T.ELOSZLÁS függvény

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki. A t-eloszlás kisszámú mintát tartalmazó adathalmazok hipotézisvizsgálatánál használható. A függvény a t-eloszlás kritikus értékeinek táblázata helyett is jól használható.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvényekről szóló további információkért lásd: T.ELOSZLÁS.2SZ függvény és T.ELOSZLÁS.JOBB függvény.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS(x,szabadságfok,szél)

A T.ELOSZLÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • X:     Kötelező megadni. Az a szám, amelynél a függvény értékét ki kell számítani.
 • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlás szabadságfokainak száma.
 • Szél:     Kötelező megadni. Az eredményül kapott eloszlásszélek száma. Ha szél = 1, akkor a T.ELOSZLÁS egyszélű eloszlást ad eredményül, míg ha szél = 2, akkor az T.ELOSZLÁS eredménye kétszélű eloszlás lesz.

Megjegyzések

 • Ha bármelyik argumentum értéke nem szám, akkor a T.ELOSZLÁS az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
 • Ha szabadságfok < 1, akkor a T.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • A program a szabadságfok és a szél argumentumnál csak az egészérték részt veszi figyelembe.
 • Ha a szél argumentum értéke nem 1 vagy 2, akkor a T.ELOSZLÁS eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
 • Ha x < 0, akkor a T.ELOSZLÁS eredménye a #NUM! hibaérték.
 • Ha a szél = 1, akkor a T.ELOSZLÁS számítása: T.ELOSZLÁS = P( X>x ), ahol X a t-eloszlást követő véletlen változó. Ha a szél = 2, akkor a T.ELOSZLÁS számítása: T.ELOSZLÁS = P(|X| > x) = P(X > x vagy X < -x).
 • Mivel az x < 0 nem megengedett, x < 0 esetén T.ELOSZLÁS használatakor vegye figyelembe, hogy T.ELOSZLÁS(-x;df;1) = 1 – T.ELOSZLÁS(x;df;1) = P(X > -x) és T.ELOSZLÁS(-x;df;2) = T.ELOSZLÁS(x;df;2) = P(|X| > x).

Példa

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban

Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Adatok Leírás
1,959999998 Az az érték, amelyre az eloszlást ki szeretné számolni
60 Szabadságfok
Képlet Leírás (eredmény)
=T.ELOSZLÁS(A2;A3;2) Kétszélű eloszlás (0,054644927 vagy 5,46 százalék)
=T.ELOSZLÁS(A2;A3;1) Egyszélű eloszlás (0,027322464 vagy 2,73 százalék)

 Megjegyzés:   Az eredmény százalékos alakban való megjelenítéséhez jelölje ki a cellát, kattintson a Kezdőlap lap Szám csoportjában a Számformátum mező melletti nyílra, és válassza a Százalék lehetőséget.

 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online nagyvállalatoknak, SharePoint Online szakembereknek és kisvállalatoknak