T.INVERZ.2SZ függvény

A Student-féle t-eloszlás kétszélű inverzét számítja ki.

Szintaxis

T.INV.2T(probability,deg_freedom)

A T.INVERZ.2SZ függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában::

 • Valószínűség:     Kötelező megadni. A Student-féle t-eloszláshoz tartozó valószínűség.
 • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlást jellemző szabadságfokok száma.

Megjegyzések

 • Ha az argumentumok közül bármelyik nem számérték, akkor a T.INVERZ.2SZ függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha valószínűség <= 0 vagy valószínűség > 1, akkor a T.INVERZ.2SZ függvény a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha a szabadságfok nem egész szám, a program csonkolja.
 • Ha a szabadságfok < 1, akkor a T.INVERZ.2SZ eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A T.INVERZ.2SZ függvény a t értéket adja eredményül, ha a P(|X| > t) = valószínűségnél X t-eloszlású véletlen változó és P(|X| > t) = P(X < -t vagy X > t).
 • Egyszélű t-értéket kap eredményül, ha a valószínűség helyett a 2*valószínűség értéket használja. Ha a valószínűség 0,05, a szabadságfokok száma 10, a kétszélű értéket a T.INVERZ.2SZ(0,05;10) kifejezés adja, amelynek értéke 2,28139. Az egyszélű érték ugyanennél a valószínűségnél és szabadságfoknál T.INVERZ.2SZ(2*0,05;10) alakban számítható, amelynek eredménye 1,812462.

Adott valószínűségnél a T.INVERZ.2SZ függvény az x értéket a T.ELOSZLÁS.2SZ(x;szabadságfok;2) = valószínűség képlet alapján keresi. Ezért a T.INVERZ.2SZ függvény pontossága a T.ELOSZLÁS.2SZ függvény pontosságától függ.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1

2
3
4

5
A B
Adatok Leírás
0,546449 A kétszélű Student-féle t-eloszláshoz tartozó valószínűség
60 Szabadságfok
Képlet Leírás (eredmény)
=T.INVERZ.2SZ(A2;A3) A Student-féle t-eloszlás t értéke a fenti feltételek esetében (0,117685)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App