Típusellenőrző függvények

Ez a témakör azt a kilenc munkalapfüggvényt ismerteti, amelyekkel egy érték vagy egy hivatkozás típusa vizsgálható.

Ezek az úgynevezett típusellenőrző függvények az érték típusát vizsgálják meg, és a vizsgálat eredményétől függően IGAZ vagy HAMIS értéket adnak eredményül. Például az ÜRES függvény eredménye az IGAZ logikai érték, ha az érték egy üres cellára mutató hivatkozás, még minden más esetben a HAMIS logikai érték.

Szintaxis

HIBA(érték)
HIBÁS(érték)
HIVATKOZÁS(érték)
LOGIKAI(érték)
NEM.SZÖVEG(érték)
NINCS(érték)
SZÁM(érték)
SZÖVEG.E(érték)
ÜRES(érték)

Érték:     A vizsgálni kívánt érték. Az érték lehet üres cella, hibaérték, logikai érték, szöveg, szám, illetve ezek bármelyikére mutató hivatkozás vagy név.

Függvény Eredménye IGAZ, ha
ÜRES az érték üres cellára hivatkozik
HIBA az érték a #HIÁNYZIK kivételével valamelyik hibaértékre hivatkozik
HIBÁS az érték valamelyik hibaértékre hivatkozik (#HIÁNYZIK, #ÉRTÉK!, #HIV!, #ZÉRÓOSZTÓ!, #SZÁM!, #NÉV? vagy #NULLA!)
LOGIKAI az érték logikai értékre hivatkozik
NINCS az érték a #HIÁNYZIK (nincs adat) hibaértékre hivatkozik
NEM.SZÖVEG az érték tetszőleges, nem szöveget tartalmazó tételre hivatkozik (vegyük észre, hogy ez a függvény üres cellára való hivatkozásnál az IGAZ logikai értéket adja vissza)
SZÁM az érték számra hivatkozik
HIVATKOZÁS az érték hivatkozásra mutat
SZÖVEG.E az érték szövegre hivatkozik


Megjegyzés

 • A típusellenőrző függvények érték argumentumának értékét nem konvertálja a program. Más függvényeknél például a "19" szövegértéket általában a 19-es számra konvertálja a program. Ezzel szemben a SZÁM("19") képletben a "19" nem kerül konvertálásra, és a SZÁM függvény a HAMIS logikai értéket adja eredményül.
 • A típusellenőrző függvények elsősorban arra használhatók, hogy képletekben megvizsgáljuk a számítások eredményét. A HA függvénnyel együtt használva ezeket a hibák helye is megállapítható a képletekben (lásd az alábbi példákat).

1. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

 1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
 2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
 3. Az eredmények és az azt létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy válasszuk az Eszközök menün a Képletvizsgálat, majd a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
A B
Képlet Leírás (eredmény)
=LOGIKAI(IGAZ) Annak vizsgálata, hogy az IGAZ logikai érték-e (IGAZ)
=LOGIKAI("IGAZ") Annak vizsgálata, hogy az "IGAZ" logikai érték-e (HAMIS)
=SZÁM(4) Annak vizsgálata, hogy a 4 szám-e (IGAZ)

2. példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másoljuk.

MegjelenítésHogyan?

 1. Hozzunk létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 2. Jelöljük ki a példát a súgótémakörben. A sor- és oszlopazonosítókat ne vegyük bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomjuk meg a CTRL+C billentyűket.
 2. A munkalapon jelöljük ki az A1 cellát, és nyomjuk meg a CTRL+V billentyűket.
 3. Az eredmények és az azt létrehozó képletek megjelenítése közötti váltáshoz használjuk a CTRL+` (aposztróf) billentyűkombinációt, vagy válasszuk az Eszközök menün a Képletvizsgálat, majd a Képletvizsgálat üzemmód parancsot.
 
1
2
3
4
5
6
A
Adatok
Arany
Terület1
#HIV!
330,92
#HIÁNYZIK
Képlet Leírás (eredmény)
=ÜRES(A2) Annak vizsgálata, hogy az A2 cella üres-e (HAMIS)
=HIBÁS(A4) Annak vizsgálata, hogy a #HIV! hibaérték-e (IGAZ)
=NINCS(A4) Annak vizsgálata, hogy a #HIV! érték a #HIÁNYZIK hibaérték-e (HAMIS)
=NINCS(A6) Annak vizsgálata, hogy a #HIÁNYZIK érték a #HIÁNYZIK hibaérték-e (IGAZ)
=HIBA(A6) Annak vizsgálata, hogy a #HIÁNYZIK érték hiba-e (HAMIS)
=SZÁM(A5) Annak vizsgálata, hogy a 330,92 szám-e (IGAZ)
=SZÖVEG.E(A3) Annak vizsgálata, hogy a Terület1 szöveg-e (IGAZ)
 
 
Hatókör:
Excel 2003