T.ELOSZLÁS.JOBB függvény

A jobbszélű Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

A t-eloszlás kisszámú mintát tartalmazó adathalmazok hipotézisvizsgálatánál használható. A függvény a t-eloszlás kritikus értékeinek táblázata helyett is jól használható.

Szintaxis

T.DIST.RT(x,deg_freedom)

A T.ELOSZLÁS.JOBB függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában::

  • X:     Kötelező megadni. Az a szám, amelynél a függvény értékét ki kell számítani.
  • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlás szabadságfokainak száma.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, akkor a T.ELOSZLÁS.JOBB függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha szabadságfok < 1, akkor a T.ELOSZLÁS.JOBB eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
  • Ha x < 0, akkor a T.ELOSZLÁS.JOBB eredménye a #SZÁM! hibaérték.

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

  1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
  1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
  2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
  3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

  1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
A B
Adatok Leírás
1,959999998 Az az érték, amelyre az eloszlást ki szeretné számolni
60 Szabadságfok
Képlet Leírás (eredmény)
=T.ELOSZLÁS.JOBB(A2;A3) Kétszélű eloszlás (0,027322 vagy 2,73 százalék)

 Megjegyzés:   A szám százalékos alakban való megjelenítéséhez jelölje ki a cellát, és kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Százalék Gombkép gombra.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App