VAR.M függvény

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre (variancia).

Szintaxis

VAR.M(szám1,[szám2],...])

A VAR.M függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Szám1:     Kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló első számargumentum.
 • Szám2, ...:     Nem kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló 2–254. számargumentum.

Megjegyzések

 • A VAR.M függvény az argumentumokat egy statisztikai sokaság mintájának tekinti. Ha az adatok a teljes sokaságot jelentik, akkor a varianciát a VAR.S függvénnyel kell kiszámítani.
 • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.
 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.
 • Ha valamelyik argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a bennük szereplő értékek közül csak a számokat veszi figyelembe, az levő üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és a hibaértékeket nem.
 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.
 • Ha számítás részeként hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat kíván szerepeltetni, használja a VARA függvényt.
 • A VAR.M függvény kiszámítása az alábbi képlettel történik:

Képlet

ahol x az ÁTLAG(szám1,szám2,…) középérték, n pedig a minta mérete.

Példa

Tegyük fel, hogy véletlen mintaként kiválaszt 10 darab, azonos gépen, azonos gyártási időszakban készült terméket, és megméri ezek szakítási szilárdságát.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
A
Szilárdság
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Képlet Leírás (eredmény)
=VAR.M(A2:A11) Az eszközök szakítószilárdságának varianciája (754,2666667)

 Megjegyzés:    Az eredmény értéke a képletet tartalmazó cella számformátumában használt tizedeshelyek számától függ.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak