T.PRÓB függvény

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki. A T.PRÓB például annak eldöntésére használható, hogy két minta valószínűleg ugyanazon két, azonos középértékkel rendelkező statisztikai sokaságból származik-e.

Szintaxis

T.TEST(array1,array2,tails,type)

A T.PRÓB függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Tömb1:     Kötelező megadni. Az első adathalmaz.
 • Tömb2:     Kötelező megadni. A második adathalmaz.
 • Szél:     Kötelező megadni. Az eloszlás széleinek száma. Ha szél = 1, akkor a T.PRÓB egyszélű eloszlást ad eredményül, míg ha szél = 2, akkor a T.PRÓB eredménye kétszélű eloszlás lesz.
 • Típus:     Kötelező megadni. A végrehajtandó t-próba fajtája.

Paraméterek

Típus A végrehajtott próba
1 Párosított
2 Kétmintás egyenlő variancia (homoszcedasztikus)
3 Kétmintás nem egyenlő variancia (heteroszcedasztikus)

Megjegyzések

 • Ha a tömb1 és a tömb2 eltérő számú adatpontot tartalmaz és típus = 1 (párosított), akkor a T.PRÓB eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték lesz.
 • A program a szél és a típus argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha a szél vagy a típus argumentum értéke nem szám, akkor a T.PRÓB az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha a szél értéke nem 1 vagy 2, akkor a T.PRÓB eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A T.PRÓB függvény a Tömb1 és Tömb2 adataiból számít t-statisztikát. Ha a szél=1, akkor a T.PRÓB függvény a t-statisztikánál magasabb értékű valószínűséget ad eredményül, feltételezve, hogy a Tömb1 és Tömb2 adatai minták, és azonos középértékkel rendelkező statisztikai sokaságból származnak. A T.PRÓB által eredményül adott érték szél=2 esetén a kétszerese a szél =1 argumentumnál kapott értéknél, és megfelel egy magasabb abszolút értékű t-statisztika valószínűségének az „azonos középértékkel rendelkező statisztikai sokaság” feltétel mellett.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
A B
1. adathalmaz 2. adathalmaz
3 6
4 19
5 3
8 2
9 14
1 4
2 5
4 17
5 1
Képlet Leírás (eredmény)
=T.PRÓB(A2:A10;B2:B10;2;1) A Student-féle párosított t-próbához kétszélű eloszlás esetén tartozó valószínűség (0,196016)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App