Sok elemet tartalmazó listák és dokumentumtárak kezelése

A listák és tárak – mérettől függetlenül – számos módon is alapvetően fontosak a SharePoint 2010 használata során, ha azonban egy listában vagy egy tárban sok elem van, szükségessé válik az adatokhoz történő hozzáférés alapos megtervezése, megszervezése és számon tartása. Az alapvető lista- és társzolgáltatások megtervezésével és használatával biztosítható, hogy a felhasználók anélkül találják meg gyorsan az információkat, hogy csökkentenék a webhely többi részének teljesítményét.

 Megjegyzés:   A SharePoint-webhelyek teljesítményét – különösen azokét, amelyek nagy elemszámú listákat és tárakat tartalmaznak – a tervezés és létrehozás során hozott döntések közvetlenül befolyásolják. A SharePoint alkalmazás teljesítményével és a kapacitástervezéssel kapcsolatban a Microsoft TechNet webhelyen találhat további információt.

Tartalom


Sok elemet tartalmazó listák és tárak – Áttekintés

A SharePoint 2010 támogatja a nagyon nagy méretű listák és tárak használatát. A sok elemet tartalmazó listák és tárak jellemzőinek és korlátainak az összefoglalása az alábbi táblázatban látható.

Jellemző Maximum
Egy lista vagy tár elemeinek száma 50 millió
Egy egyedi fájlelem vagy elemmelléklet mérete 2 gigabájt

Ahogy látható, a listákban és a tárakban sok adat és fájl tárolható, ha azonban egy lekérdezés vagy adatbázis-művelet túllépi a szabályozásban vagy korlátban megadott értéket, akkor a rendszer letilthatja, ugyanis ilyen sok elem beolvasása akadályozhatja a webhely többi felhasználójának a munkáját. Szerencsére a kívánt eredmény egyszerű stratégiák és alapvető szolgáltatások használatával is elérhető a szabályozásban vagy korlátban megadott érték átlépése nélkül. A korlátot valamennyi felhasználó megkerülheti egy erre szolgáló időkeret alatt, valamint programkód segítségével – a megfelelő engedély birtokában – a korlát meg is emelhető.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Miért mágikus szám az 5000?

Az adatbázisok versengésének csökkentése érdekében az SQL Server gyakran a sorszintű zárolás stratégiájával éri el, hogy a pontos frissítések ne akadályozzák a másik sorokkal dolgozó felhasználók munkáját. Ha azonban egy írási vagy olvasási adatbázis-művelet (például egy lekérdezés) miatt egyszerre 5000-nél több sort kellene zárolni, az SQL Server számára hatékonyabb, ha az adatbázis-művelet végéig az egész táblára kiterjeszti a zárolást. Érdemes tudni, hogy az aktuális szám nem mindig 5000; az adatbázis méretétől, használatának mértékétől és a webhely beállításaitól függően változhat. A zárolás ilyen kiterjesztése esetén a többi felhasználó nem fér a táblához, és ha túl gyakran kerül erre sor, akkor a rendszerteljesítmény csökkenését az összes felhasználó érzékeli. Emiatt a küszöbök és a korlátok alapvető szerepet játszanak az erőforrás-igényes adatbázis-műveletek hatásának csökkentésében és a felhasználók szükségleteinek kiegyensúlyozásában.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Mi történik a háttérben sok ugyanabban a listában vagy tárban található elem elérésekor?

Az alábbi diagram összefoglalja a sok, ugyanabban a listában vagy tárban található elem elérésekor zajló legfontosabb mozzanatokat.

Nagy listák és tárak

1. Az informatikusok megfelelő nézetek, stílusok és lapkorlátok használatával felgyorsíthatják az adatok megjelenítését a lapon.
2. Az oszlopindexszel ellátott szűrt nézetek (és a többi művelet) olyan adatbázis-lekérdezéseket hoznak létre, amelyek azonosítják az oszlopok és sorok valamelyik alegységét, és ezt visszaküldik a számítógépének.
3. A farmgazdák megadhatnak egy csúcsidőn kívül eső időablakot, amikor valamennyi felhasználó korlátlanul hajthat végre műveleteket.
4. A kiemelt fejlesztők az objektummodell felülírásával időlegesen megnövelhetik az egyes alkalmazásokra vonatkozó küszöböket és korlátokat.
5. A küszöbök és korlátok a műveletek szabályozásában és az erőforrások egyszerre dolgozó felhasználók közötti elosztásában nyújtanak segítséget.
6. Az egy webhelycsoportban található lista- vagy táradatok egy SQL Server adatbázistáblában tárolódnak, amely lekérdezések, indexek és zárolások használatával tartja fenn az általános teljesítményt, a megosztást és a pontosságot.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Erőforrás-szabályozás és korlátok

Az alábbi táblázatban az erőforrás-szabályozással és a korlátokkal kapcsolatos lényeges információk láthatók. A szabályozások és a korlátok a Központi felügyelet konzol Erőforrás-szabályozás lapján állíthatók be. Ha egyedi korlátokat és kéréseket szeretne webhelye számára, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

 Megjegyzés:   A Központi felügyelet működésének javítása érdekében az előtér-kiszolgáló rendszergazdájára és a Központi felügyelet tulajdonosára nem vonatkoznak az alábbi, sok elemet tartalmazó lista vagy tár megnyitása esetén érvényes erőforrás-szabályozások és korlátok.

Küszöb
vagy korlát:
Alapértelmezett
érték:
Leírás
Listanézet küszöbértéke 5000

Azt adja meg, hogy egy adatbázis-művelet (például egy lekérdezés) egyszerre legfeljebb hány lista- vagy tárelemet dolgozhat fel. A korlátot túllépő műveletek letiltásra kerülnek.

