Z.PRÓB függvény

A z-próba egyszélű P értékét adja eredményül.

Egy adott statisztikai sokaságra a Z.PRÓB annak a valószínűségét adja eredményül, hogy a feltételezett középérték (x) nagyobb, mint a megfigyelt adatkészlet (tömb) átlaga, vagyis a megfigyelt középérték.

A Z.PRÓB kétszélű valószínűségértéket számító függvényben történő használatáról a Megjegyzés címszó alatt olvashat (lásd lent).

Szintaxis

Z.TEST(array,x,[sigma])

A Z.PRÓB függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Tömb:     Kötelező megadni. Az x értékkel összevetendő adatokat tartalmazó tömb vagy tartomány.
 • X:     Kötelező megadni. A vizsgálandó érték.
 • Szigma:     Nem kötelező megadni. A sokaság (ismert) szórása. Ha nem adja meg, akkor a minta szórását használja a függvény.

Megjegyzések

 • Ha a tömb argumentum üres, akkor a Z.PRÓB eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz.
 • A Z.PRÓB kiszámítása az alábbi képlet szerint történik, ha a szigma nem mellőzendő:

Z.PRÓB(tömb;x;szigma) = 1- Norm.S.Eloszlás((Átlag(tömb)- x) / (szigma/√n);IGAZ)

vagy ha a szigma mellőzendő:

Z.PRÓB(tömb;x) = 1- Norm.S.Eloszlás((Átlag(tömb)- x) / (SZÓRÁS(tömb)/√n),IGAZ)

ahol az x az ÁTLAG(tömb) középérték és az n a DARAB(tömb).

 • A Z.PRÓB annak a valószínűségét mutatja, hogy a sokasági középérték nagyobb, mint a megfigyelt értékek – ÁTLAG(tömb) képlettel számítható – átlaga, amennyiben a vizsgált sokaság várható értéke μ0. Ha az ÁTLAG(tömb) < x, akkor az egyenletes eloszlás szimmetriája miatt a Z.PRÓB 0,5-nél nagyobb értéket ad eredményül.
 • Az alábbi Excel-képlet segítségével kiszámítható annak kétszélű valószínűsége, hogy a középérték távolabb van az x értéktől (bármelyik irányban), mint az ÁTLAG(tömb), amennyiben a vizsgált sokaság várható értéke x:

=2 * MIN(Z.PRÓB(tömb;x;szigma); 1 - Z.PRÓB(tömb;x;szigma)).

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

16
A
Adatok
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9
Képlet Leírás (eredmény)
=Z.PRÓB(A2:A11;4) A z-próba egyszélű valószínűségértéke a fenti adatkészletre, ahol a feltételezett statisztikai sokaság 4 (0,090574)
=2 * MIN(Z.PRÓB(A2:A11;4); 1 - Z.PRÓB(A2;A11;4)) A z-próba kétszélű valószínűségértéke a fenti adatkészletre, ahol a feltételezett statisztikai sokaság 4 (0,181148)
=Z.PRÓB(A2:A11;6) A z-próba egyszélű valószínűségértéke a fenti adatkészletre, ahol a feltételezett statisztikai sokaság 6 (0,863043)
=2 * MIN(Z.PRÓB(A2:A11;6); 1 - Z.PRÓB(A2:A11;6)) A z-próba kétszélű valószínűségértéke a fenti adatkészletre, ahol a feltételezett statisztikai sokaság 6 (0,273913)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App