Az Outlook használata a Google Gmail szolgáltatással

Érintett program
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

A Google Gmail-beli e-mail-fiókját az Outlook programmal is használhatja e-mail-üzenetek küldésére és fogadására. A Gmail rendszer az SSL (Secure Sockets Layer (SSL): Szabványos módszer, amely oly módon növeli az interneten a biztonságot, hogy bonyolulttá teszi a fontos információk, például a hitelkártyaszámok kiszivárogtatását azok interneten keresztüli küldésekor.) szabvány szerinti titkosított kapcsolatot igényel az elektronikus levelek küldéséhez és fogadásához. A Gmail a POP3 (POP3: Széles körben használt protokoll az internetes e-mail kiszolgálókon található üzenetek letöltéséhez.) protokollhoz a 995-ös, az SMTP (SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Széles körben használt protokoll az e-mail üzenetek interneten történő továbbításához.) protokollhoz pedig a 465-ös portot használja. Ezek eltérnek az Outlook-beli POP3-fiókok alapbeállításaitól, ezért a fiók beállításait az Outlook programban módosítani kell.

A kimenő e-mail-kiszolgáló (e-mail kiszolgáló: E-mail üzeneteket tároló számítógép.) hasonlít a legtöbb internetszolgáltató (internetszolgáltató: Internet-hozzáférést (e-mailezést, csevegést, webhasználatot) biztosító cég. A nemzetközi szolgáltatók világszerte elérhetők, míg a kisebb helyi szolgáltatók csak egy adott régióban szolgáltatnak.) kiszolgálójához. A Gmail rendszerben azonban az SMTP-kiszolgáló is igényel hitelesítést. Ez a követelmény azt jelenti, hogy az elektronikus levelek küldése előtt nevet és jelszót kell megadni a kiszolgálónak. A név és a jelszó ugyanaz, mint amit a Gmail-képernyőn is megad. Az Outlook programban mentheti a nevet és a jelszót, így azokat csak egyszer kell megadni.

A következő lépésekkel az Outlook programban minden szükséges beállítást meg lehet adni a Gmail-fiók használatához, levelek küldéséhez és fogadásához.

 Megjegyzés:   Ha megváltoztatja Gmail-jelszavát, az Outlook programban is frissíteni kell a Gmail-fiók beállításait.

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

MegjelenítésGmail-fiók hozzáadása

A Gmail-fiókot csak akkor tudja hozzáadni az Outlook programhoz, ha a Gmail-rendszerben előbb engedélyezi a POP3 használatát.

 1. Jelentkezzen be Gmail-fiókjába.
 2. A Gmail-oldalon (bármelyiken) kattintson a Settings (Beállítások) hivatkozásra.
 3. A Mail Settings (Levelezési beállítások) lapon kattintson a Forwarding and POP (Továbbítás és POP) elemre.

MegjelenítésNem látható a Forwarding and POP elem.

A Gmail fokozatosan kapcsolja be a POP3-támogatást a felhasználók számára. Ha a Forwarding and POP elem nem jelenik meg, az Ön Gmail-fiókjában nem lehet beállítani a POP3 használatát.

 1. A POP Download (POP-letöltés) szakaszban válassza az Enable POP for all mail (A POP engedélyezése minden üzenethez) vagy az Enable POP only for mail that arrives from now on (A POP engedélyezése az ezután érkező üzenetek számára) beállítást.
 2. Kattintson a Save Settings (Beállítások mentése) elemre.
 3. Az Outlook programban kattintson az Eszközök menü E-mail fiókok parancsára.
 4. Kattintson az Új e-mail fiók hozzáadása választógombra, majd a Tovább gombra.
 5. Kattintson a POP3 választógombra, majd a Tovább gombra.
 6. A Felhasználói adatok csoportban állítsa be a következőket:
  1. A Név mezőbe írja be teljes nevét, abban a formában, ahogyan szeretné, ha mások látnák.
  2. Az E-mail cím mezőbe írja be e-mail címét, a végén a @gmail.com utótaggal.
 7. A Kiszolgálóadatok csoportban állítsa be a következőket:
 1. A Bejövő levelek kiszolgálója (POP3) szövegmezőbe írja be a pop.gmail.com címet.
 2. A Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) szövegmezőbe írja be az smtp.gmail.com címet.
 1. A Bejelentkezési adatok csoportban állítsa be a következőket:
 1. A Felhasználónév mezőbe írja be teljes e-mail címét a @gmail.com utótaggal együtt.
 2. A Password mezőbe írja be a jelszót.
 3. Jelölje be a Jelszó tárolása jelölőnégyzetet.