Hogy elegendő ideje legyen alternatív megoldások kidolgozására, a SharePoint 2010 a Lista beállításai lapon figyelmezteti, ha a listája elérte a 3000 elemet. A figyelmeztetés egy erre az ismertetőre mutató hivatkozást is tartalmaz.

Egyedi engedélyek korlátja 50 000

Megadja az egy lista vagy tár számára engedélyezett egyedi engedélyek maximális számát.

Valahányszor egy elem vagy mappa engedélyeinek öröklését megszakítja, az egyedi engedélynek számít, és csökkenti a felhasználható engedélyek számát. Ha egy elem hozzáadása során túllépné a korlátot, a rendszer nem engedélyezi a műveletet.

Sorok méretkorlátja 6

Az egy lista- vagy tárelemhez használt belső táblasorok maximális számát határozza meg. Azért, hogy a több oszlopból álló széles listák is elférjenek, valamennyi elem belső táblázatsorok köré van elrendezve. Maximum hat sor lehet, összesen 8000 bájt méretben.

Egy sok kis oszlopból álló lista esetén (amelyben több száz Igen/Nem oszlop van) például könnyű átlépni ezt a korlátot. Ilyenkor további Igen/Nem oszlopokat már nem adhat a listához, más típusú oszlopok hozzáadására viszont van lehetőség.

 Megjegyzés:   A farmgazdák csak az objektummodell használatával állíthatják be ezt a korlátozást, a felhasználói felületen nem.

Listanézet keresési küszöbértéke 8

Az összekapcsolási műveletek, például a keresőoszlopon, Személy/Csoport oszlopon vagy munkafolyamatállapot-oszlopon alapuló műveletek maximális számát határozza meg.

Ha egy lekérdezés nyolcnál több oszlopot használna, a rendszer letiltja a műveletet, programozási úton azonban ki lehet választani, hogy melyik oszlopok használata történjen maximális nézet alkalmazásával. Ezt az objektummodellen keresztül lehet beállítani.

Listanézet küszöbértéke ellenőrök és rendszergazdák számára 20 000 A megfelelő engedéllyel rendelkező rendszergazdák vagy ellenőrök által futtatott adatbázis-műveletek (például egy lekérdezés) által egyszerre feldolgozható lista- vagy tárelemek maximális számát határozza meg. Ezt a beállítást az Objektummodell felülírásának engedélyezése beállítással együtt kell használni.
Objektummodell felülírásának engedélyezése Igen Meghatározza, hogy a fejlesztők végrehajthatnak-e olyan adatbázis-műveleteket (például lekérdezéseket), amelyek a Listanézet küszöbértéke beállítás értékének a Listanézet küszöbértéke ellenőrök és rendszergazdák számára beállításban megadott magasabb értékre állítását kérik. Egy farmgazdának engedélyeznie kell az objektummodell felülírását, majd ezután a megfelelő engedéllyel rendelkező fejlesztők programozás útján kérhetik, hogy az általuk használt lekérdezés a magasabb értéket használhassa a listanézet küszöbértékeként.
Napi időkeret Nincs

Meghatároz egy időszakot, amely alatt a rendszer figyelmen kívül hagyja az erőforrás-küszöböket és a korlátokat. A „csúcsidőn kívül” eső időkeretet a farmgazdák konfigurálhatják. Ez maximum 24 óra időtartamú lehet, az időhatárok megadása pedig 15 perces léptékben történhet (például: délután 6:00 és 10:00 között vagy hajnali 1:30 és 5:15 között).

 Megjegyzés:   Az időkeret során indított adatbázis-művelet vagy lekérdezés mindenképpen befejeződik (vagy addig fut, amíg hibába nem ütközik), még akkor is, ha a művelet vége a megadott időszakon kívülre esik.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A sok elemet tartalmazó listák és tárak kezelésének módjai

Az alábbi részben olyan javaslatok, technikák és tippek találhatók, amelyek segítségével a felhasználók gyorsan el tudják érni a lista vagy tár sok elemét, illetve amelyekkel biztosítható a webhely tökéletes működése.

SharePoint-indexelt oszlopok létrehozása

A nagy listák vagy tárak teljesítményének javítása érdekében akár 20 oszlopot is indexelhet. Az oszlopokon levő indexek segítségével az adott oszlop értékei alapján általában gyorsan megtalálhatja a keresett sorokat, még akkor is, ha milliós nagyságrendű elemszámról van szó. Ha az indexeket szűrt nézetekkel együtt használja, rövid idő alatt a keresett elemek nyomára bukkanhat.

Az indexelt oszlopok létrehozása és használata során több dolgot is érdemes szem előtt tartani. Minden újabb oszlopindex további adatbázis-erőforrásokat köt le, az index fenntartása pedig valamennyi műveletre többletterhelést ró, emiatt lehetőleg csak azokat az oszlopokat indexelje, amelyeket gyakran használ szűrésre lista- vagy tárnézetben. Érdemes az összes nézetet áttekinteni, és megállapítani, hogy mely oszlopokat használja leggyakrabban szűrésre a különböző nézetekben, így könnyebb kiválasztani azokat az oszlopokat, amelyeket hasznos lehet indexelni. Fontos tudni, hogy minden olyan oszlopot indexelni kell, amelyhez egyedi értéket definiált.

Az alábbi táblázatban látható, hogy mely oszlopok indexelhetők, és melyek nem.

Támogatott oszloptípusok Nem támogatott oszloptípusok
Egysoros szöveg Többsoros szöveg
Választási lehetőség (egyetlen érték) Választási lehetőség (többértékű)
Szám Számított
Pénznem Hivatkozás vagy kép
Dátum és idő Egyéni oszlopok

Keresés (egyetlen érték)

 Megjegyzés:   Egy másik listában vagy tárban található oszlop indexelése nem javítja a keresési művelet hatékonyságát.

