SmartArt-ábra animálása

Tartalom


Az animáció áttekintése

Ha ki szeretnénk emelni a mondanivalónk egy részét vagy ha az információkat szakaszosan szeretnénk megjeleníteni, akkor alkalmazzunk animációkat a SmartArt-ábrán, illetve annak egyes alakzatain. Beúsztathatunk például egy alakzatot a képernyő egyik oldalán, majd kivezethetjük a másikon.

Annak eldöntésére, hogy a SmartArt-ábrán melyik animáció mutatna a legjobban, tekintsük meg az információkat a SmartArt-ábra Szövegablakában, mivel a legtöbb animáció a Szövegablak tetején kezdődik és az alján ér véget. Az animációt akár fordított sorrendben is lejátszhatjuk. Ha a Szövegablak nem látható, jelenítsük meg.

A rendelkezésre álló animációk a SmartArt-ábra számára választott elrendezéstől is függnek, de egy időben vagy csak egy alakzatot animálhatunk vagy az összest egyszerre.

A SmartArt-ábra animálásának legjobb módja az Animálás listán szereplő lehetőségek használata. Ezeket szükség esetén testre is szabhatjuk az Egyéni animációmunkaablakban (munkaablak: Az Office-programok ablaka, amely gyakori parancsokat tartalmaz. Elhelyezkedése és kis mérete megkönnyíti a parancsok használatát a fájlokkal való munka közben.).

Az animált elemek egy nyomtatásra nem kerülő számjeggyel vannak megjelölve, mely az Egyéni animáció lista (egyéni animációlista: Egy adott dia animációs részeinek listája. Az elemek a hozzáadás sorrendjében vannak felsorolva, és olyan ikonokat tartalmaznak, amelyek jelölik a többi animációs eseményhez viszonyított időzítést.) számozásának felel meg. Ezek a jelek a SmartArt-ábra szélén jelenek meg és csak az Egyéni animáció munkaablakban, normál nézetben láthatók.

 Megjegyzés:   Óvatosan alkalmazzuk az animációkat, különben az könnyen elfedheti az üzenetet és összezavarhatja a hallgatóságot.

Animációk SmartArt-ábrákon

A SmartArt-ábrákon alkalmazható animációk az egyéb alakzatok, WordArt-objektumok és szövegek animációitól a következőkben különböznek:

 • Az alakzatok közti összekötő vonalak mindig a második alakzathoz tartoznak, így egyedileg nem is animálhatók.
 • Ha a SmartArt-ábra több alakzatán is animációt alkalmazunk, akkor ezek az alakzatok megjelenésének a sorrendjében játszódnak le. Ugyanez a fordított sorrendű lejátszásra is igaz. Ha például hat alakzatot helyeztünk el és mindegyik A-tól F-ig egy betű tartalmaz, akkor az animáció sorrendje is A-tól F-ig lesz, illetve fordított sorrend esetén F-től A-ig. Nem tudjuk az animációkat ettől eltérő sorrendben lejátszatni, például A-B-C-F-E-D sorrendben. Létre tudjuk hozni azonban ezt a hatást is - ha például az első dián az A-tól C-ig, majd a másodikon az F-től D-ig tartó alakzatokat animáljuk.
 • Ha a Microsoft Office PowerPoint 2007 előtti verziókkal létrehozott diagramokat alakítunk át SmartArt-ábrákká, akkor egyes animációs beállítások elvesznek, mások pedig módosulhatnak.

Ha eltérő elrendezésre váltunk át, minden, az alakzathoz hozzáadott animáció átkerül az új elrendezésbe.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Animáció hozzáadása

 1. Kattintsunk az animálni kívánt SmartArt-ábrára.
 2. Az Animációk lap Animációk csoportjában válasszuk ki a kívánt animációt az Animálás listáról.

Animációk lap képe

A SmartArt-ábra animálásakor - az elrendezés függvényében - az alábbi lehetőségek közül választhatunk.

