vagy a szállásdíj.) rendelhetők hozzá. A munka típusú erőforrásokkal szemben az anyag és a költség típusú erőforrások tevékenységhez rendelése nem befolyásolja a tevékenység ütemezését.

A projekt például egy Specifikációk kidolgozása nevű tevékenységet tartalmaz. Egy mérnöki erőforrással rendelkezik, Zsolttal. Ha Zsoltot hozzárendeli a Specifikációk kidolgozása tevékenységhez, a tevékenység ütemezése Zsolt erőforrásnaptárától és a hozzárendelt mennyiségektől függ a tevékenységre vonatkozó olyan egyéb információk mellett, mint az időtartam, a tevékenység függőségei, kényszerei és naptárai.

A tevékenység adatai szerinti ütemezésen túl, miután a projektben szereplő tevékenységekhez erőforrásokat rendelt hozzá, a Project további erőforrás- és hozzárendelés-információk használatával számítja ki az ütemterv adatait. Ilyen információk többek között az alábbiak:

Erőforrás attribútuma vagy beállítása Magyarázat

Munka

A munka (munka: Tevékenységek esetén az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges teljes munkamennyiség. Hozzárendelések esetén az erőforráshoz rendelt munkamennyiség. Erőforrások esetén az adott erőforrás által az összes tevékenységen végzett munkamennyiség. A munka nem azonos a tevékenység időtartamával.) vagy túlóra (túlóra: A hozzárendelt tevékenységre fordított azon munkamennyiség, melynek ütemezése meghaladja a hozzárendelt erőforrás normál munkaórát, díjazása pedig túlóradíjban történik. A Túlóra mező a hozzárendelésen végzett azon munkamennyiséget jelzi, ami túlóraként van megadva.) mennyisége, amelynek elvégzéséhez az erőforrás hozzá van rendelve, valamint ennek a mennyiségnek az időbeli eloszlása. A munka időbeli eloszlását a munkaeloszlások (eloszlás: Egy hozzárendeléshez ütemezett munka időbeli eloszlásának kontúrja. Az eloszlás használatával szabályozhatja, hogy a Project hogyan ütemezi egy erőforrás munkáját. Az eloszlási ábra néhány jellegzetes kontúrja: egyenes, korán terhelt, későn terhelt, harang, laposan ívelő.) is befolyásolhatják.

Hozzárendelt mennyiségek

Az erőforráshoz hozzárendelt mennyiségek, azaz részmunkaidős, teljes munkaidős vagy többszörös hozzárendelés a tevékenységhez.

Tevékenységtípus

A tevékenységtípus (tevékenységtípus: A tevékenység osztályozása, amely azon alapul, hogy a tevékenység mely aspektusa rögzített és melyek változtathatók meg. Három tevékenységtípus létezik: Rögzített erőforrás-mennyiség, Rögzített munkamennyiség és Rögzített időtartam. A Project program alapértelmezett tevékenységtípusa a Rögzített erőforrás-mennyiség típus.), amely meghatározza, hogy az ütemterv hogyan változik a meglévő tevékenység módosítása esetén. A három tevékenységtípus: rögzített erőforrás-mennyiségű (rögzített egységű tevékenység: Olyan tevékenység, amelyben a hozzá rendelt egységek [vagyis erőforrások] mennyisége fix érték, és amelynek a munkamennyiségén vagy időtartamán történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység egységeire. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.), rögzített időtartamú (rögzített időtartamú tevékenység: Olyan tevékenység, melynek időtartama rögzített érték, és amelynek munkamennyiségén vagy hozzárendelt egységein [azaz erőforrásain] történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység időtartamára. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.) és rögzített munkamennyiségű (rögzített munkamennyiségű tevékenység: Olyan tevékenység, melynek munkamennyisége rögzített érték, és amelynek időtartamán vagy hozzárendelt egységein [azaz erőforrásain] történt módosulások nincsenek hatással a tevékenység munkamennyiségére. Kiszámítása a következő módon történik: Időtartam x egységek = munka.).

Munkamennyiség-alapú

Megadja, hogy a tevékenység munkamennyiség-alapú (munkamennyiség alapú ütemezés: A Projectben alapértelmezettként használt ütemezési mód; az egyes tevékenységek időtartama a hozzájuk adott vagy tőlük elvett erőforrások szerint növekszik vagy csökken, miközben a tevékenység teljesítéséhez szükséges munkamennyiség változatlan marad.) vagy sem. Ha egy tevékenység munkamennyiség-alapú, a munka a tevékenységre vonatkozóan változatlan marad, amikor erőforrásokat adnak hozzá vagy távolítanak el a hozzárendelésből, és a munkamennyiség újra felosztódik az erőforrások között. A rögzített erőforrás-mennyiségű tevékenységeknél például több erőforrás hozzárendelése esetén az egyik eredmény, hogy rövidebb időtartam szükséges a tevékenység elvégzéséhez. A cikk korábbi része részletesebb tudnivalókat tartalmaz a munkamennyiség-alapú beállításról.

Naptárak

Erőforrásnaptárak. A Project a hozzárendelt erőforrásokat a hozzájuk tartozó erőforrásnaptárakban megadott munkaidő és szabadidő alapján ütemezi.

Munkaeloszlások

A munkaeloszlások használatával finomhangolható, hogy az erőforrások mikor dolgoznak a tevékenységeken, például egy felpörgetési fázis során.
A Tevékenység kihasználtsága nézetben kattintson a jobb gombbal a tevékenységhez rendelt erőforrás nevére, majd válassza ki az egyik előre definiált munkarendet a Munkaeloszlás listában. A munkarend kiválasztása után kézzel korrigálhatja az órákat a kihasználtsági nézet időfázisos részében.

Erőforrások tevékenységhez rendeléséhez kattintson az Erőforrás fülre, majd az Erőforrások hozzárendelése gombra.

Technikai jellegű tudnivalók a Projectben végzett ütemezések működéséről

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
Project Professional 2013, Project Standard 2013