Bevezetés a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj használatába

A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjában parancssoros felügyeleti parancsokat futtathat. Ez a felület a felhasználók, a webhelyek és a szervezetek hatékonyabb felügyeletét teszi lehetővé.

Tartalom


Mi a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj?

A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj egy Windows PowerShell-modul, amellyel a SharePoint Felügyeleti központ felhasználói felülete helyett a parancssorból kezelhetők a SharePoint Online-felhasználók, -webhelyek, -webhelycsoportok és -szervezetek. A Windows PowerShell egy parancsmagnak nevezett egyéni parancson keresztül teszi lehetővé ezeknek a parancssori műveleteknek a végrehajtását. A parancsmag (angolul cmdlet, kiejtve „command-let”) egy igéből és főnévből álló pár (például Get-Command). A parancsmag két részét kötőjel (-) választja el szóközök nélkül. Az ige rész a parancsmag által végrehajtott műveletre utal. A főnév rész arra az objektumra utal, amelyen a parancsmag végrehajtja a műveletet. A parancsmagok különösen hatékonyak a kötegelt műveletekben – például több száz SharePoint Online-felhasználó felvételekor.

 Megjegyzés:    A Get-Command parancsmaggal az összes parancsmag listázható, a Get-Help parancsmaggal pedig bármelyik parancsmagról információ kérhető. A további tudnivalók a Get-Command és Get-Help parancsmag leírásában olvashatók.

Hogyan használhatom a Windows PowerShell parancsszerkesztőjét?

A Windows PowerShell parancsszerkesztő eszközével gyorsan megismerheti és használatba veheti a Windows PowerShell SharePoint Online szolgáltatásban használható parancsmagjait. Tegyük fel, hogy szeretne létrehozni egy webhelyet. A parancsszerkesztővel létrehozhat egy parancsmagot, amellyel a parancssorból létrehozza a webhelyet ahelyett, hogy végiglépkedne a felhasználói felület több lapján. Az eszköz használatához először ki kell választania egy igét, ami lehet például az Add (hozzáadás). Az eszköz ezután kiszűri azokat a parancsmagokat, amelyek ezzel az igével kezdődnek, és megjeleníti, hogy milyen főnévvel (például: Site, vagyis webhely) használható a megadott ige.

A parancsszerkesztő letölthető és telepíthető a számítógépre. A további tudnivalók a Bevezetés a Windows PowerShell parancsszerkesztő használatába című témakörben olvashatók.

Mi a különbség a SharePoint Online-parancsmagok és az Office 365-parancsmagok között?

A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj parancsmagkészlete eltér az Office 365 szakembereknek és kisvállalkozásoknak szolgáltatás parancsmagkészletétől. A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj parancsmagjaival SharePoint Online-felhasználók és -webhelyek kezelhetők, míg az Office 365-parancsmagokkal Office 365-szintű feladatok, például tartomány-, licenc- és szervezeti adatok és szolgáltatások. Mindkét készlet felhasználókat és csoportokat kezel. Az Office 365-felhasználók és -csoportok azonban nemcsak a SharePoint Online szolgáltatásait használhatják, hanem az Exchange Online és a Lync Online szolgáltatást is.

A SharePoint Online Felügyeleti központot vagy a parancsmagokat érdemes használnom?

Ha korábban még nem felügyelte az Office 365 és a SharePoint Online szolgáltatással a SharePoint Online szolgáltatást, akkor a SharePoint Online felügyeleti központja a megfelelő hely a kezdéshez. A SharePoint Online felügyeleti központjával kapcsolatos további tudnivalók a felügyeleti központ súgójában olvashatók.

Miután jártassá vált a SharePoint Online funkcióiban és technológiáiban, áttérhet a Windows PowerShell-parancsmagok használatára. Különösen akkor jó választás a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj parancsmagjainak használata, ha sok SharePoint Online-felhasználót, -webhelyet vagy -webhelycsoportot szeretne felügyelni.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Hogyan szerezhetek engedélyt és állíthatom be a környezetet?

Engedélyek megszerzése

A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj parancsmagjainak futtatásához a globális SharePoint Online-rendszergazdának kell lennie.

 Megjegyzés:    A parancsmagok használatához a SharePoint Online-webhelygazdának globális rendszergazdának kell lennie az Office 365 szolgáltatásban.

A környezet beállítása

Mielőtt parancsmagokat futtathatna, be kell állítania a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj környezetét, és csatlakoznia kell a szolgáltatáshoz. További tudnivalókért olvassa el A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj környezetének beállítása című témakört.

