T.INVERZ függvény

A Student-féle t-eloszlás balszélű inverzét számítja ki.

Szintaxis

T.INV(probability,deg_freedom)

A T.INVERZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában::

  • Valószínűség:     Kötelező megadni. A Student-féle t-eloszláshoz tartozó valószínűség.
  • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlást jellemző szabadságfokok száma.

Megjegyzések

  • Ha az argumentumok közül bármelyik nem számérték, akkor a T.INVERZ függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség > 1, akkor a T.INVERZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
  • Ha a szabadságfok nem egész szám, a program csonkolja.
  • Ha a szabadságfok < 1, akkor a T.INVERZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App