VÉL függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel VÉL függvényének (függvény: Előre megírt képlet, amely megadott érték(ek) segítségével végrehajt egy műveletet, és egy vagy több értéket eredményez. A függvények segítségével a munkalapon lévő képleteket egyszerűsítheti és rövidítheti, főleg azokat, amelyek hosszú és összetett számításokat hajtanak végre.) képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Egy egyenletes eloszlású véletlen valós számot ad eredményül, amely nem kisebb 0-nál és kisebb 1-nél. A program a munkalap minden újraszámolásakor új véletlen valós számot állít elő.

Szintaxis

RAND()

A VÉL függvény szintaxisa nem tartalmaz argumentumot (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.).

Megjegyzések

  • Egy a és b közötti valós véletlen szám a következő képlettel állítható elő:
RAND()*(b-a)+a
  • Ha a VÉL függvényt használja véletlen szám generálására, és nem szeretné, hogy a cella frissítésekor a véletlen számok módosuljanak, akkor az =VÉL() képletet írja be a szerkesztőlécre, azután nyomja le az F9 billentyűt, hogy a képletet véletlen számmá alakítsa.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2

3
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=VÉL() 0 és 1 közötti véletlen szám (változó)
=VÉL()*100 0 és 100 közötti (felső határ kizárva) véletlen szám (változó)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App