A környezet beállítása után futtatnia kell a Connect-SPOService parancsmagot, hogy megkezdhesse a felhasználók és webhelycsoportok kezelését. Ha még nem futtatta a Connect-SPOService parancsmagot, akkor hibaüzenetet fog kapni, amely szerint nincs elérhető kapcsolat. Tegyük fel, hogy a Contoso.com SharePoint Online Felügyeleti központjához szeretne csatlakozni az admin@contoso.com felhasználónévvel. A csatlakozáshoz ekkor a következő parancsot kell futtatnia:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

A SharePoint Online felügyeleti rendszerhéjának parancsmagjai – referencia

Az alábbi cikkek funkció szerint listázzák a SharePoint Online-parancsmagokat.


Felhasználó-kezelő parancsmagok

Parancsmag Leírás
Add-SPOUser Meglévő Office 365-felhasználó vagy biztonsági Office 365-csoport felvétele SharePoint-csoportba
Get-SPOUser A megadott keresési feltételeknek megfelelő SharePoint Online-felhasználói vagy biztonságicsoport-fiókok lekérdezése
Remove-SPOUser Felhasználó vagy biztonsági csoport eltávolítása webhelycsoportból vagy csoportból
Set-SPOUser Felhasználó tulajdonságainak konfigurálása
Get-SPOExternalUser A bérlő mappájában található, megadott feltételeknek megfelelő külső felhasználók visszaadása
Remove-SPOExternalUser Külső felhasználók csoportjának végleges eltávolítása a bérlő mappájából

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Felhasználócsoport-kezelő parancsmagok

Parancsmag Leírás
Get-SPOSiteGroup A megadott webhelycsoport összes csoportjának beolvasása
New-SPOSiteGroup Új csoport létrehozása a SharePoint Online-webhelycsoportban
Remove-SPOSiteGroup SharePoint Online-csoport eltávolítása a webhelycsoportból
Set-SPOSiteGroup SharePoint Online-tulajdonosi és engedélyszintek frissítése egy webhelycsoporton belüli csoportban

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Frissítő parancsmagok

Parancsmag Leírás
Upgrade-SPOSite Egy webhelycsoport áttérési folyamatának indítása
Request-SPOUpgradeEvaluationSite Egy meglévő webhelycsoport másolatának létrehozási kérelme, hogy a frissítés hatásait az eredeti webhely módosítása nélkül lehessen ellenőrizni

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Webhelycsoport-kezelő parancsmagok

Parancsmag Leírás
Get-SPODeletedSite Az összes törölt webhelycsoport adatainak lekérdezése a Lomtárból
Get-SPOSite Webhelycsoport vagy -csoportok adatainak lekérdezése
New-SPOSite Új SharePoint Online-webhelycsoport létrehozása az aktuális cégen belül
Remove-SPODeletedSite Törölt SharePoint Online-webhelycsoport eltávolítása a lomtárból
Remove-SPOSite SharePoint Online-webhelycsoport küldése a SharePoint Online lomtárába
Repair-SPOSite A webhelycsoport és tartalmának ellenőrzése és javítása
Restore-SPODeletedSite Törölt SharePoint-webhelycsoport visszaállítása a lomtárból
Set-SPOSite Webhelycsoport egy vagy több tulajdonságértékének beállítása vagy frissítése
Test-SPOSite SharePoint Online-webhelycsoport tesztelése

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

Szolgáltatás-csatlakoztató és -leválasztó parancsmagok

Parancsmag Leírás
Connect-SPOService Globális SharePoint Online-rendszergazda összekapcsolása egy SharePoint Online-kapcsolattal, vagyis a rendszergazda összekapcsolása a SharePoint Online felügyeleti központjával.

Az egyéb SharePoint Online-parancsmagokat csak e parancsmag futtatása után lehet futtatni.
Disconnect-SPOService Leválasztás a SharePoint Online-szolgáltatásról (összekapcsolás megszüntetése)

Szervezeti szintű figyelő és felügyeleti parancsmagok

Parancsmag Leírás
Get-SPOAppErrors Alkalmazáshibák lekérdezése
Get-SPOAppInfo Az összes telepített alkalmazás lekérdezése
Get-SPOTenant SharePoint Online-beli szervezeti tulajdonságok lekérdezése
Get-SPOTenantLogEntry SharePoint Online-beli céges naplók lekérdezése
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc A SharePoint Online-szervezeti naplók összegyűjtési idejének lekérdezése
Get-SPOWebTemplate A megadott identitásnak megfelelő webhelysablonok megjelenítése
Set-SPOTenant A SharePoint Online-beli szervezet tulajdonságainak beállítása

Vissza a lap tetejére Vissza a lap tetejére

 
 
Hatókör:
SharePoint Felügyeleti központ, SharePoint Online Enterprise (E1 és E2 csomag), SharePoint Online Enterprise (E3 és E4 csomag), SharePoint Online Midsized Business