A Microsoft Office 365 és Arany szintű Xbox Live ajánlatra vonatkozó feltételek és kikötések

A Microsoft Office 365 és Arany szintű Xbox Live ajánlat (a továbbiakban „Ajánlat”) azoknak az ügyfeleknek kínál lehetőséget arra, hogy további költség nélkül tizenkét (12) havi Arany szintű Xbox Live tagságot kapjanak, akik az Ajánlat érvényességi ideje alatt megvásárolnak és aktiválnak egy megfelelő Microsoft Office 365 terméket. A jelen ajánlatra az alábbi feltételek vonatkoznak. Azzal, hogy részt vesz ebben az ajánlatban, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket.
Office 365 termék vásárlása. Vásároljon meg és aktiváljon egy megfelelő Office 365 terméket az Ajánlat érvényességi ideje alatt.
12 havi Arany szintű Xbox Live tagság megszerzése további költség nélkül: Látogasson el az Office.com/Xbox webhelyre, és az online utasításokat követve éljen az Ajánlattal. Lásd: Az Ajánlat igénybevételére jogosító feltételek.
Az Ajánlat két különböző időszakot tartalmaz:
 • Jogosultságszerző időszak – 2013. július 18-tól 2013. szeptember 28-ig: Az ügyfeleknek meg kell vásárolniuk és aktiválniuk kell megfelelő Office 365 terméküket.
 • Beváltási időszak – 2013. július 18-tól 2013. október 31-ig: Az ügyfeleknek élniük kell az ajánlattal az office.com/xbox webhelyen.
 • Az Ajánlat a jogosultságszerző időszak alatt megvásárolt és aktivált megfelelő Office 365 termekre vonatkozik. Az ajánlattal a beváltási időszakban kell élni az office.com/xbox webhelyen.
 • Az ajánlat csak a jogosult országokban/régiókban érhető el. Tekintse meg a jogosult országok/régiók listáját.
 • Az office.com/xbox webhelyen végrehajtandó beváltási folyamat során Önnek a következőket kell tennie:
  • Be kell jelentkeznie az Office 365-előfizetéséhez tartozó Microsoft-fiókkal.
  • Az Xbox Live Gold-kódját elküldjük a Microsoft-fiókjához kapcsolódó e-mail címre.
 • Fontos, hogy egészen addig megőrizze az Office megvásárlását igazoló dátumozott nyugtát vagy számlát, amíg nem él az Ajánlattal, mert a Microsoft a jogosultság ellenőrzése céljából kérheti annak másolatát.
 • Internetkapcsolatra van szükség. Az Ajánlattal csak interneten keresztül lehet élni. A szolgáltatató a kapcsolat időtartama és az adatforgalom alapján díjat számíthat fel. A részletekről érdeklődjön internetszolgáltatójánál.
 • Az Ajánlatra a következő korlátozások vonatkoznak:
  • Az Ajánlattal a beváltási időszakot követően nem lehet élni.
  • Microsoft-fiókonként legfeljebb 1 Arany szintű Xbox Live tagság szerezhető.
  • Az Office 365 termékek használatára a Microsoft szolgáltatási szerződés és a Microsoft szoftverlicenc-szerződés fogyasztói Office-előfizetésekhez vonatkozik, és Önnek az előfizetés aktiválása előtt el kell fogadnia e szerződések feltételeit.
  • Az Arany szintű Xbox Live tagsági kód aktiválás előtt átruházható, de el nem adható. Aktiválás után a kód nem ruházható át.
  • Az Arany szintű Xbox Live tagsági kódot legkésőbb 2014. október 31-én aktiválni kell, mert különben a kód lejár, és többé nem érvényes.
  • Az Arany szintű Xbox Live tagság használatára Az XBox Live Használati Feltételei vonatkoznak, és Önnek a kód beváltása előtt el kell fogadnia ezeket a feltételeket.
  • Az Arany szintű Xbox Live tagsági kódért nem kapható visszatérítés, és nem kapható helyette másik kód sem, ha az eredeti elveszik, tönkremegy vagy ellopják, továbbá e kód nem váltható készpénzre.
  • A Microsoft fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadjon és/vagy figyelmen kívül hagyjon az Ajánlatra vonatkozó minden olyan kérést, amelyet saját belátása szerint hamisnak, csalónak vagy jogosulatlannak ítél. A Microsoft nem felelős az elkésett kérelmekért.
A jelen Ajánlathoz a következő eredeti Office 365 termékek számítanak megfelelőnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy nem minden megfelelő termék érhető el minden jogosult országban/régióban.
