SZÓR.M függvény

Egy statisztikai sokaság mintájából megbecsüli annak szórását (figyelmen kívül hagyja a mintában szereplő szöveget és logikai értékeket).

A szórás azt méri, hogy az értékek a várható értéktől (középértéktől) milyen mértékben térnek el.

Szintaxis

STDEV.S(number1,[number2],...])

A SZÓR.M függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat (argumentum: Érték, amely egy művelethez, eseményhez, metódushoz, tulajdonsághoz, függvényhez vagy eljáráshoz biztosít információt.) foglalja magában:

 • Szám1:     Kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló első számargumentum. Egyetlen tömböt vagy hivatkozást is használhat a pontosvesszőkkel elválasztott argumentumok helyett.
 • Szám2, ...:     Nem kötelező megadni. A statisztikai mintát reprezentáló 2–254. számargumentum. Az argumentumokban pontosvesszővel elválasztott értékek helyett egyetlen tömb vagy tömbhivatkozás is használható.

Megjegyzések

 • A SZÓR.M függvény az argumentumokat statisztikai sokaság mintájának tekinti. Ha az adatok a teljes sokaságot jelentik, akkor a szórást a SZÓR.S függvénnyel kell kiszámolni.
 • A függvény a szórást az „n-1” módszerrel számítja ki.
 • Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.
 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.
 • Ha valamelyik argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a bennük szereplő értékek közül csak a számokat veszi figyelembe, az levő üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és a hibaértékeket nem.
 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.
 • Ha számítás részeként hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat kíván szerepeltetni, használja a SZÓRÁSA függvényt.
 • A SZÓR.M a következő képletet használja:

Képlet

ahol x az ÁTLAG(szám1,szám2,…) középérték, n pedig a minta mérete.

Példa

Tegyük fel, hogy véletlen mintaként kiválaszt azonos gépen, azonos gyártási időszakban készült 10 darab terméket, és megméri ezek szakítási szilárdságát.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

MegjelenítésPélda másolása

 1. Jelölje ki a jelen cikkben szereplő példát. Ha a példa másolását az Excel Web App alkalmazásban végzi, egyszerre csak egy cellát másoljon és illesszen be.

 Fontos:   A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

Példa kijelölése a súgóban
Példa kijelölése a súgóban
 1. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.
 2. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.
 3. Jelölje ki a munkalapon az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt. Ha Excel Web App alkalmazásban dolgozik, ismételje meg a másolási és beillesztési műveletet a példában szereplő minden egyes cella esetében.

 Fontos:   A példa megfelelő működéséhez azt a munkalap A1 cellájába kell beillesztenie.

 1. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.
Miután a példát egy üres munkalapra másolta, módosíthatja azt igényeinek megfelelően.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
A
Szilárdság
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Képlet Leírás (eredmény)
=SZÓR.M(A2:A11) A szakítási szilárdság szórása (27,46391572)
 
 
Hatókör:
Excel 2010, Excel Web App