Animáció Leírás
Egy objektumként Az animáció úgy kerül alkalmazásra, mintha a SmartArt-ábra egy nagy alakzat vagy objektum (objektum: Táblázat, diagram, rajz, egyenlet vagy egyéb információ. Egy adott alkalmazásban létrehozott, majd más alkalmazáshoz csatolt és abba beágyazott objektumok (például ilyenek lehetnek a táblázatok) az OLE-objektumok.) lenne.
Egyszerre A SmartArt-ábra minden alakzata egyszerre fog animálódni. A különbség közte és az Egy objektumként lehetőség között leginkább akkor szembeötlő, ha az alakzat forog vagy növekszik. Az Egyszerre választása esetén minden alakzat egyedileg nő vagy forog. Az Egy objektumként esetén pedig a SmartArt-ábra egésze együtt változik.
Egyenként Minden alakzat egyedien animálódik, egyik a másik után.
Áganként egyesével Az egy ághoz tartozó alakzatok egyszerre animálódnak. Ez az animáció jól használható szervezeti diagramok vagy hierarchikus elrendezés esetén, és hasonlít az Egyenként lehetőségre.
Szintenként egyszerre

Az egy szinten található alakzatok egyszerre animálódnak. Ha például az elrendezés három, első szintű szöveget és három, második szintű szöveget tartalmazó alakzattal rendelkezik, akkor először a három első szintű alakzat animálódik egyszerre, majd ezt követően a három második szintű is, egyszerre.

Első és második szintű szövegeket tartalmazó Szövegablak

Szintenként egyesével A SmartArt-ábra alakzatai szintenként, a szinten belül egyedileg animálódnak. Ha például az elrendezés négy, első szintű szöveget és három, második szintű szöveget tartalmazó alakzattal rendelkezik, akkor először a három első szintű alakzat animálódik egyenként, majd ezt követően a három második szintű, szintén egyenként.

 Megjegyzések 

 • Az Egyszerre alkalmazása esetén egyes alakzaton eltérően viselkednek, mintha az Egy objektumként lehetőséget alkalmaztuk volna rájuk. Ha például az Egyszerre lehetőséget a Beúszás animációra alkalmazzuk, akkor a távolabbra helyezendő alakzatok nagyobb sebességgel úsznak be, hogy az összes alakzat egyszerre tudjon beérkezni. Ha az Egy objektumként lehetőséget választjuk, akkor a SmartArt-ábra minden része azonos módon viselkedik (a Beúszás példa esetében azonos sebességet vesznek fel).
 • Ha egy SmartArt-ábrán egy nem Egy objektumként típusú animációt alkalmazunk, akkor ugyanarra a SmartArt-ábrán a továbbiakban nem alkalmazhatunk Egy objektumként típusú animációt. Ha több animációt alkalmazunk egy SmartArt-ábrán, akkor vagy az összes animációnak Egy objektumként típusúnak kell lennie, vagy pedig egyik sem lehet Egy objektumként típusú.
 • Ha egy SmartArt-ábrán animációt alkalmazunk (kivéve az Egy objektumként lehetőséget), akkor a SmartArt-ábrán a háttér mindig meg fog jelenni. A hátteret nem animálhatjuk, ám ha nem alkalmazunk rajta kitöltést és nem helyezünk rá vonalakat, akkor nem is jelenik meg.
 • Ha animációt (például Beúszás) alkalmazunk a SmartArt-ábrán, majd egy adott alakzat animációját töröljük, attól ez az alakzat látható lesz a dián.
 • Ha animációt tartalmazó SmartArt-ábrát másolunk egy másik diára, akkor az animáció is átmásolódik.
 • Az alakzatokhoz kiegészítő animációs effektusok érhetők el, mint például a Színes írógép megjelenés hatás vagy a Tükrözés eltűnési hatás. A SmartArt-ábrákhoz nem elérhető elemek halványabb színben jelennek meg.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Az animáció lejátszási sorrendjének megfordítása

 1. Kattintsunk arra a SmartArt-ábrára, amelyen az animáció lejátszási sorrendjét meg szeretnénk fordítani.
 2. Az Animációk lap Animációk csoportjában kattintsunk az Egyéni animáció lehetőségre.

Animációk csoport képe

 1. Kattintsunk jobb gombbal az animációra az Egyéni animáció listában (egyéni animációlista: Egy adott dia animációs részeinek listája. Az elemek a hozzáadás sorrendjében vannak felsorolva, és olyan ikonokat tartalmaznak, amelyek jelölik a többi animációs eseményhez viszonyított időzítést.), majd kattintsunk a helyi menü Effektus beállításai parancsára.
 2. Kattintsunk a SmartArt-animáció lapra, majd jelöljük be a Fordított sorrend jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Animáció eltávolítása

 1. Kattintsunk arra a SmartArt-ábrára, amelyről az animációt el szeretnénk távolítani.
 2. Az Animációk lap Animációk csoportjának Animálás listájában kattintsunk a Nincs animáció lehetőségre.

Animációk csoport képe

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
PowerPoint 2007