 Megjegyzés:   Ha szeretné, hogy az Outlook megjegyezze a jelszót, írja be a Jelszó mezőbe, majd jelölje be a Jelszó tárolása jelölőnégyzetet. Ha az Outlook megjegyzi a jelszót, azt a fiók használatakor nem kell újra és újra beírni, azonban ez azt is jelenti, hogy a fiókot mindenki használhatja, aki hozzáfér a számítógéphez. Használjon nehezen feltörhető, biztonságos jelszót, melyben kis- és nagybetű, szám és szimbólum egyaránt szerepel. Biztonságos jelszónak számít például a következő: Y6dh!et5. Ezzel szemben az ablak27 jelszó nem megfelelő biztonságú. A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúságúnak kell lenniük, de a legalább 14 karakterből álló kifejezések az igazán biztonságosak. További tudnivalók: Személyes adatok védelme erős jelszavakkal (angol nyelven).Fontos, hogy ne felejtse el jelszavát. Ha ugyanis elfelejti, a Microsoft nem segíthet a jelszóval védett tartalomhoz való hozzáférésben. A leírt jelszavakat tárolja biztonságos helyen, a védett adatoktól elkülönítve.

 1. Kattintson a További beállítások gombra.
 2. Az Általános lapon, a Levelezési fiók csoportban írja be a Gmail nevet.
 3. Kattintson a Kimenő levelek kiszolgálója fülre, majd jelölje be A kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel jelölőnégyzetet.
 4. Kattintson A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata elemre.
 5. Kattintson a Speciális fülre, majd a Kiszolgáló portszámai csoportban, mind a Beérkező levelek kiszolgálója (POP3), mind a Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) mezőben jelölje be a A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel jelölőnégyzetet.
 6. Változtassa meg a Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP) portszámát a 465 értékre.

A Bejövő levelek kiszolgálója (POP3) portszámának automatikusan a 995 értékre kell állnia, amikor bejelöli a A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel jelölőnégyzetet.

 1. Kattintson az OK gombra.
 2. A Fiók beállításainak tesztelése gombra kattintva ellenőrizze a fiók működésének helyességét. Ha hiányos vagy helytelen adatokat adott meg, például nem megfelelő jelszót, a program jelzi, hogy meg kell adni vagy javítani kell azokat. Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e az internethez.
 3. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.

 Megjegyzések 

 • Ne jelölje be a Bejelentkezés biztonságos jelszóhitelesítés (SPA) használatával jelölőnégyzetet.
 • Ha a Gmail nem adja meg másképp, minden kiszolgáló- és címbejegyzést kisbetűvel kell írni.

MegjelenítésA Gmail-fiók eltávolítása

 1. Kattintson az Eszközök menü E-mail fiókok parancsára.
 2. Jelölje be a Létező e-mail fiók megjelenítése vagy módosítása választógombot, és kattintson a Tovább gombra.
 3. Kattintson az eltávolítani kívánt Gmail-fiók nevére, majd az Eltávolítás gombra.
 4. Kattintson a Befejezés gombra.

 Megjegyzés:   Az Outlook névjegyalbum exportálható pontosvesszővel tagolt adatokat tartalmazó (.csv) fájlként, amelyből ezután importálhatók a névjegyek (névjegy: A szervezeten belüli vagy azon kívüli személy adatai; számos adatot tárolhat, például a személy e-mail címét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, valamint weblapjának URL-címét.) a Gmail-fiókba. Az Outlook-névjegyek exportálásáról és importálásáról a jelen cikk Lásd még szakaszában talál további információra mutató hivatkozásokat.

 
 
Hatókör:
Outlook 2003