 • Office 365 Otthoni verzió, teljes dobozos termék (FPP)
 • Office 365 Otthoni verzió, értékesítési ponton aktivált termék (POSA)
 • Office 365 Otthoni verzió, elektronikus szoftverként terjesztett termék (ESD)
 • Office 365 Otthoni verzió, éves előfizetés
 • Office 365 Home Military Appreciation Edition
 • Office 365 Egyetemista verzió teljes dobozos termék (FPP)
 • Office 365 Egyetemista verzió értékesítési ponton aktivált termék (POSA)
 • Office 365 Egyetemista verzió elektronikus szoftverként terjesztett termék (ESD)
A jelen Ajánlat számára NEM megfelelő Office-termékek:
 • Office 365 Otthoni verzió havi előfizetés
 • Office 365 Kisvállalati prémium verzió
 • Office 2013 programcsomag (Otthoni és diákverzió, Otthoni és kisvállalati verzió, valamint Professional)
 • Office 2013 önálló alkalmazások
 • Office for Mac 2011 programcsomag (Otthoni és diákverzió, valamint Otthoni és kisvállalati verzió)
 • A Microsoft Office összes korábbi verziója (2003, 2007, 2010)
 • Office 365 próbaverzió termék
 • Nem értékesíthető vagy reklámtermék
 • Mennyiségi licencszerződés keretében licencelt Office 365 termékek
Ez az ajánlat az alábbi országokban/régiókban érhető el. Az Office 365 terméket az alábbi országok/régiók valamelyikében kell megvásárolni és aktiválni ahhoz, hogy jogosult legyen az Xbox Live Gold ajánlatra.
Ország/régió
Argentína Ausztrália Ausztria Belgium
Brazília Kanada Chile Kolumbia
Csehország Dánia Finnország Franciaország
Németország Görögország Hongkong (k. k. t.) Magyarország
Írország Izrael Olaszország Korea
Mexikó Hollandia Új-Zéland Norvégia
Lengyelország Portugália Oroszország Szaúd-Arábia
Szingapúr Szlovákia Dél-Afrika Spanyolország
Svédország Svájc Tajvan Törökország
Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság
Az Arany szintű Xbox Live tagság csak a következő webhelyen felsorolt nyelveken érhető el: http://www.xbox.com/live/countries; előfordulhat, hogy ez a lista más nyelveket tartalmaz, mint amilyen nyelveken a megfelelő Office 365 termékek megvásárolhatók.
Az Office 365 rendszerkövetelményei:
Az Arany szintű Xbox Live tagság rendszerkövetelményei:
Az Xbox Live Gold tagság használatára Az XBox Live Használati feltételei vonatkoznak: www.xbox.com/live/termsofuse. Xbox 360-ra, szélessávú internetre és legalább 256 MB tárterületre van szükség. Előfordulhat, hogy az internetszolgáltató a letöltésért adatforgalmi díjat számít fel. Nem minden játék esetén érhető el az online több résztvevős játék; egyes funkciók és letöltések további hardvert, tárterületet, merevlemezt és/vagy díjfizetést igényelhetnek. Egyes szélessávú szolgáltatások nem működnek az Xbox Live-val, és a teljesítmény is változó lehet. Nem érhető el minden országban/régióban, lásd a www.xbox.com/live/countries webhelyet. A nyújtott szolgáltatások országonként/régiónként eltérőek. A funkciók és a rendszerkövetelmények előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A 13 évesnél fiatalabb személyek esetén szülői belegyezésre van szükség.
 • Ha további kérdései vannak az ajánlatra vonatkozóan, vagy támogatásra van szüksége a beváltáshoz kapcsolódóan, kattintson ide az adott ország/régió ügyfélszolgálatának telefonszámáért.
 • Az Office-termékkel vagy az Office 365-előfizetés kezelésével kapcsolatban forduljon az Office 365 terméktámogatási szolgálathoz. Az office.com/support webhelyen olvasható cikkek is segítségére lehetnek.
 • Ha az Arany szintű Xbox Live tagsággal kapcsolatban van szüksége segítségre: Az Arany szintű Xbox Live tagsághoz a következő webhelyen kapható korlátozott terméktámogatás: Terméktámogatás az Arany szintű Xbox Live tagsághoz.
a) Adatvédelem
Adatvédelmi irányelveink a jelen Feltételek és kikötések részét képezik, és feltételei hivatkozás útján a jelen szerződésnek is részét alkotják. Olvassa el őket most (kattintson az „Adatvédelmi irányelveink” hivatkozásra). Az irányelvek ismertetik, hogy miként kerülnek felhasználásra az Önre vonatkozó bizonyos adatok. Ön tudomásul veszi azt és hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft az Önre vonatkozó adatokat az Adatvédelmi irányelveinek megfelelően felhasználja és tárolja.
b) Az Ön által beszerzett dolgokra vonatkozó adózási felelősség kizárása
Ön tudomásul veszi, hogy az Ajánlatban való részvétel adózási következményekkel is járhat Önre nézve, és hogy Ön a felelős a kapcsolódó adók megfizetéséért.