Keresés (többértékű)
Személy vagy csoport (egyetlen érték) Személy vagy csoport (többértékű)
Igen/Nem
Kezelt metaadatok

Az indexelt oszlopok létrehozásának mikéntjéről a jelen témakör Egyszerű vagy összetett index létrehozása című szakaszában olvashat.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Oszlopindexeken alapuló szűrt nézetek létrehozása

Ha azt szeretné, hogy egy nézet gyorsan nagyszámú elemet szűrjön át, a szűrőben elsőként megadott oszlopnak indexeltnek kell lennie. A szűrőben megadott többi oszlop indexelt és nem indexelt is lehet, a nézet nem használja ezeket az indexeket. Arról is bizonyosodjon meg, hogy a szűrő első oszlopa még akkor sem ad a Listanézet küszöbértékénél több elemet találatként, ha a szűrt nézet végeredményeként a küszöbértéknél kevesebb találat jelenik meg.

Ha a szűrő első oszlopa a Listanézet küszöbértékénél több találatot ad, akkor használhat két vagy több oszlopból álló szűrőt. Két vagy több oszlopot használó szűrt nézetet definiálása esetén az ÉS operátor általában korlátozza a kapott találatok számát. Mindazonáltal még ebben az esetben is azt az oszlopot kell megadni a szűrő első oszlopaként, amely valószínűsíthetően a legkevesebb találatot adja. Fontos tudni, hogy a VAGY szűrő használata majdnem mindig növeli a találatok számát, és az említett esetben nem lesz hatékony.

 Fontos:    Lista indexelt mező szerinti szűrése esetén ellenőrizze a Lomtár mappában található törölt elemeket. A Lomtár mappában lévő elemek az onnan való eltávolításukig valójában nem törlődnek a háttéradatbázisból. Ha a lista és a Lomtár összes szűrt elemének teljes száma nagyobb, mint a lista küszöbértéke, akkor az eredmények részben vagy teljesen hiányozni fognak.

 Megjegyzés:   A fejlesztők programozási úton összetett indexet is használhatnak az első oszlopon. Az összetett indexek két oszlopon alapulnak: egy elsődlegesen és egy másodlagoson. Bármelyik oszlop használatával gyorsan hozzáférhet az adatokhoz.

Néhány javaslat az indexelt oszlopokkal jellemzően jól működő nézetekre:

Szűrési feltétel: Mit kell indexelni: Példa:
Nemrég megváltozott elemek Módosítva oszlop Ha csak a múlt héten megváltoztatott elemeket szeretné látni, alkalmazza a Módosítva nagyobb, mint [Ma]-7 szűrőt
Új elemek Létrehozva oszlop Ha csak a múlt héten hozzáadott elemeket szeretné látni, alkalmazza a Létrehozva nagyobb, mint [Ma]-7 szűrőt
Saját elemek Létrehozta oszlop Ha csak az Ön által létrehozott elemeket szeretné látni, alkalmazza a Létrehozta egyenlő [saját név] szűrőt
Ma esedékes elemek Határidő oszlop (amelyet Ön hoz létre egy listában vagy tárban) Ha csak az aktuális napon esedékes elemeket szeretné látni, alkalmazza a Határidő egyenlő [Ma] szűrőt
Vitafórum-frissítések Utolsó frissítés oszlop Ha csak a múlt hónapban frissített vitákat szeretné látni, alkalmazza az Utolsó frissítés nagyobb, mint [Ma]-30 szűrőt
Archivált fájlok egy dokumentumtárban Módosítás dátuma Ha a 2006 óta nem módosított dokumentumokat (amiket archiválni szeretne) szeretné látni, alkalmazza a Módosítás dátuma kisebb, mint 2006. december 31. szűrőt
Pénzügyi adatok alegységének keresése Terület, Év (két egyszerű indexként) Ha az északkeleti régió 2008-ra vonatkozó pénzügyi adatait szeretné látni, akkor a Terület egyenlő "ÉK" ÉS Év egyenlő 2008 szűrőt alkalmazza, ugyanis a Terület oszlop valószínűleg kevesebb értéket tartalmaz, mint az Év oszlop

Nézetek létrehozásával vagy megváltoztatásával és a szűrőnézetekhez használható képletekkel és függvényekkel kapcsolatos további információkra mutató hivatkozásokat a Lásd még szakaszban talál.

 Megjegyzés:   Az olyan műveleteket, amelyeknek a teljes listához vagy tárhoz hozzá kell férniük, a rendszer akkor is blokkolja, ha oszlopindexeken alapuló szűrt nézetet hoz létre. Ezek a műveletek a következők: index hozzáadása vagy törlése; a nézetdefiníció rendezése; egy oszlop összegének megjelenítése; számított mezők hozzáadása, frissítése vagy törlése.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Elemek mappákba szervezése

A nagy listák és tárak használatához ugyan nincs szükség mappákra (más néven tárolókra), viszont alkalmazásuk sokat segíthet az adatok szervezésében és javíthatja az adatelérés hatékonyságát. A mappák létrehozásakor a háttérben egy belső index is létrejön. A gyökérmappának, illetve a listák és tárak legfelső szintű mappájának ugyancsak van ilyen belső indexe. Ha valaki hozzáfér a mappákban található elemekhez, akkor az adatok eléréséhez ténylegesen ezt a belső indexet használja. Vegye figyelembe, hogy ha egy mappában almappák vannak, akkor az almappák is egy-egy elemnek számítanak (a bennük levő elemek viszont nem).

