Több felhasználó hozzáadása CSV-fájllal

Egy CSV-fájllal (vesszővel tagolt fájllal) egyszerre több felhasználói fiókot is létrehozhat az Office 365 rendszerben.

 1. Válassza a Rendszergazda > Office 365 > Felhasználók és csoportok lehetőséget.
 2. Kattintson a Tömeges hozzáadás Tömeges hozzáadás lehetőségre.

A varázsló végigvezeti a felhasználók csoportos hozzáadásán. Minden felhasználóhoz vegyen fel (legalább) egy teljes e-mail címet (például peter@contoso.com) és egy megjelenítendő nevet (például Budai Péter) a CSV-fájlban. Az összes oszlopfejlécet meg kell adni. A felhasználók hozzáadásához el kell végeznie a varázsló összes lépését.

További információ


Nem biztos abban, hogy mi a CSV-fájl?

A CSV-fájlokkal nagy mennyiségű adat vihető át egyszerűen a programok között. A CSV-fájlok adatbázisszerű adatokat speciális formátumban tároló egyszerű szöveges fájlok. A formátum első sorában oszlopfejlécek találhatók, amelyeket adatsorok követnek. Minden sornak egy bejegyzést kell tartalmaznia, és az egyes mezőket vesszővel kell elválasztani egymástól.

A CSV formátum megismeréséhez üres sablon vagy minta CSV-fájl használható:

 • Töltse le a fájlt:    Kattintson a Rendszergazda hivatkozásra, majd a Felhasználók és csoportok elemre, és válassza a Tömeges hozzáadás Tömeges hozzáadás parancsot. A Felhasználók tömeges hozzáadása varázsló első lapján kattintson a letöltési hivatkozásra.
 • Szerkessze a fájlt:    A fájl egyszerű szövegszerkesztőben, például a Jegyzettömbben szerkeszthető.
 • Ismerkedjen meg a formátumával:    A sablon tartalmazza a fejléceket a (felhasználói adatokra vonatkozó oszlopcímkéket), amelyek a minta CSV-fájl első sorát alkotják. Az egyes bejegyzéseket (felhasználókat) a fejléc alatt külön sorban adhatja meg. A mintafájl egy megfelelően formázott CSV-fájl példája, amelyben a példaadatokat a felhasználói információkra cserélheti le. Fontos, hogy ne adja hozzá, ne módosítsa és ne törölje az oszlopfejlécek egyikét sem, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az Office 365 nem tud felhasználókat létrehozni a fájlban lévő információkból.
 • Válassza el az értékeket vesszővel:    Minden mező közé vesszőt kell tenni (a felhasználó vezeték- és utóneve stb.).
 • Mentse a fájlt új néven:    Mentse új néven mindegyik létrehozott CSV-fájlt. Ügyeljen rá, hogy a .csv fájlkiterjesztést használja.

Ötletek a CSV-formázáshoz

 • Mi a teendő, ha nem áll rendelkezésemre az egyes felhasználókhoz szükséges összes információ?    A felhasználónév és a megjelenítendő név kötelező, ezek nélkül nem adható hozzá új felhasználó. Ha a többi adat némelyike, például a faxszám nem áll rendelkezésére, egy szóközzel és egy vesszővel jelezheti, hogy a mezőnek üresnek kell maradnia.
 • Milyen kicsi vagy nagy lehet a CSV-fájl?    A CSV-fájlnak legalább két sorból kell állnia. Az egyik az oszlopfejléc (a felhasználói adatokra vonatkozó oszlopcímkék), a másik a felhasználó adatait tartalmazza. A fájlban legfeljebb 251 sor lehet. Ha 250-nél több felhasználót kell importálnia, létrehozhat több CSV-fájlt is.
 • Milyen nyelvek használhatók?    A CSV-fájl létrehozásakor bármilyen nyelven és karakterekkel megadhatja a felhasználói adatok oszlopcímkéit, de fontos a címkék mintabeli sorrendjének a megtartása. Ezt követően bármilyen nyelven és bármilyen karakterekkel megadhatja a mezőértékeket, a fájlt pedig Unicode és UTF-8 formátumban is mentheti.
 • Különböző országokban vagy régiókban lévő felhasználókat ad hozzá?    Ha így van, használjon külön CSV-fájlt az egyes területekhez, majd mindegyik CSV-fájlon végezze el a tömeges importálási varázsló lépéseit, hogy a használt fájlban szereplő összes felhasználóhoz egy helyet adjon meg.
 • Korlátozott a használható karakterek száma?    Az alábbi táblázatban láthatók a felhasználói adatok oszlopcímkéi és karaktereik maximális száma a minta CSV-fájlban.
Felhasználói adatok oszlopcímkéje  Maximális karakterszám
Felhasználónév (szükséges)  A felhasználónév maximálisan megengedett teljes hossza 79 karakter (az @ szimbólummal együtt), a következő formátumban: név@tartomány.<kiterjesztés>. A felhasználó aliasa nem lehet hosszabb 30 karakternél, és a tartománynév sem lehet hosszabb 48 karakternél.
Vezetéknév 64
Utónév 64
Megjelenítendő név (szükséges) 256
Beosztás 64
Részleg 64
Iroda száma 128
Irodai telefon 64
Mobiltelefon 64
Fax 64
Cím 1023
Város 128
Megye 128
Irányítószám 40
Ország vagy régió 128

Hibaelhárítási problémák

 • Gondosan ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fájl formázása.    Vizsgálja meg, hogy az oszlopfejlécek megegyeznek-e a mintafájlban lévő fejlécekkel. Ügyeljen arra, hogy betartsa a karakterszámra vonatkozó szabályokat, és hogy minden mező vesszővel legyen elválasztva.
 • Használjon egyszerű szövegszerkesztőt a CSV-fájlok létrehozásakor vagy szerkesztésekor.    Az egyszerű szövegszerkesztők, például a Jegyzettömb esetén kisebb a valószínűsége, hogy véletlenül furcsa karakter vagy más rossz formázás kerüljön a fájlba.
 • Ha nem látja azonnal az új felhasználókat, várjon pár pillanatig.    Eltarthat egy kis ideig, amíg a módosítások az Office 365 összes szolgáltatásában érvénybe lépnek.
 
 
Hatókör:
Office 365 Enterprise rendszergazdája, Office 365 Midsize Business Felügyeleti központ