Listajeles felsorolás vagy számozott lista színének és stílusának módosítása

Meg szeretné változtatni a PowerPoint 2013 bemutatóban található listajelek vagy számok színét, stílusát vagy méretét? Vagy módosítaná a kezdő számot? Jó helyen jár.

  1. Egy listajel vagy szám módosításához helyezze a kurzort a módosítani kívánt sor elejére. Több listajel vagy szám módosításához úgy jelölje ki a szöveget, hogy a kijelölés az összes módosítani kívánt listajelet vagy számot tartalmazza.
  2. A Kezdőlap lapon kattintson a Felsorolás vagy a Számozás gombon található nyílra, majd kattintson a Felsorolás és számozás elemre.

A Felsorolás és a Számozás gomb

  1. A Felsorolás és számozás párbeszédpanelen Listajeles vagy Számozott lapján (attól függően, hogy milyen listán dolgozik) kiválaszthatja az alkalmazni kívánt stílusmódosításokat, például:
  • A listajel vagy szám stílusát.
  • A színét.
  • A méretét. (Ha módosítani szeretné a listajelnek vagy a számnak a szöveghez viszonyított méretét, adja meg a százalékos arányt a Méret mezőben.)
  • A kezdő sorszámot (a Számozott lapon, a Kezdő sorszám mezőben adja meg a kívánt számot).
  • A képet (ha egy képet szeretne listajelként használni, kattintson a Listajeles lap Kép elemére, majd görgetéssel keresse meg a használni kívánt ikonképet).
  • Szimbólumokat (ha a szimbólumlista valamely karakterét fel szeretné venni a Listajeles vagy a Számozott lapra, a Listajeles lapon kattintson a Testreszabás gombra, jelöljön ki egy szimbólumot, majd kattintson az OK gombra. A stíluslistákon található szimbólum alkalmazható a diákon).
  • SmartArt-ábrákat (meglévő listajeles felsorolás vagy számozott lista SmartArt-ábrává történő konvertálásához kattintson a Kezdőlap lap Konvertálás SmartArt-ábrává elemére.

 Megjegyzés:    A PowerPoint nem támogatja a többszintű listákat.

A listajeles felsorolásokkal vagy számozott listákkal kapcsolatos részletesebb információkért kattintson az ennek a lapnak a Lásd még: című szakaszában található hivatkozásokra, és tekintse meg az alábbi cikkeket:

 
 
Hatókör:
PowerPoint 2013