Még ha egy listában vagy tárban nagyon sok elem is található, egy mappa nézete legalább ugyanolyan gyors, mint az a nézet, amely indexelt oszlop használatával az összes elemet szűri. Bizonyos esetekben lehetséges az egy listában vagy tárban levő összes elem több mappába történő szétosztása, úgy, hogy egy mappában se legyen 5000-nél több elem.

Mappák nagy lista vagy tár szervezésére való használatakor a következőket fontos megfontolni.

 • A mappák ugyan tartalmazhatnak a Listanézet küszöbértékénél több elemet, de a SharePoint 2010 által kezdeményezett letiltások elkerülése végett szükség lehet az oszlopindexeken alapuló szűrt nézet használatára.
 • Ha a Mappák szakaszban Az összes elem megjelenítése mappák nélkül lehetőséget választja, amikor ilyen listában vagy tárban nézetet hoz létre vagy módosít, akkor egy egyszerű indexen alapuló szűrőt kell használnia, hogy ne érje el a Listanézet küszöbértéke beállításnál megadott értéket.
 • Az alapértelmezett nézetet sokszor hasznos úgy beállítani, hogy szűrés nélkül mutassa az összes elérhető mappát, így amikor a felhasználók új elemeket szúrnak be, kiválaszthatják a megfelelő mappát. Az összes mappa megjelenítése esetén az elemeknek a listában vagy tárban levő mappákon kívülre történő helytelen hozzáadásának is csökken a valószínűsége. Fontos tudni, hogy a tárakkal ellentétben a listákban levő mappák között nem lehet automatikusan mozgatni az elemeket.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A lapon található adatok megjelenítésének szabályozása

Miután megtörtént az adatok továbbítása a számítógépére, több stratégia is a rendelkezésére áll, hogy felgyorsítsa az adatok megjelenítését a böngészőben.

Egy weblap HTML-forráskódjának növelésével párhuzamosan általában a lap leképezéséhez szükséges idő is megnövekszik. Minél nagyobb egy lap, annál tovább tart a megjelenítése. Egy lista vagy tár nézetének alapértelmezett stílusa például a táblázatstílus, ami valamennyi adatot (a táblázat minden sorához egy-egy elem tartozik) egy oldalon jelenít meg, tehát minél több sort kíván megjeleníteni, annál tovább tart a folyamat.

Maximális elemszám beállítása egy lapon

Lapelemek Az egy lapra vonatkozó maximális elemszám megadásával közvetlenül határozhatja meg, hogy egyszerre hány elem jelenjen meg. Konkrét számot kell megadni, az alapértelmezett érték 30.

A lapok maximális elemszámának beállítása során két lehetőség közül választhat:

 • Az Elemek megjelenítése a megadott méretű kötegekben (lapozáshoz)lehetőséget választva az adatok laponként jelennek meg. Ez akkor hasznos, ha nem interaktív módon tallóz az elemek között.
 • A visszaadott elemek számának korlátozása a megadott mennyiségre lehetőség választása esetén merev korlátot léptet életbe, ami nem feltétlenül jeleníti meg a szűrőművelet valamennyi eredményét, de hasznos lehet egy nézet tesztelésekor, prototípusok létrehozásakor vagy ha csak egy nézet felső értékeire kíváncsi.

A Betekintő ablaktábla nézetstílus használata

Betekintő ablaktábla Ha a listában levő elemekből származó összes információt függőleges ablaktábla formátumban szeretné megtekinteni, a Betekintő ablaktábla stílust használja. Ha rámutat az elemnek a lap bal oldalán található görgethető területen látható címére, gyorsabban navigálhat az adatok között, és láthatja az aktuális elemnek az oldal jobb oldalán függőlegesen kilistázott oszlopértékeit. Kevesebb kezdőérték lesz látható, és ez gyorsítja a nézet megjelenítését. Ez a stílus akkor is nagyon hasznos, ha a lista túl széles, vagy sok oszlopból áll, és az adatok áttekintéséhez vízszintes irányú görgetésre lenne szükség.

A Csoportosítás nézetstílus használata

Csoportosítás A Csoportosítás nézetstílus egy, a nézet definiálásakor kiválasztott kategória szerint (két szintig) csoportosítja az adatokat, így a listanézet kezdőmegjelenítése sokkal kisebb lesz. A Plusz/Mínusz gombra kattintva megjeleníthet vagy bezárhat egy adott adatcsoportot, és az adatoknak csak azt a részhalmazát kell betölteni, amelyre szükség van az adott lapon. Ez a nézetstílus nemcsak az adatok megjelenítését korlátozza, hanem a kinyerésüket is. Bizonyosodjon meg róla, hogy az alapértelmezett Csoportosítás megjelenítése beállítás Összecsukva állapotban van. A csoportosított adatok között ugyanúgy lapozhat, mintha nem csoportosított adatok lennének. Bizonyos esetekben – például egyszerű jelentések készítésekor, vagy ha az adatok keresése és frissítése érdekében adatszintek között kell mozogni – ez a nézetstílus a leghatékonyabb.

Az Adatlap nézet használata

Az ActiveX-vezérlőn alapuló Adatlap nézet az adatok aszinkron beolvasása és frissítése révén az adatok gyorsabb betöltését teszi lehetővé. A nézet jóval hatékonyabbá teszi a nagyobb adatmennyiséggel végzett munkát, az adatok görgetését és szerkesztését, és különösen hasznos olyankor, ha gyakran van szükség adatok hozzáadására, frissítésére vagy összehasonlítására. A rendszer az Ön munkájának megzavarása nélkül küldi el a kiszolgálónak a változtatásokat, és ikonokkal jelzi azok állapotát; a változtatások kiszolgálóval történő szinkronizálása hatékony, és az esetleges ütközések is gyorsan feloldhatók. Az Adatlap nézet figyelembe veszi a nézet szűrését és rendezését, illetve a mappabeállításokat, de lapkorlátokkal, dinamikus szűrőkkel és a Szokásos nézet rendezéseivel vagy más nem táblázatos nézetstílussal (mint például a Csoportosítás vagy a Betekintő ablaktábla) nem működik együtt.

Ha az Access Services szolgáltatás aktív, akkor a Listanézet küszöbértéke beállítás értékénél jóval több adat – alapértelmezésben legfeljebb 50 000 elem – egyidejű kezelésére van lehetőség. Erről Az Access Services használata című szakasz nyújt további információt.

Adatlap nézet

 Tipp   Ha listáját mappák szerint rendezte el, és az adatokat Adatlap nézetben, a mappák megjelenítése nélkül (egyszerűsített nézetben) szeretné megtekinteni, akkor Az összes elem megjelenítése mappák nélkül lehetőséget válassza. Ugyanakkor ahhoz, hogy ne érje el a Listanézet küszöbértéke beállítás értékét, indexelt oszlopon alapuló szűrő használatára is szükség lehet.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A napi időkeret használata

A napi időkeret használatával a farmgazdák megadhatnak egy csúcsidőn kívül eső időszakot (például este 6:00 és 10:00 között), amikor valamennyi felhasználó korlátozások nélkül hajthat végre műveleteket.

Noha a listákban vagy tárakban található adatok elérésére elsősorban a nézetek szolgálnak, a SharePoint más parancsainak és műveleteinek (ilyen például az indexek hozzáadása vagy törlése; a listaoszlopok módosítása vagy hozzáadása; a mappák törlése vagy másolása; egy lista vagy tár biztonsági beállításainak megváltoztatása; egy listának és a tartalmának sablonként történő mentése; egy weblap törlése; a Lomtár elemeinek törlése vagy visszaállítása) is szüksége lehet egy lista vagy tár elemeinek elérésére. Ha az ilyen parancsok és műveletek a lista adatainak elérése közben túllépik a lap küszöbértékeit vagy korlátait, akkor ugyancsak eredménytelenek lehetnek.

Az olyan felhasználók, akik nem fejlesztők, vagy nem férnek hozzá kényelmesen a műveletek elvégzésére szolgáló fejlesztői erőforrásokhoz, a napi időkeret idejére halaszthatják az érintett műveleteket. Ha a napi időkeret éjszakai időpontra van ütemezve, érdemes lehet a farmgazdától a kora reggeli vagy késő esti órákra történő átállítást kérni.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Kapcsolat nélküli szinkronizálás használata

Az adatok kapcsolat nélküli módban történő használata sokszor kényelmesebb és hatékonyabb megoldás lehet. A változtatások asztali és hordozható számítógépen egyaránt elvégezhetők, a módosítások szinkronizálása és az ütközések feloldása pedig egyszerűen és hatékonyan megoldható a hálózathoz való kapcsolódáskor. Ha nagy listákban kell „megtisztítani”, elemezni vagy jelentésbe foglalni az adatokat, a kapcsolat nélküli szinkronizálás tehermentesíti a rendszert, és minimalizálja a SharePoint erőforrás-felhasználását.

A Microsoft Office négy alkalmazásában van lehetőség arra, hogy kapcsolat nélküli módban használja a listaadatokat, majd a hálózathoz való kapcsolódáskor szinkronizálja a változásokat. Két alkalmazás – a Microsoft Office Access 2010 és a Microsoft SharePoint Workspace 2010 – automatikusan kis kötegekben dolgozza fel a listák vagy tárak adatait, majd újra összeállítja azokat. Ennek a technikának köszönhetően a rendszer a Listanézet küszöbértéke beállítás értékénél jóval nagyobb adatmennyiséggel tud dolgozni, anélkül hogy akadályozná a SharePoint-webhelyen dolgozó többi felhasználó munkáját.

Microsoft Office SharePoint Workspace 2010:     Az Office SharePoint Workspace 2010 alkalmazásban a listák és a tárak hatékonyan használhatók kapcsolat nélkül. Mind az ügyfélen, mind a kiszolgálón végrehajtott változtatások szinkronizálása azonnal és automatikusan történik, az ügyfélszámítógép felhasználói felülete pedig nemcsak funkciókban gazdagabb és rugalmasabb lett, hanem a műveletekre is gyorsabban reagál. Az Office SharePoint Workspace 2010 a háttérben automatikusan végzi az adatok 100 elemből álló kötegeinek a feldolgozását és az adatok ismételt összeállítását, aminek köszönhetően a webhely a Listanézet küszöbértéke beállításban megadottnál jóval több elemmel dolgozhat (maximum 30 000 elemmel). Ha egy lista vagy tár 30 000 elemnél többet tartalmaz, az ügyfélszámítógép leállítja a szinkronizálást.

Microsoft Office Access 2010:     Az Office Access 2010 alkalmazásból a legtöbb saját lista olvasható és írható csatolás használatával, az Office Access 2010 alkalmazás pedig majdnem mindegyik SharePoint-adattípussal jól együttműködik. A csatolás használatával kapcsolódhat a SharePoint-lista adataihoz, az így létrehozott kétirányú kapcsolat pedig mind a SharePoint-lista, mind az Access-adatbázis legfrissebb adatainak megtekintését és szerkesztését lehetővé teszi. Az Access egy Access-táblában létrehozza a SharePoint-lista másolatát (vagy replikáját), ami után azonnal dolgozni kezdhet a listaadatokkal az Access alkalmazásban. Az Access-fájlok méretkorlátja 2 gigabájt (ebbe nem számítanak bele a nem helyben tárolt mellékletek). Az Office Access 2010 az ügyfélen helyezi gyorsítótárba a listaadatokat, hatékony, a memóriában tárolt, átírásos gyorsítótárat használ, és csak a megváltozott listaelemeket továbbítja, így a lekérdezések és a frissítések végrehajtása jóval gyorsabbá válik. Az ütköző frissítések problémájának megoldását az Ütközés feloldása párbeszédpanel hasonlóképpen könnyűvé teszi.

Ha az Access Services szolgáltatás aktív, akkor a Listanézet küszöbértéke beállítás értékénél jóval több adat – alapértelmezésben legfeljebb 50 000 elem – egyidejű kezelésére van lehetőség. Erről Az Access Services használata című szakasz nyújt további információt.

Microsoft Office Excel 2010:     A SharePoint-listák exportálhatók Excel-táblázatokba, aminek során egyirányú adatkapcsolat jön létre az Excel-táblázat és a SharePoint-lista között. A SharePoint-lista adatainak módosításakor, illetve az Excel-táblázat frissítésekor az Office Excel 2010 az Excel alkalmazásban található adatokat a legfrissebb SharePoint-listaadatokra cseréli, miközben felülírja az Excel-táblázaton végzett valamennyi változtatást. Miután az adat az Excel-táblázatba került, használhatja az Office Excel 2010 számos adatelemző szolgáltatását – a hatékony és rugalmas munkalapokat; a kimutatásokat; a professzionális kinézetű diagramokat és értékgörbéket; az ikonokat, adatsávokat és színskálákat használó feltételes formázást; valamint a kifinomult lehetőségelemzési műveleteket.

Ha az Access Services szolgáltatás aktív, akkor a Listanézet küszöbértéke beállítás értékénél jóval több adat – alapértelmezésben legfeljebb 50 000 elem – egyidejű kezelésére van lehetőség. Erről Az Access Services használata című szakasz nyújt további információt.

Microsoft Office Outlook 2010:     Az Office Outlook 2010 alkalmazásból a Névjegyalbum, a Feladat, a Naptár és a Vitafórum egyaránt olvasható és szerkeszthető, és a dokumentumtárak szinkronizálására is lehetőség van. Dolgozhat például hagyományos és a projekthez tartozó feladatlistákkal is: kapcsolat nélküli módban tetszése szerint megtekintheti és frissítheti a listákat, új feladatokat adhat hozzájuk, majd a hálózathoz újrakapcsolódva anélkül szinkronizálhatja a módosításokat, hogy ki kellene lépnie az Office Outlook 2010 alkalmazásból. Az Office Outlook 2010 a SharePoint-kapcsolatok tárolására, megosztására és kezelésére is alkalmasabb.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Lista- vagy tárelemek keresése

A nagy tárakban vagy listákban levő dokumentumok vagy elemek megtalálásának másik módja a keresés. Mivel a keresésnek saját indexelési eljárásai vannak, a Listanézet küszöbértéke és a hasonló korlátozások nem vonatkoznak a műveletre. A keresés használata során a keresési tartomány könnyen egy megadott listára vagy tárra szűkíthető. Kereshet kulcsszóra vagy kifejezésre, majd az eredményeket tovább szűkítheti az elem tulajdonságainak – például a dokumentum szerzőjének vagy egy listaelem létrehozási időpontjának – megadásával. Az összetettebb lekérdezésekhez akár logikai szintaxist és operátorokat is használhat. Miután megtalálta az elemeket, amelyekkel dolgozni szeretne, a Pontosítás panel használatával igény szerint rendezheti és szűrheti az eredményt.

A keresés használatáról a Lásd még szakaszban talál további információt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Gyakran használt SharePoint-szolgáltatások

Az általános rendszerteljesítmény további növelésében, illetve az erőforrásküszöbök és -korlátok elérésének elkerülésében a SharePoint alábbi gyakran használt funkciói is segíthetnek:

Személyes nézetek:    Mivel nagy listáknál és táraknál bonyolultabb oszlopindexet helyesen használó nézeteket létrehozni, a nagy listákat vagy tárakat használó munkatársaktól érdemes lehet megvonni a Személyes nézetek kezelése jogosultságot. A jogosultság eltávolításával megakadályozhatja, hogy felhasználók olyan nézetet hozzanak létre, amely az összes elemet átfogja és hátrányosan befolyásolhatja a webhely többi részének a teljesítményét.

Relációs listák:     Ha keresőoszlopokkal, egyedi oszlopokkal és a relációs viszony (más néven hivatkozási integritás) kényszerítésével hoz létre listakapcsolatokat, akkor elérheti a listanézet küszöbértékét, és a rendszer letilthatja a műveletet az alábbi esetekben:

 • Ha a listanézet küszöbértékénél több elemet tartalmazó meglévő lista oszlopát egyedivé teszi (ugyanakkor fontos tudni, hogy a rendszer általában nem tiltja le azokat a műveleteket, amelyek során az elemszám egy elem hozzáadása miatt lépi túl a küszöbértéket).
 • Ha egy lista a listanézet küszöbértékénél több elemet tartalmaz, és a lista keresőmezőjéhez engedélyezi a Kaszkádolt törlés vagy Törlés korlátozása beállítást.

RSS-hírcsatornák:     Ha az RSS-támogatás engedélyezve van a Központi felügyeletben és a webhelycsoport szintjén, számos lista- és tártípus számára engedélyezheti és konfigurálhatja az RSS-támogatást. Amikor a felhasználók hozzáférnek egy lista vagy tár RSS-hírcsatornájához, adatokat olvasnak be a listából. Az alapértelmezett RSS-nézet a Módosítva oszlop szűrőjének használatával a legutóbbi módosítás dátuma alapján korlátozza a visszaadott elemek számát. Ha a listában vagy tárban sok elem található, és a felhasználók hozzáférnek az RSS-hírcsatornához, érdemes lehet indexelni a Módosítva oszlopot. A beolvasott elemek számát úgy is csökkentheti, hogy megadja az Elemek száma és a Napok száma beállításban, hogy legfeljebb hány, illetve milyen régi változás jelenhet meg az RSS-hírcsatornán.

