XBMR függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel XBMR függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Ütemezett, de nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül. Periodikus készpénzforgalom belső megtérülési kamatrátája a BMR függvénnyel számítható ki.

Szintaxis

XBMR(értékek, dátumok, [becslés])

Az XBMR függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Értékek:    Kötelező megadni. A megadott időpontokban teljesített kifizetéseknek megfelelő pénzforgalom. Az első kifizetés a befektetés kezdetén jelentkező árnak vagy kifizetésnek felel meg (ez nem kötelező). Ha az első kifizetés ár vagy kifizetés, értéke negatív. Az összes ezt követő kifizetés leszámítolása 365 napos évnek megfelelően történik. Az értékek sorában legalább egy negatív és egy pozitív számnak lennie kell.
 • Dátumok:    Kötelező megadni. A kifizetéseknek megfelelő terv szerinti fizetési dátumok. A dátumok tetszőleges sorrendben következhetnek. Dátumok bevitele a DÁTUM függvénnyel, illetve más képletek vagy függvények eredményeként lehetséges. A 2008. május 23. dátum beírására használja például a DÁTUM(2008;5;23) függvényt. A dátumok szövegként történő beírása hibát okozhat.
 • Becslés:    Nem kötelező megadni. Az XBMR eredményének közelébe eső becsült érték.

Megjegyzések

 • A Microsoft Excel a dátumokat sorszámként tárolja, így műveletek hajthatók végre rajtuk. Alapértelmezés szerint 1900. január 1. megfelelője az 1-es sorszám, míg például a 2008. január 1. dátumhoz a 39448 tartozik, mert 39448 nap van 1900. január 1. után.
 • A dátumok értékeinél a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Az XBMR függvény legalább egy pozitív és egy negatív teljesítést vár, ellenkező esetben eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha a dátumok argumentum bármelyik értéke nem érvényes dátum, akkor az XBMR eredménye az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.
 • Ha a dátumok argumentum bármelyik értéke korábbi a kezdődátumnál, akkor az XBMR a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha az értékek és a dátumok eltérő számú értéket tartalmaz, akkor az XBMR eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A legtöbb esetben nem szükséges megadni a becslés argumentum értékét. Ha nem adja meg, akkor feltételezett értéke 0,1 (10%) lesz.
 • Az XBMR szoros kapcsolatban áll az XNJÉ (nettó jelenérték) függvénnyel. Az XBMR függvénnyel kiszámolt megtérülési arány az XNJÉ = 0 esetnek megfelelő kamatlábbal egyenlő.
 • A Microsoft Excel az XBMR kiszámítására a fokozatos közelítés módszerét használja. A függvény a becslés értékétől induló változó kamatláb mellett addig számol, míg az eredmény 0,000001%-on belüli pontosságú nem lesz. Ha az XBMR 100 közelítő lépés után sem talál megfelelő megoldást, akkor eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz. A kamatláb módosítása addig folytatódik, míg

Képlet

ahol:

 • di = az i-edik fizetési dátum
 • d1 = a 0-dik fizetési dátum
 • Pi = az i-edik (vagy utolsó) kifizetés

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7

8
A B
Értéket Dátumok
-10000 2008.01.01
2750 2008.03.01
4250 2008.10.30
3250 2009.02.15
2750 2009.04.01
Képlet Leírás (eredmény)
=XBMR(A2:A6;B2:B6;0,1) A belső megtérülési ráta (0,373362535 vagy 37,34%)

 Megjegyzés:   Az eredmény százalékos alakban való megjelenítéséhez jelölje ki a cellát, kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum mező melletti nyílra, és válassza a Százalék lehetőséget.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak