T.ELOSZL függvény

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki. A t-eloszlás kisszámú mintát tartalmazó adathalmazok hipotézisvizsgálatánál használható. A függvény a t-eloszlás kritikus értékeinek táblázata helyett is jól használható.

Szintaxis

T.DIST(x,deg_freedom, cumulative)

A T.ELOSZL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában::

  • X:     Kötelező megadni. Az a szám, amelynél a függvény értékét ki kell számítani.
  • Szabadságfok:     Kötelező megadni. Az eloszlás szabadságfokainak száma.
  • Eloszlásfv:     Kötelező megadni. Logikai érték, amely a függvény fajtáját határozza meg. Ha értéke IGAZ, akkor a T.ELOSZL az eloszlásfüggvény értékét számítja ki, ha értéke HAMIS, akkor a sűrűségfüggvényét.

Megjegyzések

  • Ha bármely argumentum nem számérték, akkor a T.ELOSZL függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül.
  • Ha szabadságfok < 1, akkor a T.ELOSZL eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz.
  • Ha x < 0, akkor a T.ELOSZL eredménye a #SZÁM! hibaérték.
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App