Az RSS-hírcsatornák kezelésével kapcsolatban a Lásd még című szakaszban találhat további információt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Az Access Services használata

Webes adatbázist az Office Access 2010 alkalmazás használatával és az Access Services használatára beállított Office SharePoint Services rendszerrel hozhat létre. Az Office Access 2010 megkönnyíti a csatolt natív listákon alapuló táblázatok, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók készítését, közzétételüket SharePoint-webhelyeken, valamint automatikus SharePoint-lapokká és -funkciókká alakításukat. Mindezekkel hatékony alkalmazásokat hozhat létre a SharePoint-webhelyeken.

Az Access Services használata során a Listanézet küszöbértéke beállításban megadott elemkorlátnál lényegesen több adattal dolgozhat a letiltás veszélye nélkül. Az Access Services automatikusan végzi az adatok 2000 elemből álló kötegeinek a feldolgozását és az adatok újrarendezését. Az elemszám alapértelmezett korlátja 50 000, de a farmgazdák módosíthatják ezt a számot. Fontos tudni, hogy az Access Services alkalmazásnak saját korlátozás- és küszöbértékkészlete van.

Az Access Services alkalmazásról a Lásd még című szakaszban talál további információt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Indexelt és alaplekérdezések használata

A SharePoint Server 2010 alkalmazással készített webhelyek legtöbbjén engedélyezve van a Metaadat-alapú navigáció és szűrés szolgáltatás. Még ha konkrét listára vagy tárra vonatkozóan nem is lett beállítva a metaadat-alapú navigáció, ez a szolgáltatás akkor is működik a háttérben, ezáltal javítva a nézetek listákban és tárakban tapasztalható teljesítményét. A Metaadat-alapú navigáció és szűrés szolgáltatás a nézetek minden egyes betöltéséhez automatikusan kiválasztja a legmegfelelőbb indexet. Valahányszor új nézetet tölt be, szűrőt alkalmaz egy nézeten, szűrőket kapcsol ki vagy egy mezőn rendezést alkalmaz, a lekérdezés-optimalizáló funkció megállapítja, hogy mi a leghatékonyabb módja az adatbázis lekérdezésének.

Ha egy felhasználó olyan nézetet hoz létre vagy tölt be, amely nem képes indexet használni a lista lekérdezéséhez, a Metaadat-alapú navigáció és szűrés szolgáltatás felépít és végrehajt egy alaplekérdezést. Az alaplekérdezés a felhasználó eredeti lekérdezésének olyan módosított változata, amely a kért elemeknek csak egy részhalmazát jeleníti meg, mivel nem a teljes listán hajtja végre a lekérdezést, hanem csak egy részén. Ez a lekérdezéstípus azokban az esetekben nyújthat jobb eredményt, amikor nagy listák használatát korlátozó szabályozás blokkolja az eredeti lekérdezést. A legfeljebb 1250 legújabb elemet jeleníti meg az alapján, hogy az elemek mikor lettek a listához adva. Az alaplekérdezések 0 találatot is adhatnak eredményül olyan esetekben, ha a lekérdezés által vizsgált listarészben lévő elemek közül egy sem tartalmaz az eredeti lekérdezésnek megfelelő találatot.

A metaadat-alapú navigációról és szűrésről a Lásd még szakaszban találhat további információt.

A Dokumentumközpont webhely használata

Ha nagyobb számú dokumentumot szeretne létrehozni, kezelni vagy tárolni, érdemes egy Dokumentumközpont webhelyet használni. A webhelysablonon alapuló Dokumentumközpontot sok dokumentum kezelésére szolgáló központként funkcionál, és számos hatékony szolgáltatással (például a metaadat- vagy faszerkezetes nézet- alapú navigáció, a tartalomtípusok vagy a kijelzők) könnyíti meg az adatok rendszerezését és elérését.

A tartalomfelelősök gyorsan konfigurálhatják úgy a metaadat alapú navigációt, hogy az a legtöbb könyvtár esetében indexek létrehozása nélkül is jól működjön, ugyanakkor az egyes szűrők és nézetek teljesítményének növelésére szolgáló további indexek létrehozása is támogatja a működését.

Egy Dokumentumközpont webhely szerzői környezetként vagy tartalomtárként egyaránt használható:

 • Egy szerzői környezetben a felhasználók aktívan adják be és veszik ki a fájlokat, és ezek számára könyvtárszerkezeteket hoznak létre. A verziószámozás engedélyezett, és az egyes dokumentumoknak 10 vagy több korábbi változata is létezhet. A dokumentumok beadása és kivétele gyakori, a munkafolyamatok pedig segíthetnek a rajtuk végzett műveletek automatizálásában.
 • A tartalomtár (vagy tudásalapú tár) esetén ezzel szemben ritkán kerül sor a tartalmak szerkesztésére, a felhasználók általában megtekintik vagy feltöltik a dokumentumokat. Ezek az archívumok általában csak a dokumentum egy-egy példányát őrzik, de egy ilyen webhelyen így is milliós nagyságrendben lehetnek fájlok. Egy nagy szervezet technikai ügyfélszolgálati központjában őrzött tartalmakhoz például akár 10 000 felhasználó is hozzáférhet, elsősorban olvasási céllal; kisebb részük, 3-4000 felhasználó lehet, akik fel is töltenek tartalmakat az archívumba.

