SZÓRÁS függvény

Minta alapján becslést ad a szórásra. A szórás azt méri, hogy az értékek a várható értéktől (középértéktől) milyen mértékben térnek el.

 Fontos:   Ezt a funkciót pontosabban működő és a használat módját jobban tükröző nevű új funkciók váltották fel. A régi funkció az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás végett továbbra is elérhető. Ha nincs szükség ilyen kompatibilitásra, célszerű mostantól az új funkciókat használni, hiszen azok pontosabban megfelelnek feladatuknak.

Az új függvénnyel kapcsolatos további információkért lásd: SZÓR.M függvény.

Szintaxis

STDEV(number1,[number2],...])

A SZÓRÁS függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Szám1:     Kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló első számargumentum.
 • Szám2, ...:     Nem kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló 2–255. számargumentum. Az argumentumokban pontosvesszővel elválasztott értékek helyett egyetlen tömb vagy tömbhivatkozás is használható.

Megjegyzések

 • A SZÓRÁS függvény az argumentumokat statisztikai sokaság mintájának tekinti. Ha az adatok a teljes sokaságot jelentik, akkor a szórást a SZÓRÁSP függvénnyel kell kiszámolni.
 • A függvény a szórást az „n-1” módszerrel számítja ki.
 • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.
 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.
 • Ha valamelyik argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a bennük szereplő értékek közül csak a számokat veszi figyelembe, az levő üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és a hibaértékeket nem.
 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.
 • Ha számítás részeként hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat kíván szerepeltetni, használja a SZÓRÁSA függvényt.
 • A SZÓRÁS a következő képletet használja:

Képlet

ahol x az ÁTLAG(szám1,szám2,…) középérték, n pedig a minta mérete.

Példa

Tegyük fel, hogy véletlen mintaként kiválaszt azonos gépen, azonos gyártási időszakban készült 10 darab terméket, és megméri ezek szakítási szilárdságát.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Szilárdság
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Képlet Leírás (eredmény)
=SZÓRÁS(A2:A11) A szakítási szilárdság szórása (27,46392)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App