c) Az Önre háruló nyilatkozattételi kötelezettség
Ön vállalja és szavatolja a Microsoftnak, hogy:
 • az Ön életkora megfelel az Ön lakhelyén a jogügyletek végrehajtására előírt korhatárnak
 • Önnek jogában és lehetőségében áll elfogadni a jelen Ajánlat Feltételeit és kikötéseit
 • Ön a jelen feltételekben és kikötésekben meghatározottak alapján jogosult igénybe venni az Ajánlatot
 • a hozzánk Ön által beküldött összes adat valós, pontos és naprakész
d) Vegyes rendelkezések
Ha a jelen Feltételek és kikötések bármely része érvénytelennek vagy betarthatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy betarthatatlan rendelkezés helyébe olyan érvényes és alkalmazható rendelkezés lép, amelynek célja a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés céljához, miközben a jelen Feltételek és kikötések többi része változatlanul érvényben marad.
e) Ajánlattevő
Észak- és Dél-Amerikában, az USA-n kívül. Ha Ön az USA-n kívül Észak- vagy Dél-Amerikában él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Corporation (címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) teszi. A jelen Ajánlat értelmezésére a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire tekintet nélkül Washington állam törvényei az irányadók. Az ajánlathoz kapcsolódó minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt is, annak az országnak/régiónak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe vette ezt az ajánlatot.
Európában. Ha Ön a Európában él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (címe: 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) teszi, és a jelen Ajánlat értelmezésére a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire tekintet nélkül Luxemburg törvényei az irányadók, kivéve, ha Ön Spanyolországban él vagy vállalatának székhelye Spanyolországban van, mely esetben a jelen ajánlat értelmezésére Spanyolország törvényei az irányadók. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt is, annak az országnak/régiónak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe vette ezt az ajánlatot. Ön és a Microsoft választhatja azt, hogy az ajánlat igénybevételi országának/régiójának területén illetékes bíróság hatáskörének veti alá magát a jelen ajánlattal kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére, illetve alternatívaként választhatja Luxemburg illetékes bíróságát is.
A Közel-Keleten és Afrikában. Ha Ön a Közel-Keleten vagy Afrikában él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (címe: 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) teszi, és a jelen Ajánlat értelmezésére a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire tekintet nélkül Luxemburg törvényei az irányadók. Minden egyéb igényre vonatkozóan, beleértve a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényekkel vagy azok megsértésével kapcsolatos bármely igényt is, annak az országnak/régiónak a törvényei az irányadók, amelyben Ön igénybe vette ezt az ajánlatot. Ön és a Microsoft a jelen ajánlatból eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita esetére ezúton visszavonhatatlanul aláveti magát Luxemburg bíróságai kizárólagos hatáskörének és illetékességének.
Ázsia vagy a csendes-óceáni térség déli része, kivéve, ha az ország/régió kifejezetten meg van nevezve. Ha Ön Ázsiában vagy a Dél-Csendes-óceáni térségben él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Regional Sales Corp. teszi, amely egy, Nevada állam (USA) törvényei szerint létrejött, szingapúri fiókkal (a szingapúri fiókvállalat központjának címe: 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968) rendelkező vállalat, és a jelen Ajánlatra a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire tekintet nélkül Washington állam (USA) törvényei az irányadók. A jelen Ajánlattal kapcsolatos minden egyéb jogvita (ideértve az ajánlat létét, érvényességét és megszűnését is) a szingapúri választottbíróság elé kerül, és végső soron az oldja meg a Szingapúri Választottbírósági Központ (Singapore International Arbitration Center – SIAC) testület Békéltetési Szabályainak (Arbitration Rules) megfelelően, mely szabályokra úgy kell tekinteni, hogy azok hivatkozás útján a jelen szakasz részét képezik. A Döntőbíróság egy, a SIAC elnöke által kinevezett békebíróból áll. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. A választott bíró döntése végleges, kötelező és megtámadhatatlan lesz, és bármely országban vagy régióban ítélet megalapozásaként használható fel.
A Koreai Köztársaságban. Ha Ön a Koreai Köztársaságban él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Korea, Inc. (címe: 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea) teszi, és a jelen Ajánlatra a Koreai Köztársaság törvényei az irányadók. Ön és a Microsoft visszavonhatatlanul megállapodik a Szöuli Körzeti Bíróság kizárólagos elsőfokú illetékességében és joghatóságában a jelen Ajánlatból eredő vagy ahhoz kapcsolódó minden jogvita vonatkozásában.
Tajvanon. Ha Ön a Tajvanon él (vagy ha Ön vállalat, ott van a székhelye), akkor az Ajánlatot Önnek a Microsoft Taiwan Corp. (címe: 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110) teszi, és a jelen Ajánlatra Tajvan törvényei az irányadók. Ön és a Microsoft visszavonhatatlanul megállapodik a Tajpeji Körzeti Bíróság kizárólagos elsőfokú illetékességében és joghatóságában a jelen Ajánlatból eredő vagy ahhoz kapcsolódó minden jogvita vonatkozásában.