A dokumentumok kezelésével kapcsolatosan a Lásd még című szakaszban találhat további információt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Az indexelés és a nézetek szűrése

A következő szakaszban az indexek létrehozásáról és a létrehozott indexeknek szűrt nézetben történő használatáról olvashat lépésekre bontott útmutatót.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Egyszerű vagy összetett index létrehozása

A nagy listák vagy tárak teljesítménye index létrehozásával is növelhető. Az indexelt oszlopot az adott lista vagy tár oszlopindexeken alapuló szűrt nézetének létrehozása vagy módosítása során használhatja.

 Fontos:   Az indexek létrehozásához a lista valamennyi eleméhez hozzá kell férni, így abban az esetben, ha a teljes lista átlépi a listanézet küszöbértékét, megtörténhet, hogy a rendszer nem engedélyezi az oszlopindex létrehozását. Ebben az esetben a napi időkeret során hajtsa végre a műveletet, vagy kérje a rendszergazda segítségét. Erről a SharePoint-indexelt oszlopok létrehozása című szakaszban talál további információt.

 1. Navigáljon az indexszel ellátni kívánt listát vagy tárat tartalmazó webhelyre.
 2. Ha a lista vagy tár még nincs megnyitva, kattintson a nevére a Fontos rovatok sávon.

Ha a lista vagy tár neve nem látható, kattintson a Webhelyműveletek Webhelyműveletek menü menüre, majd a Teljes webhelytartalom megjelenítése hivatkozásra, végül pedig a kérdéses lista vagy tár nevére.

 1. Kattintson a menüszalag Listaeszközök vagy Elemtáreszközök eszközcsoportjában található Lista vagy Tár fülre, majd a Beállítások csoport Lista beállításai vagy Tár beállításai gombjára.
 2. Az Oszlopok csoportban kattintson az Indexelt oszlopok hivatkozásra.
 3. Az Indexelt oszlopok lapon kattintson a Új index létrehozása hivatkozásra.
 4. Hajtsa végre a kívánt műveletet:

Egyszerű index létrehozása:

 1. Az Elsődleges oszlop rész Elsődleges oszlop az indexhez legördülő menüjéből válassza ki az oszlopot.
 2. Kattintson a Létrehozás gombra.

Összetett index létrehozása:

 1. Az Elsődleges oszlop rész Elsődleges oszlop az indexhez legördülő menüjéből válassza ki az oszlopot.
 2. A Másodlagos oszlop rész Másodlagos oszlop az indexhez legördülő menüjéből válasszon ki egy másik oszlopot.
 3. Kattintson a Létrehozás gombra.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Oszlopindexeken alapuló szűrt nézet létrehozása vagy módosítása

Amint létrehoz vagy módosít egy nézetet, az indexelt oszlopot hozzáadhatja a nézethez, és annak szűrésére használhatja. A nézetek létrehozása előtt érdemes lehet több oszlopot is a listához adni, ugyanis így a rendezés, a csoportosítás és a szűrés rugalmasabban megoldható.

Az oszlopok és nézetek létrehozásával kapcsolatban a Lásd még című szakaszban találhat további információt.

 1. Navigáljon az indexszel ellátni kívánt listát vagy tárat tartalmazó webhelyre.
 2. Ha a lista vagy tár még nincs megnyitva, kattintson a nevére a Fontos rovatok sávon.

Ha a lista vagy tár neve nem látható, kattintson a Webhelyműveletek Webhelyműveletek menü menüre, majd a Teljes webhelytartalom megjelenítése hivatkozásra, végül pedig a kérdéses lista vagy tár nevére.

 1. Kattintson a menüszalag Listaeszközök vagy Elemtáreszközök kategóriájában található Lista vagy Tár fülre.
 2. Hajtsa végre a kívánt műveletet:

Nézet létrehozása:    

 1. Kattintson a Nézetek kezelése csoport Nézet létrehozása gombjára.
 2. Kattintson a létrehozni kívánt típusra (például a Szokásos nézet típus hivatkozására) vagy egy már meglévő nézetre.
 3. A Nézet neve mezőbe írja be a nézet nevét.

Ha ezt a nézetet szeretné a lista vagy tár alapértelmezett nézeteként beállítani, jelölje be a Kijelölés alapértelmezett nézetként jelölőnégyzetet. Egy lista vagy tár alapértelmezett nézeteként csak nyilvános nézetet lehet beállítani.

Nézet módosítása:    

 1. A Nézetek kezelése csoport Jelenlegi nézet legördülő listájából válassza ki a módosítani kívánt nézetet.
 2. Kattintson a Nézetek kezelése csoport Nézet módosítása gombjára.
 1. A Szűrő szakaszban kattintson a Csak azon elemek megjelenítése, amelyekre igaz a következő állítás elemre, majd válassza ki, hogy miként szeretné szűrni az elemeket az indexelt oszlopok egyike alapján.

Csak a ma megváltozott elemekből való nézet létrehozásához például válassza a Módosítva (indexelt) oszlopot és az egyenlő feltételt, majd írja be, hogy [Ma] .

 Megjegyzés:   Ha egyetlen oszlop neve után sem látja az (Indexelt) szót, akkor az adott listában vagy tárban nincs indexelt oszlop, és először az Egyszerű vagy összetett index létrehozása műveletre van szükség.

 1. Válassza ki a nézettel kapcsolatos többi lehetőséget is – például hogy mely oszlopokat szeretne megjeleníteni, illetve elrejteni, vagy hogy az elemeket milyen módon szeretné rendezni.
 2. Kattintson az OK gombra.

A nézetek létrehozásáról a Lásd még című szakaszban találhat további információt.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
SharePoint Online nagyvállalatoknak